Pohjola Titaanit XII/2013

Pohjola Titaanit XII/2013 -indeksilainaan on valittu 10 maailmanlaajuisesti toimivaa suuryhtiötä eri toimialoilta.

Yhtiöillä on pitkä toiminnallinen historia päämarkkinoillaan ja niitä yhdistää voimakas pyrkimys laajentua nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla. Näkemyksemme mukaan yhtiöillä on selkeiden liiketoimintasuunnitelmiensa, taloudellisten asemiensa ja lupaavien kasvunäkymien ansiosta hyvä tuottopotentiaali markkinatunnelman mitä todennäköisimmin parantuessa laina-aikana.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori, jossa kunkin osakkeen paino on 1/10:

AT&T Inc
E.ON SE
Johnson & Johnson
The Procter & Gamble Company
Royal Dutch Shell PLC
The Coca-Cola Company
Nestle SA
Roche Holding AG
Vodafone Group PLC
Total SA

Laina-aika:

noin 6 vuotta (25.9.2013 - 11.10.2019)

Merkintäaika:

5.8. - 20.9.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/10. Eräpäivänä lasketaan osakkeiden lähtöarvon ja päätösarvon suhteellinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen arvonmuutos voi olla korkeintaan 60 %. Osakekorin arvonmuutos on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotan tuottokertoimella 0,80 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,80 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

11.10.2019 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:
 
Vaihtoehto Neutraali:
Arvonmuutos 20,26 % x 0,80 = 16,21 %
 
Vaihtoehto Plus:
Arvonmuutos 20,26 % x 1,80 = 36,46 %
 

Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.