Pohjola Tutkimuksen Tähdet II/2009

Sijoittamalla Pohjola Tutkimuksen Tähdet II/2009 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla.

Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 8 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/8 painolla:
Nokia Oyj, TeliaSonera AB, UPM-Kymmene Oyj, Rautaruukki Oyj, Metso Oyj, Fortum Oyj, Nokian Renkaat Oyj ja Sampo Oyj.

Laina-aika:

noin 5 vuotta (4.3.2009 - 20.3.2014)

Merkintäaika:

26.1.2009 - 27.2.2009

Vakuus:

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys


Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:
Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/8. Lainan eräpäivänä lasketaan osakeindeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen enimmäistuotto voi olla korkeintaan 100 % laina-aikana. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.80 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.60 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

20.3.2014 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 50,03682 % x tuottokerroin 0,8 = 40,03 %

Vaihtoehto Plus:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 50,03682 % x tuottokerroin 1,6 = 80,06 %