Pohjola Tutkimuksen Tähdet V/2010

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Tutkimuksen Tähdet V/2010 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla*. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 8 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/8 painolla:
LM Ericsson AB, Fortum Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, TeliaSoneraAB ja UPM-Kymmene Oyj.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (28.6.2010 - 15.7.2015)

Merkintäaika:

17.5. - 23.6.2010

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

15.7.2015 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 3,69 % x tuottokerroin 0,75 = 2,7675 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 3,69 % x tuottokerroin 1,70 = 6,2731 %

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/8. Lainan eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että  neljän parhaan osakkeen tuotto on 40 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita.  Sekä lähtö- että päättymisarvo lasketaan kolmen päivähavainnon keskiarvona. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.70 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Lainaan liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (Pohjola Pankki Oyj Aa2/AA-).