Pohjola Tutkimuksen Tähdet V/2011

Indeksilainalla osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Tutkimuksen Tähdet V/2011 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä.  Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 9 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/9 painolla: 
Fortum Oyj, Kone Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat oyj,  Stora Enso Oyj, Wärtsilä Oyj ja YIT Oyj.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (29.6.2011 - 14.7.2016)

Merkintäaika:

16.5. - 23.6.2011

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 9 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/9. Osakekori-indeksin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisen vuoden ajalta (13 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että kolmen parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,85 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,75 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakekori-indeksin arvonmuutos on - 3,47 % (ks. Seurantaraportti). Näin ollen indeksihyvitys sekä vaihtoehdossa Neutraali että Plus on 0 %. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä 14.7.2016 nimellispääoma takaisin.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.