Pohjola Tutkimuksen Tähdet VII 2013

Pohjola Pankin osakeanalyytikot ovat valinneet Tutkimuksen Tähdet VII/2013 -indeksilainaan 10 Suomessa listattua osaketta eri toimialoilta.

Lainaan sijoittava pääsee tavoittelemaan näkemyksemme mukaan hyvää tuottopotentiaalia talouskehityksen mitä todennäköisimmin normalisoituessa laina-aikana. Lainan rakenne takaa sijoittajalle positiivista tuottoa, kunhan 6 heikoimmin tuottaneen osakkeen tuotto laina-ajalta on parempi kuin - 20 %.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori 
Kone Oyj
Metso Oyj
Neste Oil Oyj
Nokia Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Nordea Bank AB
Outotec Oyj
Sampo Oyj
Stora Enso Oyj
Wärtsilä Oyj

Laina-aika:

noin 6 vuotta (22.5.2013 - 11.6.2019)

Merkintäaika:

8.4. - 17.5.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Kunkin osakkeen paino osakekori-indeksissä on 1/10. Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän (4) parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoituksia tuotossa. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivien arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,60 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,75 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

(1) Kone Oyj:n lähtöarvoa on muutettu 3.12.2013 lisäosingon ja osakesplitin vuoksi. Kerroin 0.49030998. Alkuperäinen lähtöarvo 71.95
(2) Metso Oyj:n lähtöarvoa on muutettu (30.12.2013 Valmet Oyj:n Spin-Off). Kerroin 0.76789168. Alkuperäinen lähtöarvo 31.12
(3) Metso Oyj:n lähtöarvoa on muutettu (24.7.2015 Lisäosinko). Kerroin 0,9839. 
(4) Nokia Oyj:n lähtöarvoa on muutettu (18.6.2014 Lisäosinko). Kerroin 0,9550173. Alkuperäinen lähtöarvo 2,914.
(5) 
Nokia Oyj:n lähtöarvoa on muutettu (17.6.2016 Lisäosinko). Kerroin 0,9797. 
(6) Wärtsilä Oyj:n lähtöarvoa on muutettu (9.3.2018 Osakesplit). Kerroin 0,3333. Alkuperäinen lähtöarvo 37,40.
(7) Neste Oyj:n lähtöarvoa on muutettu (4.4.2019 Osakesplit). 0,3333. Alkuperäinen lähtöarvo 12,50.

11.6.2019 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti: 

Vaihtoehto Neutraali:
Modifioitu tuotto (6,459 %) * Tuottokerroin (0,60) = 3,9 %

Vaihtoehto Plus:
Modifioitu tuotto (6,459 %) * Tuottokerroin (1,75) = 11,3 %

 * Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.