Pohjola Vakaa Kasvu VI/2010

Indeksilainalla osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Vakaa Kasvu VI/2010 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 10 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla:
Telefonica SA, Telenor ASA, TeliaSonera AB, Fortum Oyj, Royal DutchShell PLC, Total SA, GlaxoSmithKline PLC, Merck & Co Inc, Novartis AG ja Roche Holding AG.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (18.8.2010 - 4.9.2015)

Merkintäaika:

28.6. - 13.8.2010

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10. Laina-ajan päättyessä lasketaan osakekori-indeksin arvonmuutos, joka on puolivuosittaisten havaintojen keskiarvon ja lähtöarvon välinen prosentuaalinen muutos.  Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.70 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

4.9.2015 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 14,31 % x tuottokerroin 0,75 = 10,73 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 14,30 % tuottokerroin 1,70 = 24,32 %
 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.