Pohjola Vesi IX/2013

Puhdas vesi on tällä hetkellä yksi maailman kolmesta megatrendistä energian ja terveyden ohella.

Maailmassa on paljon maita, joissa kärsitään jo nyt vesipulasta. OECD:n ennusteen mukaan tulevaisuudessa jopa puolet maailman väestöstä voi kärsiä vesipulasta. OECD ehdottaa ongelman ratkaisuksi nykyistä korkeampaa veden hintaa, jotta veden tuhlaus vähenisi. Sijoittamalla Pohjola Vesi IX/2013 indeksilainaan sijoittaja pääsee tavoittelemaan valitsemiemme johtavien vesiteknologian, vedenpuhdistuksen ja -käsittelyn parissa työskentelevien yritysten osakekurssien nousun myötä.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori 
Severn Trent Plc
Suez Environnement Co
GDF Suez
Veolia Environnement SA
BASF SE
Pentair Ltd
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
Sulzer AG

Laina-aika:

noin 6 vuotta (10.7.2013 - 26.7.2019)

Merkintäaika:

3.6. - 5.7.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Kunkin osakkeen paino osakekori-indeksissä on 1/8. Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että kolmen (3) parhaan osakkeen tuotto on 25 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoituksia tuotossa. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivien arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,70 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,55 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

Yhtiö Lähtöarvo 10.7.2013 Loppuarvo 10.7.2019 Modifioitu tuotto
Severn Trent Plc 1743.00 2080.00 19.33 %
Suez Environnement Co 10.105 12.970 25.00 %
GDF Suez 14.7974 13.8300 -6.54 %
Veolia Environnement SA 9.370 22.450 25.00 %
BASF SE 69.950 60.120 -14.05 %
Pentair Ltd 39.519 36.810 -6.86 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 10.020 13.170 25.00 %
Sulzer AG 136.941 106.200 -22.45 %

 

(1) GDF Suez:in lähtöarvoa on muutettu lisäosingon (21.5.2019) vuoksi. Kerroin 0.971917. Alkuperäinen lähtöarvo 15.225
(2) Pentair Ltd:n lähtöarvoa on muutettu (nVent Electric PLC:n Spin-Off). Kerroin 0.671522. Alkuperäinen lähtöarvo 58.850
(3) Sulzer AG:n lähtöarvoa on muutettu lisäosingon (11.4.2016) vuoksi. Kerroin 0,838585. Alkuperäinen lähtöarvo 163.300

26.7.2019 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti: 

Vaihtoehto Neutraali:
Modifioitu tuotto (5,56 %) * Tuottokerroin (0,70) = 3,89 %

Vaihtoehto Plus:
Modifioitu tuotto (5,56 %) * Tuottokerroin (1,55) = 8,62 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.