Valkoinen purjevene Chigagon lahdella. Taustalla pilvenpiirtäjät hohtavat auringossa.

OP Yrityskorko Amerikka III/2016

OP Yrityskorko Amerikka III/2016 on noin viisivuotinen sijoitus 100 pohjoisamerikkalaisen yhtiön luottoriskiin. Hyvin hajautettu sijoitus toteutetaan käyttämällä kohde-etuutena Markit CDX North America High Yield Series 26 luottoriski-indeksiä.

Liikkeeseenlaskija:

OP Yrityspankki Oyj

Kohde-etuus: 

Markit CDX North America High Yield Series 26-indeksi

Hyvitys:

Kiinteä 5,00 %:n korko per vuosi kunkin korkojakson päättyessä voimassa olleelle laskennalliselle pääomalle laskettuna. Maksu vuosittain.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (1.6.2016 - 12.7.2021 tai lopullinen takaisinmaksupäivä)

Merkintäaika:

1.6. - 26.7.2016

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan laskennallinen pääoma sekä mahdollinen vuosittain maksettava hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen: 

Jos viiteyhtiöillä ei ole luottovastuutapahtumia, maksetaan nimellispääoma ja nimelliskorko takaisinmaksupäivänä sijoittajalle. Korot maksetaan vuosittain koronmaksupäivänä.

Kuhunkin viiteyhtiöön kohdistuva luottovastuutapahtuma vaikuttaa koron kertymiseen siten, että kyseisen viiteyhtiön osuudelle pääomasta ei makseta korkoa lainkaan kyseiseltä korkojaksolta riippumatta siitä, missä vaiheessa korkojaksoa luottovastuutapahtuma tapahtuu. Jäljellä oleva laskennallinen pääoma ja sille kertynyt mahdollinen korko maksetaan sijoittajalle takaisinmaksupäivänä.

* Lainan laskennallinen pääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan tai viiteyhtiöiden maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.