Pohjola Yrityskorko II Eurooppa

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Luottoriskikori, jossa 3 viiteyhtiötä (kunkin paino 1/3)
ThyssenKrupp AG
Nokia Oyj
Metso Oyj

Hyvitys:

Vuosittain maksettava nimelliskorko 3,40 %

Laina-aika:

5 vuotta (27.11.2013 - 14.1.2019)

Merkintäaika:

21.10. - 22.11.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan laskennallinen pääoma sekä mahdollinen vuosittain maksettava hyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen: 
Jos viiteyhtiöt toimivat normaalisti, eikä luottohäiriöitä tapahdu, maksetaan nimellispääoma ja nimelliskorko takaisinmaksupäivänä sijoittajalle.

Jos viiteyhtiölle kuitenkin tapahtuu luottohäiriö, päättyy koron kertyminen kyseisen viiteyhtiön osalta välittömästi. Luottohäiriötön osa nimellispääomasta (laskennallinen pääoma) maksetaan sijoittajalle takaisinmaksupäivänä. Hyvitykset maksetaan vuosittain koronmaksupäivänä.

ThyssenKrupp AG 

Yhtiön velkojen maturiteettiprofiili on tasapainoinen ja likviditeettitilanne on tyydyttävä.

Nokia Oyj

Nokia on 1990-luvun puolesta välistä ollut nettovelaton yhtiö, eli yhtiön kassavarat ovat ylittäneet velkojen määrän. Yhtiön likviditeettitilanne on erinomainen.

Metso Oyj

Metson velat ovat kasvaneet maltillisesti viimeisten vuosien aikana. Velkojen maturiteettiprofiili on tasapainoinen. Yhtiön likviditeettitilanne on hyvä.

* Lainan laskennallinen pääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan tai viiteyhtiöiden maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.