Lakipalvelut, Lainopilliset palvelut

Lakipalvelut

Käytössäsi on Suomen kattavin lakimiesverkosto. Lakimiestemme avulla hoidat kuntoon kätevästi esimerkiksi asuntokaupat ja perintöasiat.

Ole meihin yhteydessä, kun tarvitset esimerkiksi

  • avioehtosopimuksen
  • testamentin
  • perunkirjoituksen
  • osituksen
  • perinnönjaon

Laadimme asiantuntemuksella myös esimerkiksi kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kauppakirjat ja lahjoitukset sekä vuokrasopimukset. Lisäksi opastamme sinua varallisuuden hoitoon liittyvissä veroasioissa.

Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi, niin kerromme lisää.

Voit antaa lahjaksi kaikenlaista omaisuutta. Lahjoitettavasta omaisuudesta riippuu, miten lahjoitus toteutetaan. Esimerkiksi kiinteistön lahjoitus tehdään eri muodossa kuin irtaimen esineen lahjoitus.

Ennakkoperinnöksi kutsutaan sellaista lahjaa, jonka perittävä antaa eläessään perilliselleen, ja joka on tarkoitus ottaa huomioon lahjanantajan jälkeen tehtävässä perinnönjaossa.

Lahjoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa sinun on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta voit välttyä verotuksellisilta ja muilta epätoivotuilta yllätyksiltä.

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, mikä tarkoittaa vähemmän omistavan oikeutta saada osa toisen puolison varallisuudesta avioliiton päättyessä joko puolison kuolemaan tai eroon.

Avioehtosopimuksella aviopuolisot voivat poistaa toistensa avio-oikeuden. Avioliiton kestäessä avioehto ei vaikuta puolisoiden omistussuhteisiin tai muihin parisuhteen raha-asioihin, vaan avioehdolla on merkitystä vasta siinä vaiheessa,kun avioliitto päättyy.

Avioehtosopimus on määrämuodossa tehtävä asiakirja, jonka voit laatia ennen avioliiton solmimista tai avioliiton aikana. Sinun kannattaa antaa avioehtosopimus asiantuntijan tehtäväksi. Näin varmistat, että avioehto on pätevä ja johtaa toivomaasi lopputulokseen.

Avioliiton päättyessä avioeroon tai puolison kuolemaan, tulee tehtäväksi omaisuuden ositus. Osituksessa aviopuolisot tai leski ja kuolleen puolison perilliset jakavat omaisuuden.

Osituksen tekemiselle ei ole määräaikaa, mutta usein se kannattaa tehdä pian avioliiton päättymisen jälkeen omistussuhteiden selventämiseksi. Mikäli aviopuolisoilla oli voimassa oleva avioehtosopimus, omaisuuden osituksen sijasta tulee tehdä omaisuuden erottelu.

Ositus ja omaisuuden erottelu ovat määrämuodossa tehtäviä asiakirjoja, joiden laatiminen kannattaa jättää asiantuntijan tehtäväksi. Ositus tai omaisuuden erottelu voidaan tehdä osuuspankissa, jos osapuolet ovat yksimielisiä osittelun tai erottelun toimittamisesta ja sen sisällöstä.

Testamentti on asiakirja, jolla voit määrätä omaisuuden siirtymisestä kuoleman varalta. Testamentilla voit vaikuttaa myös lakimääräiseen perimysjärjestykseen. Laatimalla testamentin sinulla on mahdollisuus saavuttaa myös veroetuja.

Testamentti pitää lain mukaan tehdä määrämuodossa. Siksi sinun kannattaa antaa testamentin laatiminen asiantuntijan tehtäväksi. Hän varmistaa, että testamenttisi on pätevä ja saavutat sillä haluamasi oikeusvaikutukset. Voit myös sopia osuuspankkisi kanssa testamentin säilyttämisestä pankissa.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit varautua etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan

pysyvään toimintakyvyttömyyteen. Edunvalvontavaltakirjalla määrittelet ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimeät henkilön, jolle haluat valtuutuksen antaa. Edunvalvontavaltuutuksella hoidat nämä asiat tavallista edunvalvontaa joustavammin.

Sinun kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus hyvissä ajoin eli silloin, kun olet oikeustoimikelpoinen ja ymmärrät laatimasi valtakirjan merkityksen.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun esimerkiksi sairauden tai henkisen toiminnan häiriintymisen vuoksi olet kykenemätön huolehtimaan omista asioistasi. Valtakirja vahvistetaan tämän jälkeen valtuutetun pyynnöstä maistraatissa.

Valtakirjan laatimisessa sinun on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen. Oikein laaditulla valtakirjalla varmistut siitä, että asioiden hoito onnistuu senkin jälkeen, kun oma toimintakykysi on heikentynyt.

Kun henkilö kuolee, pidetään hänen jälkeensä perunkirjoitus. Tilaisuudessa laaditaan asiakirja, jota kutsutaan perukirjaksi. Perukirjaan merkitään kuolinpesän osakkaat eli perilliset, testamentin saajat ja yleensä leski.

Perukirja on luettelo vainajan varoista ja veloista kuolinhetkellä. Se on samalla myös veroilmoitus perintöverotusta varten. Perukirjaan merkitään myös mahdollisen lesken varat ja velat.

Perunkirjoitusta varten tarvitset erilaisia asiakirjoja ja selvityksiä. Vainajasta on ensinnäkin hankittava sukuselvitys. Sukuselvityksen hankkimiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.  Jos vainaja on eläessään asunut ulkomailla, sukuselvitys on hankittava myös ulkomailla oloajalta.

Myös veloista on oltava riittävä selvitys. Osuuspankki antaa vainajan osuuspankissa olevista pankkiasioista kuolinpäivän tilanteen mukaisen asiakkuusilmoituksen. Ennen perunkirjoituksen pitämistä on myös tutkittava, oliko vainaja tehnyt avioehtosopimusta, testamenttia tai lahjoituksia ja oliko vainajalla henkivakuutus.

Voit pyytää osuuspankkiasi toimittamaan perunkirjoituksen. Ota omaan pankkiisi yhteyttä hyvissä ajoin ennen perunkirjoitusmääräajan umpeen kulumista. Pankki hankkii tarvittavat selvitykset ja asiakirjat ja lähettää perunkirjoituskutsut. Pankki voi hoitaa myös mahdollisen testamentin tiedoksiannot. Perunkirjoituksen jälkeen pankki huolehtii myös asiakirjojen lähettämisestä verotoimistolle määräajan kuluessa.

Perinnönjaossa vainajalle kuulunut omaisuus jaetaan perillisten kesken ja kuolinpesän yhteishallinto päättyy.

Jaon jälkeen kukin jaossa omaisuutta saanut osakas päättää saamastaan omaisuudesta itsenäisesti. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, tulee pesässä tehdä ositus tai omaisuuden erottelu lesken ja kuolinpesän välillä ennen perinnönjakoa.

Perinnönjakosopimus on määrämuodossa tehtävä asiakirja, jonka laatiminen kannattaa antaa asiantuntijan tehtäväksi.

Mikäli pesän osakkaat eivät pääse perinnönjaosta sopimukseen, tuomioistuin määrää hakemuksesta pesänjakajan toimittamaan perinnönjaon. Osuuspankki voi laatia perinnönjakosopimuksen, jos kaikki kuolinpesän osakkaat ovat yksimielisiä jaon toimittamisesta ja sen sisällöstä.

Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat OP-bonuksia, jotka pienentävät pankki- ja vakuutuspalveluidesi maksuja. Vuonna 2024 sinulle kertyy bonuksia 40 % enemmän kuin normaalisti.

OP-bonuksia kerryttävät

  • säästämisen tileillä olevat varat
  • asuntolaina, opintolaina ja vakuudellinen pankkilaina
  • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
  • maksetut vakuutusmaksut, kuten koti- ja ajoneuvovakuutus sekä jatkuva matkavakuutus.

OP-bonukset ovat verottomia. Siksi niitä käytetään automaattisesti esimerkiksi lainojen palvelu- ja toimitusmaksuihin sekä vakuutusmaksuihin.

Lue lisää OP-bonuksista

Omistaja-asiakkaana saat myös tuntuvia etuja ja alennuksia. Saat esimerkiksi päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja vuoden 2024 loppuun asti sekä korkoa Käyttötilillesi. Lisäksi säästäminen ja sijoittaminen on sinulle tavallista edullisempaa.

Katso kaikki omistaja-asiakkaan edut