Uusi raportti sijoitustuotteiden ja -palveluiden tuotoista ja kuluista

Uuden raportin saavat ne OP:n säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaat, jotka ovat vuoden 2018 aikana omistaneet sijoitustuotteita tai käyttäneet arvopapereiden välitys- ja säilytyspalveluja. Asiakkaat saavat raportin arkistoonsa.

Uusi raportti ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä. Raportti perustuu Euroopan Unionin Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID II) pankeille asettamaan tiedonantovelvoitteeseen. Raportti kattaa käytännössä kaikki sijoitustuotteet vakuutussäästämistä lukuun ottamatta. Vakuutussäästämisen tuottojen ja kulujen raportointi raportoidaan jatkossakin erillisenä.

Raportti kattaa kaikki tuotto- ja kulutiedot koottuna sekä yksityiskohtaisesti eriteltynä

Raportin ensimmäisellä sivulla on kaikkien tuotteiden ja palvelujen tuotto- ja kulutiedot jaoteltuna palvelu- ja tuotekuluihin ilman erittelyä. Henkilöasiakkailla sivulla näkyy myös OP-bonuksilla maksetut kulut. Toisella sivulla tuote- ja palvelukulut on eritelty tarkemmin uusiin, sääntelyn mukaisiin kategorioihin. Muilla sivuilla esitellään eri sijoitustuotteiden tuotot ja kulut koottuna sekä yksityiskohtaisesti tuotteittain pois lukien osakesijoitukset, josta on vain koontitiedot.

Raportti kattaa vuoden 2018 tilanteen

Sijoittamisen tuotot vaihtelevat vuosittain. Raportilla ilmoitettu tuotto tarkoittaa kalenterivuoden 2018 tuottoa. Se ei kerro sitä, miten sijoitukset ovat kehittyneet koko omistusajalta. Sijoittaminen on pitkäjänteistä ja tuotot vaihtelevat vuosittain. Takana on tällä vuosikymmenellä monia erinomaisia sijoitusvuosia, kun taas vuosi 2018 ei tuottojen puolesta ollut paras mahdollinen sijoitusvuosi, mikä kannattaa pitää mielessä, kun tutustuu raporttiin. Muista myös oma sijoitushorisonttisi - onko sijoitus ollut lyhyt vai pitkäaikainen sijoitus. Kokeneella sijoittajalla on malttia mennä huonompienkin vuosien läpi. Aika on sijoittajan puolella.

Hyödynnä lukuohjetta

Raportilla on monia asioita ja termejä, jotka eivät välttämättä ole kaikille tuttuja. Lukiessa raporttia kannattaakin tutustua mukana tuleviin tekstiselvennyksiin sekä lukuohjeeseen, jossa on konkreettisemmin kerrottu mitä mikin rivi tarkoittaa. Lukuohjeeseen voi tutustua alla olevan linkin kautta.

Muut kuluista kertovat tiedotteet ja esitteet

Lisätietoa kuluista saat myös Sijoitustuotteiden kulujen vaikutuksesta sijoituksen tuottoon -tiedotteesta. Siinä kerrotaan esimerkein sijoitustuotteisiin ja kaupankäyntipalveluihin liittyvät kulut ja palkkiot. Lisäksi tarkat tuote- ja palvelukohtaiset kulut löytyvät kunkin tuotteen avaintietoesitteestä, avaintietoasiakirjasta tai palveluhinnastosta. Linkin tiedotteeseen löydät sivun alalaidasta.