Raportti sijoitustuotteiden ja -palveluiden tuotoista ja kuluista

Raportin saavat ne OP:n säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaat, jotka ovat edellisen vuoden aikana omistaneet sijoitustuotteita tai käyttäneet arvopapereiden välitys- ja säilytyspalveluja.

Asiakkaat saavat raportin verkkopalvelunsa arkistoon. Mikäli asiakkaalla ei ole verkkopalvelua käytössä, toimitetaan raportti osuuspankkien asiakkaille kirjeitse ja OP Yrityspankki Oyj:n asiakkaille sähköpostitse.

Raportti perustuu Euroopan Unionin Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID II) pankeille asettamaan tiedonantovelvoitteeseen ja se kattaa käytännössä kaikki sijoitustuotteet vakuutussäästämistä lukuun ottamatta. Vakuutussäästämisen tuottojen ja kulujen raportointi raportoidaan toistaiseksi erillisenä. Raportti ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Raportti kattaa tuotto- ja kulutiedot koottuna sekä yksityiskohtaisesti eriteltynä

Raportilla kuvataan kaikkien tuotteiden ja palvelujen tuotto- ja kulutiedot jaoteltuna palvelu- ja tuotekuluihin. Henkilöasiakkailla sivulla näkyy myös OP-bonuksilla maksetut kulut. Palvelu- ja tuotekulut on eritelty tarkemmin tuoteryhmittäin sekä useiden tuoteryhmien osalta myös yksityiskohtaisesti tuotteittain.

Raportti koskee edellistä vuotta

Raportilla ilmoitetaan edellisvuoden tuotto. Siinä ei kerrota, miten sijoitukset ovat kehittyneet koko omistusajalta. Sijoittaminen on pitkäjänteistä ja tuotot vaihtelevat vuosittain. Sijoitustesi lyhyen tai pidemmän aikavälin kehitystä voit seurata kätevästi op.fi-palvelun Säästöt ja sijoitukset -osiosta sekä OP:n mobiilisovelluksesta Sijoitukset-välilehdeltä. Edelliseen sijoitusvuoteen voit tutustua tarkemmin sivun alalaidan linkistä.

Hyödynnä lukuohjetta

Raporttia lukiessa kannattaa tutustua mukana tuleviin tekstiselvennyksiin ja raportin lopussa olevaan sanastoon sekä lukuohjeeseen, jossa on konkreettisemmin kerrottu mitä mikin rivi tarkoittaa. Lukuohjeeseen voi tutustua alla olevan linkin kautta.

Muut kuluista kertovat tiedotteet ja esitteet

Lisätietoa kuluista saat myös Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon -tiedotteesta. Siinä kerrotaan esimerkein sijoitustuotteisiin ja kaupankäyntipalveluihin liittyvät kulut ja palkkiot. Lisäksi tarkat tuote- ja palvelukohtaiset kulut löytyvät kunkin tuotteen avaintietoesitteestä, avaintietoasiakirjasta tai palveluhinnastosta. Linkin tiedotteeseen löydät sivun alalaidasta.