BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n merkintäoikeusanti 18.5.-3.6.2022

Toimi näin, jos haluat osallistua antiin tai myydä merkintäoikeuksia

  1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin merkintäoikeusantiin liittyviin ohjeisiin. 
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit merkitä tarjottavia osakkeita tai myy merkintäoikeuksia osakekaupankäynnin tavoin. Löydät näihin linkit sivun lopusta.

Merkintäoikeudet ja osakemerkinnän maksu

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä 13.5.2022 osakeomistuksesi mukaan arvo-osuustilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden. Kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttaa yhden (1) tarjottavan osakkeen merkintään. Merkintäoikeudet kirjataan arvo-osuustilillesi 16.5.2022, joten pääset tarkistamaan merkintäoikeutesi op.fi-palvelusta. Jos olet epävarma paljonko voit merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksillasi, näet tiedon kotiin saapuvasta kirjeestä.

  • Ensisijainen merkintäoikeus: Kahdella (2) merkintäoikeudella voit merkitä yhden (1) tarjottavan osakkeen hintaan 1,30 euroa osakkeelta.
  • Toissijainen merkintäoikeus: Osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on lisäksi oikeus merkitä ilman merkintäoikeuksia osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Osakekohtainen merkintähinta on 1,30 euroa osakkeelta. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden (1) merkintäsitoumuksen toissijaisessa merkinnässä. Ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoidaan ylimerkintätilanteessa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakemerkinnän maksu veloitetaan arvo-osuustilisi hoitotililtä merkinnän tekemisen yhteydessä. Jos et saa toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkitsemääsi määrää osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta tilillesi esitteen ehtojen mukaisesti. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Merkintäoikeuksien myynti, osto ja kaupankäynti uusilla osakkeilla

  • Jos et halua merkitä tarjottavia osakkeita osakeannissa, voit myydä merkintäoikeudet Nasdaq Helsingissä, jossa merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena 18.5.2022 ja 27.5.2022 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000522818 ja kaupankäyntitunnus BONEHU0122. Merkintäoikeuksien myynnin voit tehdä op.fi-palvelussa osakekaupankäynnin tavoin. 
  • Jos ostat lisää merkintäoikeuksia, muista tehdä erikseen osakkeiden merkintätoimeksianto myös ostamiesi merkintäoikeuksien osalta. 
  • Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty ennen 27.5.2022 tai käytetty tarjottavien osakkeiden merkintään ennen merkintäajan päättymistä 3.6.2022, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä.
  • Merkintäoikeuksilla merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina, ISIN-koodi FI4000522826, kaupankäyntitunnus BONEHN0122, Nasdaq Helsingissä arviolta 18.5.2022. Tarjottavat osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 17.6.2022.

Tärkeitä lisätietoja saat tutustumalla osakeannin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja ehtoihin.

Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta-, yritys- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannot linkkien kautta.

Jos kyseessä on yhteisomisteinen arvo-osuustili, täytä kirjeen mukana saapuva vastauslomake. Tarvitsemme vastaukseen kaikkien tilinomistajien allekirjoitukset.