Duell Oyj:n merkintäoikeusanti 7.–21.12.2023

Toimi näin, jos haluat osallistua antiin tai myydä merkintäoikeuksia

1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin merkintäoikeusantiin liittyviin ohjeisiin. 
2. Tee merkintä op.fi-palvelussa tai myy merkintäoikeudet osakekaupankäynnin tavoin. Löydät linkit merkintä- ja myyntisivuille sivun lopusta.

Merkintäoikeudet ja osakemerkinnän maksu

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä 4.12.2023 osakeomistuksesi mukaan arvo-osuustilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden. Merkintäoikeudet kirjattiin arvo-osuustilillesi 5.12.2023, joten pääset tarkistamaan merkintäoikeutesi op.fi-palvelusta. Jos olet epävarma paljonko voit merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksillasi, näet tiedon merkintää tehdessä op.fi-palvelussa. 
 
  • Ensisijainen merkintäoikeus: Yhdellä (1) merkintäoikeudella voit merkitä kolmekymmentäkolme (33) tarjottavaa osaketta hintaan 0,02 euroa osakkeelta.
  • Toissijainen merkintäoikeus: Osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on lisäksi oikeus merkitä ilman merkintäoikeuksia osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoidaan ylimerkintätilanteessa osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen merkintähinta on 0,02 euroa osakkeelta.
Osakemerkinnän maksu veloitetaan arvo-osuustilisi hoitotililtä merkinnän tekemisen yhteydessä. Jos et saa toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkitsemääsi määrää osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta tilillesi esitteen ehtojen mukaisesti. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.
 

Merkintäoikeuksien myynti, osto ja kaupankäynti uusilla osakkeilla

  • Jos et halua merkitä tarjottavia osakkeita osakeannissa, voit myydä merkintäoikeudet Nasdaq Helsingissä, jossa merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena 7.12.2023 ja 15.12.2023 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000565619 ja kaupankäyntitunnus DUELLU0123. Merkintäoikeuksien myynnin voit tehdä op.fi-palvelussa osakekaupankäynnin tavoin. 
  • Jos ostat lisää merkintäoikeuksia, muista tehdä erikseen osakkeiden merkintätoimeksianto myös ostamiesi merkintäoikeuksien osalta. 
  • Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty tai käytetty tarjottavien osakkeiden merkintään ennen merkintäajan päättymistä, raukeavat arvottomina.
  • Merkintäoikeuksilla merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina, ISIN-koodi FI4000565627, kaupankäyntitunnus DUELLN0123, Nasdaq Helsingissä arviolta 8.12.2023. Tarjottavat osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 3.1.2024.

Tärkeitä lisätietoja saat tutustumalla osakeannin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja ehtoihin.

 

Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta-, yritys- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannot linkkien kautta.