Enersize Oyj:n merkintäoikeusanti 30.4.–16.5.2024

Toimi näin, jos haluat osallistua antiin

  1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin merkintäoikeusantiin liittyviin ohjeisiin.  
  2. Tee merkintä op.fi-palvelussa. Löydät linkin merkintäsivulle sivun lopusta.

Merkintäoikeudet ja osakemerkinnän maksu

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä 25.4.2024 osakeomistuksesi mukaan arvo-osuustilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden. Merkintäoikeudet kirjattiin arvo-osuustilillesi 26.4.2024, joten pääset tarkistamaan merkintäoikeutesi op.fi-palvelusta. Jos olet epävarma paljonko voit merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksillasi, näet tiedon merkintää tehdessä op.fi-palvelussa. 
 
  • Ensisijainen merkintäoikeus: Kolmellatoista (13) merkintäoikeudella voit merkitä kaksikymmentä (20) tarjottavaa osaketta hintaan 0,0006 euroa osakkeelta.
  • Toissijainen merkintäoikeus: Osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on lisäksi oikeus merkitä ilman merkintäoikeuksia osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoidaan ylimerkintätilanteessa osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen merkintähinta on 0,0006 euroa osakkeelta.
Osakemerkinnän maksu veloitetaan arvo-osuustilisi hoitotililtä merkinnän tekemisen yhteydessä. Jos et saa toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkitsemääsi määrää osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta tilillesi esitteen ehtojen mukaisesti. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.
 

Tarjottavat osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 27.5.2024.

Tärkeitä lisätietoja saat tutustumalla osakeannin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja ehtoihin.

Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta-, yritys- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannot linkkien kautta.