Enersize Oyj:n merkintäoikeusanti 3.11.2022–18.11.2022

Toimi näin, jos haluat osallistua antiin 

  1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin merkintäoikeusantiin liittyviin ohjeisiin. 
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit merkitä tarjottavia osakkeita Löydät tähän linkit sivun lopusta.

Merkintäoikeudet ja osakemerkinnän maksu

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä 31.10.2022 osakeomistuksesi mukaan arvo-osuustilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden. Neljä (4) merkintäoikeutta oikeuttaa kolmeen (3) tarjottavan osakkeen merkintään. Merkintäoikeudet kirjataan arvo-osuustilillesi 1.11.2022, joten pääset tarkistamaan merkintäoikeutesi op.fi-palvelusta. Jos olet epävarma paljonko voit merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksillasi, näet tiedon kotiin saapuvasta kirjeestä.

  • Ensisijainen merkintäoikeus: Neljällä (4) merkintäoikeudella voit merkitä kolme (3) tarjottavaa osaketta hintaan 0,003 euroa osakkeelta.
  • Toissijainen merkintäoikeus: Osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on lisäksi oikeus merkitä ilman merkintäoikeuksia osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoidaan ylimerkintätilanteessa osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen merkintähinta on 0,003 euroa osakkeelta.

Osakemerkinnän maksu veloitetaan arvo-osuustilisi hoitotililtä merkinnän tekemisen yhteydessä. Jos et saa toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkitsemääsi määrää osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta tilillesi esitteen ehtojen mukaisesti. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Optio-oikeudet

Osakeannissa osakkeita merkinneet saavat lisäksi vastikkeetta Yhtiön optio-oikeuksia siten, että kutakin kolmea (3) merkittyä ja maksettua osaketta kohden merkitsijä saa kolme (3) sarjan 3/2023 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus antaa omistajalleen oikeuden merkitä yhden (1) uuden osakkeen 30.1.-13.2.2023 välisenä aikana. Optio-oikeudet toimitetaan arvo-osuustileille myöhemmin osakeannin jälkeen.

Merkintäoikeuksien myynti, osto ja kaupankäynti uusilla osakkeilla

  • Merkintäoikeudet ja väliaikainen osakelaji eivät ole julkisen kaupankäynnin piirissä Suomessa eikä niitä voi siirtää Ruotsiin.
  • Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty tarjottavien osakkeiden merkintään ennen merkintäajan päättymistä 18.11.2022 raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä.
  • Tarjottavat osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 24.11.2022.

Tärkeitä lisätietoja saat tutustumalla osakeannin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja ehtoihin.

Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta-, yritys- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannot linkkien kautta.
Jos kyseessä on yhteisomisteinen arvo-osuustili, täytä kirjeen mukana saapuva vastauslomake. Tarvitsemme vastaukseen kaikkien tilinomistajien allekirjoitukset.