Herantis Pharma Oyj:n merkintäoikeusanti 10.5.–27.5.2022

Toimi näin, jos haluat osallistua antiin tai myydä merkintäoikeuksia

  1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin merkintäoikeusantiin liittyviin ohjeisiin.
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit merkitä tarjottavia osakkeita tai myy merkintäoikeuksia osakekaupankäynnin tavoin OP-mobiilissa. Löydät linkin lomakkeeseen sivun lopusta.

Huomaathan, että toissijaiseen merkintäoikeuteen perustuvaa merkintää ei voi tehdä osakesäästötilin kautta (laki osakesäästötilistä, 680/2019).

Merkintäoikeudet ja osakemerkinnän maksu

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä 5.5.2022 osakeomistuksesi mukaan osakesäästötilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden. Viisi (5) merkintäoikeutta oikeuttaa kahden (2) tarjottavan osakkeen merkintään. Merkintäoikeudet on kirjattu osakesäästötilillesi 6.5.2022. Jos olet epävarma paljonko voit merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksillasi, näet tiedon kotiin saapuvasta kirjeestä.

  • Ensisijainen merkintäoikeus: Viidellä (5) merkintäoikeudella voit merkitä kaksi (2) tarjottavaa osaketta hintaan 1,50 euroa osakkeelta.

Osakemerkinnän maksu veloitetaan osakesäästötililtä merkinnän tekemisen yhteydessä.

Merkintäoikeuksien myynti ja kaupankäynti uusilla osakkeilla

  • Jos et halua merkitä tarjottavia osakkeita osakeannissa, voit myydä merkintäoikeudet Nasdaq Helsingissä, jossa merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena 10.5.2022 ja 18.5.2022 välisenä aikana. Merkintä-oikeuksien ISIN-koodi on FI4000522560 ja kaupankäyntitunnus HRTSU0122. Merkintäoikeuksien myynnin voit tehdä OP-mobiilissa osakekaupankäynnin tavoin.
  • Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty ennen 18.5.2022 tai käytetty tarjottavien osakkeiden merkintään ennen merkintäajan päättymistä 27.5.2022, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä.
  • Merkintäoikeuksilla merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina, ISIN-koodi FI4000522578, kaupankäyntitunnus HRTSN0122, Nasdaq Helsingissä arviolta 30.5.2022. Tarjottavat osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 3.6.2022.

Tärkeitä lisätietoja saat tutustumalla osakeannin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja ehtoihin.