Loudspring Oyj:n merkintäoikeusanti 1.3.–17.3.2022

Toimi näin, jos haluat osallistua antiin tai myydä merkintäoikeuksia

  1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin merkintäoikeusantiin liittyviin ohjeisiin.
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit merkitä tarjottavia osakkeita tai myy merkintäoikeuksia osakekaupankäynnin tavoin. Löydät näihin linkit sivun lopusta.

Merkintäoikeudet ja osakemerkinnän maksu

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä 24.2.2022 osakeomistuksesi mukaan arvo-osuustilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa A-osaketta kohden. Kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttaa yhden (1) tarjottavan A-osakkeen merkintään. Merkintäoikeudet kirjattiin arvo-osuustilillesi 25.2.2022, joten pääset tarkistamaan merkintäoikeutesi op.fi-palvelusta. Jos olet epävarma paljonko voit merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksillasi, näet tiedon kotiin saapuvasta kirjeestä.

  • Ensisijainen merkintäoikeus: Kahdella (2) merkintäoikeudella voit merkitä yhden (1) tarjottavan A-osakkeen hintaan 0,104 euroa osakkeelta.
  • Toissijainen merkintäoikeus: Osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on lisäksi oikeus merkitä ilman merkintäoikeuksia osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoidaan ylimerkintätilanteessa osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen merkintähinta on 0,104 euroa osakkeelta.

Osakemerkinnän maksu veloitetaan arvo-osuustilisi hoitotililtä merkinnän tekemisen yhteydessä. Jos et saa toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkitsemääsi määrää osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta tilillesi esitteen ehtojen mukaisesti. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Merkintäoikeuksien myynti, osto ja kaupankäynti uusilla osakkeilla

  • Jos et halua merkitä tarjottavia osakkeita osakeannissa, voit myydä merkintäoikeudet Nasdaq Helsingissä, jossa merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena 1.3.2022 ja 10.3.2022 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000518196 ja kaupankäyntitunnus LOUDU0122. Merkintäoikeuksien myynnin voit tehdä op.fi-palvelussa osakekaupankäynnin tavoin.
  • Jos ostat lisää merkintäoikeuksia, muista tehdä erikseen osakkeiden merkintätoimeksianto myös ostamiesi merkintäoikeuksien osalta.
  • Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty ennen 10.3.2022 tai käytetty tarjottavien osakkeiden merkintään ennen merkintäajan päättymistä 17.3.2022, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä.
  • Merkintäoikeuksilla merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina, ISIN-koodi FI4000518204, kaupankäyntitunnus LOUDN0122. Tarjottavat osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 4.4.2022.

Tärkeitä lisätietoja saat tutustumalla osakeannin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja ehtoihin.

Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta-, yritys- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannot linkkien kautta.

Jos kyseessä on yhteisomisteinen arvo-osuustili, täytä kirjeen mukana saapuva vastauslomake. Tarvitsemme vastaukseen kaikkien tilinomistajien allekirjoitukset.