Nitro Games Oyj:n merkintäoikeusanti 12.7.–28.7.2023

Toimi näin, jos haluat osallistua antiin

1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin merkintäoikeusantiin liittyviin ohjeisiin. 
2. Tee merkintä op.fi-palvelussa. Löydät linkit merkintäsivuille sivun lopusta.

Merkintäoikeudet ja osakemerkinnän maksu

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä 7.7.2023 osakeomistuksesi mukaan arvo-osuustilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden. Merkintäoikeudet kirjattiin arvo-osuustilillesi 10.7.2023, joten pääset tarkistamaan merkintäoikeutesi op.fi-palvelusta. Jos olet epävarma paljonko voit merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksillasi, näet tiedon merkintää tehdessä op.fi-palvelussa.
 
  • Ensisijainen merkintäoikeus: Kahdella (2) merkintäoikeudella voit merkitä kolme (3) tarjottavan osakkeen hintaan 0,34 euroa osakkeelta.
  • Toissijainen merkintäoikeus: Osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on lisäksi oikeus merkitä ilman merkintäoikeuksia osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden (1) merkintäsitoumuksen toissijaisessa merkinnässä. Mikäli sijoittaja tekee useampia merkintöjä, ainoastaan viimeiseksi tehty otetaan huomioon. Ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoidaan ylimerkintätilanteessa osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen merkintähinta on 0,34 euroa osakkeelta. 
Osakemerkinnän maksu veloitetaan arvo-osuustilisi hoitotililtä merkinnän tekemisen yhteydessä. Jos et saa toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkitsemääsi määrää osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta tilillesi esitteen ehtojen mukaisesti. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Merkintäoikeudet ja väliaikainen laji eivät ole julkisen kaupankäynnin piirissä Suomessa. Väliaikainen osakelaji yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 10.8.2023.
 
Tärkeitä lisätietoja saat tutustumalla osakeannin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja ehtoihin.
Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta-, yritys- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannot linkkien kautta. 

Jos kyseessä on yhteisomisteinen arvo-osuustili tai tilillä on rajoituksia, voit tehdä merkinnän soittamalla asiakaspalveluumme 0100 0500 (pvm/mpm) tai käymällä OP Ryhmän konttorissa.