North Holdings 3 Oy:n tekemä Parannettu Ostotarjous Caverion Oyj:n osakkeista 24.11.2022–28.02.2023

Caverionin osakkeenomistajat voivat valita joko
(i) velkainstrumentin, joka oikeuttaa 8,50 euron kiinteään käteismaksuun yhdeksän kuukauden kuluttua Parannetun Ostotarjouksen toteuttamisesta (”Vaihtoehtoinen Vastike”)
tai 
(ii) 8,00 euron välittömän käteisvastikkeen Parannetun Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä (”Parannettu Käteisvastike”) jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Parannettu Ostotarjous on pätevästi hyväksytty.
 
Mahdollisesta käteisvastikkeen korotuksesta, tarjousajan jatkamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitetaan pörssitiedotteella. 
 
Jos olet jo hyväksynyt ostotarjouksen, ja haluat vaihtaa valintasi (i) Vaihtoehtoiseen Vastikkeeseen (ii) Parannetun Käteisvastikkeen sijasta, täytyy aikaisempi hyväksyntä perua hyvissä ajoin ja toimia alla olevan ohjeen mukaisesti ja hyväksyä (i) Vaihtoehtoinen Vastike. 

Toimi näin, jos hyväksyt ostotarjouksen

 
  1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin ostotarjoukseen liittyviin ohjeisiin. 
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit hyväksyä ostotarjouksen. 
Toimeksiannon on oltava OP:ssa viimeistään 24.2.2023, tai jos jälkikäteistä tarjousaikaa on jatkettu, kaksi (2) pankkipäivää ennen jälkikäteisen tarjousajan päättymistä. Tämän jälkeen ostotarjouksen voi hyväksyä päättymispäivään asti soittamalla asiakaspalveluumme 0100 0500 (pvm/mpm) tai käymällä OP Ryhmän konttorissa.
 

Tarjouksen hyväksyminen on ehdoton ja kuluton

 
Voit hyväksyä ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta kaikkien arvo-osuustililläsi olevien osakkeiden osalta (jokaisen arvo-osuustilin osalta on hyväksyntä annettava erikseen). Pantattujen osakkeiden osalta ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta.
 
Tarjouksentekijä vastaa tarjottujen osakkeiden kaupasta mahdollisesti Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta. Ostotarjouksen hyväksyminen ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta sinulle mitään kuluja. Hyväksyessäsi ostotarjouksen arvo-osuustililläsi oleviin osakkeisiin kirjataan luovutusrajoitus. 
 
Jos olet ostanut lisää osakkeita hyväksyttyäsi ostotarjouksen ja luovutusrajoituksen säilytystilillesi kirjaamisen jälkeen, sinun on erikseen hyväksyttävä ostotarjous näiden osakkeiden osalta toimittamalla kyseisistä osakkeista erillinen ostotarjouksen hyväksymislomake. Ota tässä tapauksessa yhteys omaan osuuspankkiisi. 
 

Peruutusoikeus

Aiemmin hyväksymäsi ostotarjouksen peruutuksen voit tehdä, joko yksilöidyllä viestillä OP-mobiilissa tai op.fi-palvelussa, chat-palvelussa tai soittamalla asiakaspalveluumme 0100 0500 (pvm/mpm).
 

Keskeisiä päivämääriä

24.11.2022 Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 
24.2.2023 Ostotarjouksen hyväksynnän toimeksianto oltava OP:ssa
28.2.2023 Ostotarjouksen tarjousaika päättyy
 
Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset on kuvattu tarjousasiakirjassa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä tai peruuttaa ostotarjous sen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen ehdot ja ostotarjoukseen liittyvä tarjousasiakirja ovat luettavissa Caverion Oyj:n sivuilla.

Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta-, yritys- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannon sähköisellä vastauslomakkeella.

Jos kyseessä on yhteisomisteinen arvo-osuustili, täytä kirjeen mukana saapuva vastauslomake. Tarvitsemme vastaukseen kaikkien tilinomistajien allekirjoitukset.