SRV Yhtiöt Oyj:n merkintäoikeusanti 7.6.-21.6.2022

Toimi näin, jos haluat osallistua antiin tai myydä merkintäoikeuksia

  1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin merkintäoikeusantiin liittyviin ohjeisiin. 
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit merkitä tarjottavia osakkeita tai myy merkintäoikeuksia osakekaupankäynnin tavoin. Löydät näihin linkit sivun lopusta.

Merkintätoimeksiannon on oltava perillä OP:ssa viimeistään 17.6.2022, jonka jälkeen merkintöjä voi tehdä päättymispäivään asti soittamalla asiakaspalveluumme 0100 0500 (pvm/mpm) tai käymällä konttorissa.

Merkintäoikeudet ja osakemerkinnän maksu

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2022 osakeomistuksesi mukaan arvo-osuustilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden. Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa neljän (4) tarjottavan osakkeen merkintään. Merkintäoikeudet kirjattiin arvo-osuustilillesi 3.6.2022, joten pääset tarkistamaan merkintäoikeutesi op.fi-palvelusta. Jos olet epävarma paljonko voit merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksillasi, näet tiedon kotiin saapuvasta kirjeestä. 

Voit myös laskea tarjottavien osakkeiden määrän seuraavan yleisesimerkin avulla.

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä osakeomistuksesi mukaan arvo-osuustilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden: 

100 osaketta -> 100 merkintäoikeutta

Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa neljän (4) tarjottavan osakkeen merkintään:

100 / 3 = 33,33 -> pyöristys alas lähimpään tasalukuun = 33

33 * 4 = 132 uutta tarjottavaa osaketta

  • Ensisijainen merkintäoikeus: Kolmella (3) merkintäoikeudella voit merkitä neljä (4) tarjottavaa osaketta hintaan 0,10 euroa osakkeelta.
  • Toissijainen merkintäoikeus: Osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on lisäksi oikeus merkitä ilman merkintäoikeuksia osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoidaan ylimerkintätilanteessa osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen merkintähinta on 0,10 euroa osakkeelta.

Osakemerkinnän maksu veloitetaan arvo-osuustilisi hoitotililtä merkinnän tekemisen yhteydessä. Jos et saa toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkitsemääsi määrää osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta tilillesi esitteen ehtojen mukaisesti. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Merkintäoikeuksien myynti, osto ja kaupankäynti uusilla osakkeilla

  • Jos et halua merkitä tarjottavia osakkeita osakeannissa, voit myydä merkintäoikeudet Nasdaq Helsingissä, jossa merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena 7.6.2022 ja 14.6.2022 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000523600 ja kaupankäyntitunnus SRV1VU0122. Merkintäoikeuksien myynnin voit tehdä op.fi-palvelussa osakekaupankäynnin tavoin.
  • Jos ostat lisää merkintäoikeuksia, muista tehdä erikseen osakkeiden merkintätoimeksianto myös ostamiesi merkintäoikeuksien osalta. 
  • Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty ennen 14.6.2022 tai käytetty tarjottavien osakkeiden merkintään ennen merkintäajan päättymistä 21.6.2022, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä.
  • Merkintäoikeuksilla merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina, ISIN-koodi FI4000523618, kaupankäyntitunnus SRV1VN0122 Nasdaq Helsingissä arviolta 22.6.2022. Tarjottavat osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 29.6.2022.

Tärkeitä lisätietoja saat tutustumalla osakeannin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja ehtoihin.

Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta-, yritys- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannot linkkien kautta.
Jos kyseessä on yhteisomisteinen arvo-osuustili, täytä kirjeen mukana saapuva vastauslomake. Tarvitsemme vastaukseen kaikkien tilinomistajien allekirjoitukset.