Simula Invest Oy:n tekemä julkinen ostotarjous Wetteri Oyj:n osakkeista 8.2.2023-19.4.2023

Simula Invest Oy tarjoaa käteisvastikkeena 0,82 euroa jokaisesta Wetteri Oyj:n osakkeesta.

Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitetaan pörssitiedotteella. 

Huomioi mahdollinen lunastusmenettely, jos hylkäät ostotarjouksen

Jos hylkäät ostotarjouksen ja ostotarjouksen tehnyt ostaja Simula Invest Oy saa määräysvallan sekä oikeuden lunastaa koko osakekannan (yli 90 % Wetteri Oyj:n osakkeita), osakesäästötilillä olevat Wetteri Oyj:n osakkeet tulee ennen lunastusmenettelyn alkamista joko myydä tai hyväksyä ostotarjous. Lunastusmenettelyssä saatavaa väliaikaista "oikeus lunastushintaan" -osaketta ei saa säilyttää osakesäästötilillä. 

Jos et ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin, OP:lla on oikeus irtisanoa osakesäästötilisi, muuttaa säästövarasi rahaksi ja suorittaa ne sinulle vero- tai muista seuraamuksista riippumatta. Arvopapereiden arvo määräytyy tällöin realisoinnista saadun todellisen kauppahinnan mukaan. Vähennämme kauppahinnasta hinnaston mukaiset muut kulut ja palkkiot.

Toimi näin, jos hyväksyt ostotarjouksen

  1. Tutustu tässä kirjeessä esitettyihin ostotarjoukseen liittyviin ohjeisiin.
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit hyväksyä ostotarjouksen.


Toimeksiannon on oltava OP:ssa viimeistään 17.4.2023, tai jos jälkikäteistä tarjousaikaa on jatkettu, kaksi (2) pankkipäivää ennen jälkikäteisen tarjousajan päättymistä. Tämän jälkeen ostotarjouksen voi hyväksyä päättymispäivään asti soittamalla asiakaspalveluumme 0100 0500 (pvm/mpm).

Ostotarjouksen voi hyväksyä ainoastaan ehdoitta ja osakesäästötilikohtaisesti kaikkien omistettujen osakesäästötilillä olevien osakkeiden osalta.

Tarjouksentekijä vastaa tarjottujen osakkeiden kaupasta mahdollisesti Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta. Ostotarjouksen hyväksyminen ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta sinulle mitään kuluja. Hyväksyessäsi ostotarjouksen osakesäästötililläsi oleviin osakkeisiin kirjataan luovutusrajoitus. 

Jos olet ostanut lisää osakkeita hyväksyttyäsi ostotarjouksen ja luovutusrajoituksen säilytystilillesi kirjaamisen jälkeen, sinun on erikseen hyväksyttävä ostotarjous näiden osakkeiden osalta toimittamalla kyseisistä osakkeista erillinen ostotarjouksen hyväksymislomake. Ota tässä tapauksessa yhteys omaan osuuspankkiisi.

Peruutusoikeus

Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavassa lainsäädännössä säädetä toisin.

Keskeisiä päivämääriä

8.2.2023 Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 
17.4.2023 Ostotarjouksen hyväksynnän toimeksianto oltava OP:ssa
19.4.2023 Ostotarjouksen tarjousaika päättyy

Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset on kuvattu tarjousasiakirjassa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä tai peruuttaa ostotarjous sen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen ehdot ja ostotarjoukseen liittyvä tarjousasiakirja ovat luettavissa Wetteri Oyj:n sivuilla.