Sijoittajatiedotteet

Sijoittajatiedotteet sisältävät tietoja, jotka lainsäädännön mukaan on kerrottava asiakkaille ennen sijoituspalveluiden tarjoamista.

Sijoittajatiedotteet on päivitetty 20.10.2017 vastaamaan 3.1.2018 voimaantulevaa Euroopan Unionin laajuista rahoitusvälineiden markkinoita koskevaa MiFID II -sääntelyä.

Sijoittajatiedote sisältää:

  • Tietoa Osuuspankista palvelun tarjoajana sekä Osuuspankin tarjoamista sijoituspalveluista
  • Asiakasvarojen säilytystä koskevat yleiset periaatteet Osuuspankeissa
  • Osuuspankeissa sovellettavan eturistiriitapolitiikan, jonka mukaisilla menettelytavoilla asiakkaan etu huomioidaan mahdollisissa eturistiriitatilanteissa
  • Toimeksiantojen toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet
  • Yleisen kuvauksen rahoitusvälineiden ominaisuuksista ja niihin liittyvistä olennaisista riskeistä. Tarkemmat, rahoitusvälinekohtaiset tiedot löydät kyseistä rahoitusvälinettä koskevasta tuote-esitteestä.

Sijoittajatiedotteita on eri versiota eri OP ryhmän yhtiöille.