Sijoittajatiedotteet

Sijoittajatiedotteet sisältävät tietoja, jotka lainsäädännön mukaan on kerrottava asiakkaille ennen sijoituspalveluiden tarjoamista.

Sijoittajatiedote sisältää:

  • Tietoa Osuuspankista palvelun tarjoajana sekä Osuuspankin tarjoamista sijoituspalveluista
  • Asiakasvarojen säilytystä koskevat yleiset periaatteet Osuuspankeissa
  • Osuuspankeissa sovellettavan eturistiriitapolitiikan, jonka mukaisilla menettelytavoilla asiakkaan etu huomioidaan mahdollisissa eturistiriitatilanteissa
  • Toimeksiantojen toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet
  • Yleisen kuvauksen rahoitusvälineiden ominaisuuksista ja niihin liittyvistä olennaisista riskeistä. Tarkemmat, rahoitusvälinekohtaiset tiedot löydät kyseistä rahoitusvälinettä koskevasta tuote-esitteestä.
  • Tietoa kestävyysriskien huomioinnista (osuuspankkien ja OP Varainhoidon versiot)

Sijoittajatiedotteista on eri versioita OP Ryhmän eri yhtiöille.