Kultaharkkoja

OP Kultayhtiöt Autocall 34/2021

Laina on noin 1-3 -vuotinen sijoitus Solactive Gold Miners Decrement 4% Index (NTR) -osakeindeksin kehitykseen.

Avaintietoja:

  • OP Kultayhtiöt Autocall 34/2021 -lainan merkintäaika on 18.10.2021 – 12.11.2021
  • Laina-aika on noin 1-3 vuotta
  • Lainan mahdollista hyvityksen maksua ja ennenaikaista erääntymistä tarkastellaan vuosittain
  • Lainassa tavoitellaan vuosittain 13 %:n kertyvää hyvitystä (alustava, vähintään 11 %)
  • Laina on pääomaturvaamaton. Lainan Alkuarvo on 100 %, Autocall-taso 100 %, Hyvitystaso 100 % ja Suojataso 80 % indeksin Alkuarvoon suhteutetun kehityksen mukaan tarkasteltuna

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Kysy merkinnästä OP Private Varainhoitajaltasi.