Kuva XXIII 2023

OP SijoitusPlus Megatrendit XXIII/2023

Laina on noin viiden vuoden strukturoitu laina, jonka kohde-etuutena on osakeindeksi, joka koostuu 50 kansainvälisestä yhtiöstä, joiden liiketoiminnan nähdään hyötyvän globaaleista megatrendeistä. Laina on ainoastaan OP-Henkivakuutus Oy:n myöntämiin sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä oleva sijoituskohde.

Avaintietoja:

  • OP SijoitusPlus Megatrendit XXIII/2023 -lainan myyntiaika on 02.05.2023-09.06.2023.
  • Laina on sijoituskohde, joka on liitettävissä osuuspankeissa ainoastaan OP-Henkivakuutuksen myöntämiin puhtaasti sijoitussidonnaisiin (vakuutuksissa ei ole käytettävissä laskuperustekorko-osaa) vakuutuksiin, jotka erääntyvät aikaisintaan 31.07.2028.
  • Laina-aika on noin 5 vuotta
  • Lainan tuottokerroin on 225 % (alustava, vähintään 150 %) osakeindeksin positiiviselle arvonmuutokselle, joka on rajattu 25 %:iin.
  • Vakuutuksenottajalle maksetaan takaisinmaksupäivänä vähintään 75 % nimellispääomasta, huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski.

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj.