Maisemakuva Helsingistä

OP Suomi Kuponki Autocall 1/2023

Laina on noin 0,5 - 3 -vuotinen sijoitus Neste Oyj, Nokia Oyj ja Stora Enso Oyj R osakkeiden kurssikehitykseen heikoimmin kehittyneen mukaan tarkasteltuna.

Avaintietoja:

  • OP Suomi Kuponki Autocall 1/2023 -lainan merkintäaika on 23.01.2023-17.02.2023.
  • Laina-aika on noin 0,5 - 3 vuotta
  • Lainan mahdollista hyvityksen maksua ja ennenaikaista erääntymistä tarkastellaan puolivuosittain
  • Lainassa tavoitellaan puolivuosittain 7,5 %:n kertyvää hyvitystä (alustava, vähintään 6,5 %)
  • Laina on pääomaturvaamaton. Lainan Alkuarvo on 100 %, Autocall-taso 100 %, Hyvitystaso 65 % ja Suojataso 65 % heikoimmin kehittyneen osakkeen Alkuarvoon suhteutetun kehityksen mukaan tarkasteltuna

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Kysy merkinnästä OP Private Varainhoitajaltasi.