Vallila OP logo

Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen (Best Execution) OP Ryhmässä

OP Ryhmä tarjoaa asiakkailleen ja muille kiinnostuneille tahoille tietoa toimeksiantojen toteutuksesta. Tältä sivulta löydät seuraavat tiedot:

• Miten ja keiden kanssa käymme kauppaa toteuttaessamme asiakastoimeksiantoja eri rahoitusvälinelajeissa.
• Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevat toimintaperiaatteemme.
• Listat niistä markkinapaikoista, joissa toimeksiantojamme tyypillisesti toteutetaan.

Sovellamme asiakkaan toimeksiantoon sen yhtiön toimintaperiaatteita, jonka kanssa asiakkaalla on sijoituspalvelua koskeva asiakassuhde. OP Asiakaspalvelut Oy ottaa osuuspankeilta vastaan osuuspankkien asiakkaiden joukkovelkakirjalainoja koskevat toimeksiannot ja hakee niissä asiakkaan kannalta parasta tulosta pyytämällä hinnan OP Ryhmään kuuluvalta ja/tai OP Ryhmän ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta.

Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevat periaatteet

Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevat periaatteet (englanniksi Best Execution Policy) kuvaavat periaatteita joita noudatamme kun toteutamme asiakastoimeksiantoja. Periaatteilla varmistamme, että teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet taataksemme asiakkaiden kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen.
OP Ryhmässä on useita eri toimijoita, jotka toteuttavat asiakastoimeksiantoja. Näin ollen toimintaperiaatteitakin on useita. Alla olevasta taulukosta voit valita minkä OP ryhmän osan toimintaperiaate kiinnostaa juuri sinua. Kunkin toimintaperiaatteen vieressä on asiayhteyteen relevantti lista kauppapaikoista ja vastapuolista joita asiakastoimeksiantojen toteutuksessa voidaan käyttää. Mikäli tätä liitettä ei ole, löytyy tarvittava informaatio suoraan toimintaperiaatteista.

 

 

Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskeva raportointi

OP Ryhmä julkaisee säännöllisesti asiakkailleen ja kaikille muille kiinnostuneille tahoille luettavaksi raportointia toimeksiantojen huolellisesta toteuttamisesta (englanniksi Best Execution reports). Raportointi kattaa kaksi osaa:

1. Tietoa toteutuksen laadusta OPn toimiessa kauppapaikkana (Best Execution RTS27 -raportti)

Tämä raportti kuvaa toteutuksen laatua OPn toimiessa kauppapaikkana. Raportti kuvaa toimeksiantojen määrää, toteutuksen nopeutta ja varmuutta, sekä kaupankäynnistä asiakkaille aiheutuvia kustannuksia. Raportti julkaistaan kerran vuosineljänneksessä koskien edellistä vuosineljännestä. OP Ryhmän toimijoista kauppapaikan Best Execution -raportin (MiFID II RTS27) tekee OP Yrityspankki. Raportin koneluettava osa (.CSV) on luettavissa linkin kautta palveluntarjoajamme sivuilta.

 

2. Viisi käytetyintä kauppapaikkaa sekä välittäjää (Best Execution RTS28 -raportti)

Tämä raportti tarjoaa tietoja siitä, miten ja missä asiakastoimeksiantoja toteutetaan. Raportissa on kaksi osaa. Viisi käytetyintä kauppapaikkaa -osio kertoo instrumenttiluokittain mille kauppapaikoille toimeksiannot on välitetty sekä kertoo toteutuksen laadusta. Viisi käytetyintä välittäjää -osio kertoo instrumenttiluokittain mille välittäjille asiakastoimeksiantoja on välitetty silloin kun OP on toimittanut asiakastoimeksiannon eteenpäin kolmannelle osapuolelle toteutettavaksi. Julkaisemme raporttien lisäksi koosteen analyyseistä ja päätelmistä, joita olemme tehneet seurattuamme yksityiskohtaisesti toteutusten laatua toteuttamispaikoissa, joissa olemme toteuttaneet asiakastoimeksiannot edellisenä vuonna (deskriptiivinen osuus). Raportti julkaistaan vuosittain huhtikuussa koskien edellistä kalenterivuotta. 

Osuuspankit

OP Yrityspankki Oyj

Osuuspankit

OP Yrityspankki Oyj