OP-Yrityslaina Amerikka

OP-Yrityslaina Amerikka tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkean luottoluokituksen yrityslainoihin.

Hyvän luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemat velkakirjat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien haastavassa korkomarkkinoiden tilanteessa, jossa vakavaraisten valtioiden korkotasot ovat painuneet historiallisen alhaisille tasoille. Luottokelpoisten yritysten lainojen riskilisät tarjoavat kohtuullista tuottopotentiaalia maltillisella riskitasolla.

OP-Yrityslaina Amerikan lokakuun tuotto -1,83 %

Lokakuu osoittautui riskillisille omaisuuslajeille yleisesti ottaen positiiviseksi heikon alkusyksyn jälkeen. Euroopassa energian hinnan laskeminen ja kaasuvarastojen täyttyminen hälvensivät pahimpia uhkakuvia tulevan talven osalta, ja syyskuun lopulla alkanut Iso-Britannian markkinaturbulenssi alkoi rauhoittua. Korkomarkkinoiden liike oli varsin sahaavaa: vuoroin spekulointia siitä, että heikko talouskehitys saa keskuspankit pohtimaan kiihkeän koronnostotahdin rauhoittamista, vuoroin paluuta karuun todellisuuteen inflaatiolukemien toistuvasti ylittäessä odotukset. Osakemarkkinoiden kehitys oli vahvaa (esim. S&P 500 +8,1 %, STOXX Europe 600 +6,4 %), US IG -yrityslainojen riskilisät tiukentuivat hiuksenhienosti. Dollarikorot jatkoivat nousuaan, mutta vaikka Euroopassakin lyhyet korot nousivat, pitkä pää alkoi osoittaa tasaantumisen merkkejä (esim. Saksan 10 vuoden korot olivat kuun lopussa likipitäen ennallaan 2,1 % tuntumassa). Salkun tuotto (-1,83 %) päihitti lokakuussa lievästi vertailuindeksin tuoton (-1,97 %).

Rahaston sijoituspolitiikka muuttui 24.10. ja muut kuin euromääräiset sijoitukset suojattiin valuuttakurssiriskiltä. IG-luokiteltujen yrityslainojen lisäksi rahastossa on pieni lohko luottoluokittamattomia ja HY-luokiteltuja lainoja. Salkun modifioitu korkoriski on n. 6,9 (vertailuindeksi 7,0). Sektorien osalta ylipainotamme teknologiaa ja vakuutusta, alipainotamme yhdyskuntapalveluita ja kulutussektoria.

Näkyvyys rahapolitiikan ja sitä kautta korkojen kehitykseen on edelleen heikkoa. Keskuspankit joutuvat etenemään sumussa lupailematta liikoja ja korostamalla päätösten riippuvuutta makrodatan kehityksestä. Markkina hinnoittelee Fediltä n. 2 %-yksikön verran koronnostoja tulevina kuukausina ennen ohjauskorkojen kääntymistä laskuun, kun taas EKP:n osalta odotuksissa on vielä n. 1,5 % nostoja tälle ja ensi vuodelle. Hyvin luokiteltujen IG-yrityslainojen yieldit ovat katsauksen kirjoitushetkellä 4,3 % (EUR IG) ja 5,9 % (USD IG), joten puskuria maksuhäiriöille tai riskilisien leventymiselle on viime vuosien tasoja enemmän.

Martti Saarinen
salkunhoitaja

OP-Yrityslaina Amerikka -rahasto sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin yhdysvaltain dollarimääräisiin joukkovelkakirjoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECD-valtioiden ja OECD-valtiossa kotipaikkaansa pitävien julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin. Kaikkien edellä mainittujen sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75 - 100 %.

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa yhdysvaltalaisiin investment grade -luokiteltuihin yrityslainoihin. Valuuttakurssiriski suojataan mahdollisimman täysimääräisesti. Rahasto voi sijoittaa varojaan maksimissaan 10 % luokittelemattomiin yhtiöihin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Martti Saarinen, Ville Vuonokari, Jenni Hämäläinen
Vertailuindeksi
Barclays U.S. Corporate Bond Index (EUR Hedged)
Perustamispäivä
16.06.2015
ISIN
FI4000153648
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
333 Meur
Osuuden arvo (30.11.)
128,08 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Yrityslaina Amerikka A +3,72 % −2,05 % +2,28 % −4,79 % +0,30 % +3,85 %
Vertailuindeksi +3,76 % −2,09 % +2,50 % −4,27 % +0,60 % +4,19 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Yrityslaina Amerikka A −6,33 % +1,24 % +16,94 % +0,29 % +6,27 % −3,15 %
Vertailuindeksi −6,53 % +2,41 % +16,64 % +0,81 % +6,47 % −3,08 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Yrityslaina Amerikka A 11,26 % -0,60 6,83
Vertailuindeksi - - -