OP-Yrityslaina Amerikka

OP-Yrityslaina Amerikka tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin korkean luottoluokituksen yrityslainoihin.

Hyvän luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemat velkakirjat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien haastavassa korkomarkkinoiden tilanteessa, jossa vakavaraisten valtioiden korkotasot ovat painuneet historiallisen alhaisille tasoille. Luottokelpoisten yritysten lainojen riskilisät tarjoavat kohtuullista tuottopotentiaalia maltillisella riskitasolla.

OP-Yrityslaina Amerikan joulukuun tuotto -1,27 %

Riskinottohalukkuus palasi joulukuussa vahvana markkinoille marraskuun lopulla nähdyn, omikronvariantin aiheuttaman myyntiaallon jälkeen. Tauti leviää tuulen nopeudella, mutta ei ole ainakaan vielä räjäyttänyt sairaalapaikkojen tarvetta. Jos oirekuvaltaan lievempi variantti pyyhkäisee väestön yli, immuniteetin hintana on enemmän sairaslomien kasvua ja ohimeneviä häiriöitä yhteiskunnan toiminnoissa, kuin jyrkkää kasvua kuolintapausten määrässä. Osakemarkkinat olivat vahvassa vireessä (esim. S&P 500 +5,1 % ja Euro STOXX 600 +6,8 %), hyvälaatuisten US IG-yrityslainojen spreadit tiukkenivat 7 korkopistettä 0,96 %:iin ja heikommin luokitellut US HY-yrityslainat peräti 63 korkopistettä 3,21 %:iin. Odotukset koronnostolle kuitenkin aikaistuivat joulukuussa, tällä hetkellä markkinat olettavat Fedin nostavan ohjauskorkoa 2022 kuluessa noin kolme kertaa (0,25 % nostoja). Pitkät korot olivat lievässä nousussa, ultrapitkissä koroissa nousu oli hieman voimakkaampaa kuin lyhyemmissä maturiteeteissa.

OP-Yrityslaina Amerikan joulukuun tuotto (-1,27 %) jäi lievästi vertailuindeksin tuotosta (-1,10 %). Yksittäisiä merkittäviä tekijöitä ei ollut, vaan aktiivituottoa painoi mm. energiasektorin alipaino sekä nimivalinta vakuutussektorin lainoissa. Parhaiten nimivalinta onnistui syklisissä kulutussektorin lainoissa sekä pankkisektorin lainoissa. Sektoreista ylipainotamme edelleen teknologiaa ja vakuutusta, alipainotamme pankkeja, konepajoja ja yhdyskuntasektoria, sekä ylipäätään ultrapitkiä, n. 30 vuoden maturiteetin lainoja.

Martti Saarinen
salkunhoitaja

OP-Yrityslaina Amerikka -rahasto sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin yhdysvaltain dollarimääräisiin joukkovelkakirjoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECD-valtioiden ja OECD-valtiossa kotipaikkaansa pitävien julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin. Kaikkien edellä mainittujen sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75 - 100 %.

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa yhdysvaltalaisiin investment grade -luokiteltuihin yrityslainoihin avoimella valuuttakurssiriskillä. Rahasto voi sijoittaa varojaan maksimissaan 10 % luokittelemattomiin yhtiöihin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Martti Saarinen, Ville Vuonokari, Jenni Hämäläinen
Vertailuindeksi
Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index
Perustamispäivä
16.06.2015
ISIN
FI4000153648
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
405 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
128,89 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Yrityslaina Amerikka A −3,85 % +0,16 % −0,54 % +3,40 % +6,18 % +2,95 %
Vertailuindeksi −3,55 % +0,38 % −0,05 % +3,71 % +6,40 % +3,23 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Yrityslaina Amerikka A −6,33 % +1,24 % +16,94 % +0,29 % +6,27 % −2,54 %
Vertailuindeksi −6,53 % +2,41 % +16,64 % +0,81 % +6,47 % −2,57 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Yrityslaina Amerikka A 7,18 % 0,55 8,33
Vertailuindeksi - - -