Metsä

Ohjeet metsäveroilmoituksen täyttämiseen

​Metsäveroilmoituksen täyttäminen on helppoa, lue ohjeet verovuoden 2023 ilmoittamiseen

Metsäveroilmoitus tulee jättää helmikuun loppuun mennessä. Helpointa veroilmoituksen antaminen on verkossa OmaVero-palvelussa. Metsänomistajat voivat hyödyntää veroilmoituksen teossa OP:n päivitettyä Metsävero-opasta. Opas tarjoaa käytännön apua veroilmoituksen täyttämiseen.

Vuoden 2023 ilmoittaminen ei poikkea merkittävästi edellisistä vuosista. Sähköinen ilmoittaminen verottajan OmaVero -palvelussa on helppoa, mutta metsäveroilmoituksen voi edelleen lähettää perinteisesti postitse. 

Metsäveroilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli verovuonna ei ollut metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Metsävero-opas
Vuoden 2023 ilmoittaminen