Pohjola Vakuutuksen asiantuntijalääkärit

Vakuutusyhtiöt käyttävät vakuutuslääkäreitä asiantuntijoina varmistaakseen asiakkaidensa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun riippumatta esimerkiksi siitä, missä korvauksenhakija asuu tai minkälainen suhde hänellä on hoitavaan lääkäriinsä.

Asiantuntijalääkärit osallistuvat korvauspäätösten käsittelyyn yhdessä muiden asiantuntijoiden, kuten lakimiesten ja korvausneuvojien kanssa. Asiantuntijalääkäreiden tehtävänä päätöksiä tehtäessä on vakuutuslääketieteellisten kysymysten arviointi.

Vakuutuslääkärit ovat tavallisia ammatissa toimivia lääkäreitä, jotka ovat erikoistuneet vakuutuslääketieteeseen. Suuri osa heistä toimii vakuutuslääkäreinä oman päätoimensa ohella, eli he hoitavat potilaita terveyskeskuksessa, sairaalassa tai yksityisellä lääkäriasemalla.

Pohjola Vakuutuksen ratkaisukäsittelyyn osallistuvat asiantuntijalääkärit:

Asiantuntijalääkäri Jari Arokoski, LT, dosentti, professori, fysiatrian erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen, kuntoutuksen ja kivunhoidon erityispätevyys

Asiantuntijalääkäri Irma Holmlund-Laine, HLL, erikoishammaslääkäri

Asiantuntijalääkäri Kaj Holopainen, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri

Asiantuntijalääkäri Minna Kaarisalo, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Asiantuntijalääkäri Mikko Kähkönen, LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Asiantuntijalääkäri Janne Lehtinen, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Asiantuntijalääkäri Juha Leikas, LL, työterveyshuollon- ja yleislääketieteen erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Asiantuntijalääkäri Riitta Luoto, LT, dosentti, työterveyshuollon ja terveydenhuollon erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Asiantuntijalääkäri Ville Puisto, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Asiantuntijalääkäri Juhani Rämö, LT, dosentti, kirurgian ja thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Asiantuntijalääkäri Harri Selin, LL, neurologian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Asiantuntijalääkäri Teemu Takala, LT, dosentti, sisätautien erikoislääkäri, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Asiantuntijalääkäri Aki Vuokko, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, työlääketieteen lisäkoulutus ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Asiantuntijalääkäri Pekka Ylinen, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys