Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto

Keskusyhteisökonsernin johtaminen perustuu hallintoneuvoston ohjaukseen ja valvontaan.

Hallintoneuvoston osuuskuntalain mukaisena yleisenä tehtävänä on valvoa, hallituksen valvontavelvollisuutta kuitenkaan rajoittamatta, hallituksen ja pääjohtajana toimivan toimitusjohtajan hoitamaa ja vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa.

Hallintoneuvosto valitsee muun muassa keskusyhteisön hallituksen jäsenet ja nimittää OP Ryhmän pääjohtajana toimivan toimitusjohtajan ja pääjohtajan sijaisen. Hallituksen jäsenten ja pääjohtajan valinnassa hallintoneuvostoa avustaa hallintoneuvoston nimitystoimikunta, johon kuuluvat OP Ryhmän nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallintoneuvoston on tehtävässään edistettävä omistaja-asiakkaiden etua, OP Ryhmän kilpailukykyä, kehitystä ja yhteistoimintaa sekä ryhmäyhtenäisyyttä.

Hallintoneuvoston muut tehtävät on määritelty tarkemmin hallintoneuvoston työjärjestyksessä.

Hallintoneuvostoon kuuluu 36 keskusyhteisön osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä pääjohtajan kanssa muodostavat OP Osuuskunnan puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto on valmisteluelin, jonka tehtävänä on koordinoida hallintoneuvoston ja hallituksen työskentelyä ja valmistella hallintoneuvoston kokouksia.

Hallintoneuvosto voi asettaa myös muita valmisteluelimiä valmistelemaan hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäviä asioita. Hallintoneuvosto on perustanut strategiajaoksen sekä vastuullisuus- ja palkitsemisjaoksen.

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenet OP-liitoittain 

Nimi, syntymävuosi ja kotipaikka

OP-liitto

Asema OP Osuuskunnan hallinto-
neuvostossa

Päätoimi, titteli,
koulutus

Hallintohenkilö-
taustaisen asema
osuuspankissa

Nikola Annukka, 1960,
Kirkkonummi

Etelä-Suomi

Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, Uudenmaan Osuuspankki, KTM, Ekonomi

Hallituksen puheenjohtaja, Uudenmaan Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Pohjois-Suomi

1. varapuheenjohtaja

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu, OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Hallituksen puheenjohtaja, Pohjolan Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Itä-Suomi

2. varapuheen-
johtaja

Toimitusjohtaja,
Maaningan Osuuspankki, OTK, VT

 

Drugge Jan, 1970, Kemiö Länsi-Suomi– Sydkusten Varapuheenjohtaja Myyntipäällikkö, Nordkalk Oy, agrologi Hallituksen jäsen/varapuheenjohtaja, Andelsbanken Raseborg

Hakasuo Päivi, 1971, Huittinen

Länsi-Suomi– Sydkusten

Jäsen

Hankintapäällikkö, Nornickel Harjavalta Oy, filosofian maisteri

Hallituksen puheenjohtaja, Ala-Satakunnan Osuuspankki

Helin Mika, 1965, Hämeenlinna

Etelä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, OP Etelä-Häme, KTM

 

Hyvönen Raili, 1964, Kontiolahti

Itä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, OP Vaara-Karjala, kauppatieteiden maisteri, eMBA

 

Julkunen Saara, 1967, Kuopio

Itä-Suomi

Jäsen

Professori, kauppatieteiden laitosjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen, Pohjois-Savon Osuuspankki

Kainusalmi Mika, 1979, Savitaipale

Etelä-Suomi

Jäsen

Kehittämispäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri

Hallituksen puheenjohtaja, Savitaipaleen Osuuspankki

Kiuru Matti, 1963, Pori

Länsi-Suomi–Sydkusten

Jäsen

Toimitusjohtaja, OP Länsi-Suomi, kauppatieteiden maisteri, eMBA

 

Kujala Päivi, 1965, Alavus

Pohjanmaa–Österbotten

Jäsen

Vanhempi maatalous-ekonomisti, Pellervon taloustutkimus PTT, HT, MMM, Agronomi

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Sydänmaan Osuuspankki

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi

Jäsen

 

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, KTM

Hallituksen puheen-
johtaja, Orimattilan Osuuspankki

Lehtonen Pekka, 1969, Kangasala

Sisä-Suomi

 

Jäsen

Toimitusjohtaja, Kangasalan Lämpö Oy, koneautomaatioinsinööri, HHJ

Hallituksen puheenjohtaja, Kangasalan Seudun Osuuspankki

Lohi Tuomas, 1979, Kempele

Pohjois-Suomi

Jäsen

Kunnanjohtaja, Kempeleen kunta

Hallituksen jäsen, Tyrnävän Osuuspankki

Loikkanen Toivo, 1960, Savonlinna

Itä-Suomi

Jäsen

Aluekappalainen, Savonlinnan seurakunta, teologian maisteri

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki

Manninen Veijo, 1962, Pyhäjärvi

Pohjanmaa–Österbotten

Jäsen

Maatalousyrittäjä, agrologi, HHJ-puheenjohtaja

 

Hallituksen puheenjohtaja, Suomenselän Osuuspankki

Markula Kaisa, 1967, Loimaa

Länsi-Suomi–Sydkusten

Jäsen

Toimitusjohtaja, OP Niinijokivarsi, kauppatieteiden maisteri, agrologi (AMK)

 

Mäkelä Anssi, 1961, Urjala

Sisä-Suomi

 

Jäsen

Senior Manager, Valmet Technologies Oy, diplomi-insinööri

Hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki

Mäkelä Kari, 1982, Jämsä

Sisä-Suomi Jäsen 

Toimitusjohtaja, Jämsän Seudun Osuuspankki, Tuotantotalouden diplomi-insinööri 

 

Nurmela Jarmo, 1967, Alajärvi

Pohjanmaa–Österbotten

Jäsen

Kehittämispäällikkö, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, tradenomi

Hallituksen puheenjohtaja, Alajärven Osuuspankki

Nylund Ulf, 1965, Vaasa

Pohjanmaa–Österbotten

 

Jäsen

Toimitusjohtaja, Vaasan Osuuspankki, kauppatieteiden maisteri, eMBA, HHJ

 

Palosaari Heikki, 1962, Kello

Pohjois-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, OP Kemin Seutu, kauppatieteiden maisteri, MBA

 

Perätalo Teuvo, 1963, Kajaani

Pohjois-Suomi

 

Jäsen

Toimitusjohtaja, OP Kainuu, oikeustieteen kandidaatti, HHJ

 

 

Pättiniemi
Johanna, 1974, Humppila

Länsi-Suomi– Sydkusten

Jäsen

Maatilayrittäjä, MMT,
agronomi

Hallituksen pj, Humppila-Metsämaan Osuuspankki

Rajala Tiina, 1963, Kempele

Pohjois-Suomi

 

Jäsen

Kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto, hallintotieteiden maisteri, eMBA, HHJ

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pohjolan Osuuspankki

Rantala Jyrki, 1969, Kokkola

Pohjanmaa–Österbotten

 

Jäsen

Toimitusjohtaja, OP Keski-Pohjanmaa, varatuomari, HuK, eMBA

 

Saksa Titta, 1977, Mikkeli

Itä-Suomi Jäsen Henkilöstöjohtaja, Meidän IT ja Talous Oy  Hallituksen varapuheenjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki

Sarhemaa Teemu, 1980, Asikkala

Etelä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, OP Järvi-Häme, tradenomi, eMBA, kauppatieteiden ylioppilas

 

Saukkonen Timo, 1963, Simpele
 

Etelä-Suomi

Jäsen

MMM, maa- ja metsätalousyrittäjä

Hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuspankki

Selkee Leena, 1958, Ruovesi

Sisä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki, Oikeustieteen maisteri, HHJ

 

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Sisä-Suomi

Jäsen

Professori, Tampereen yliopisto, HTT

Hallituksen puheenjohtaja, Tampereen Seudun Osuuspankki

Sunikka Miika, 1974, Joensuu Itä-Suomi Jäsen Yrittäjä, Hyvän Tekijä -yhtiöt, Tuotantotalouden DI, HHJ pj. Hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Syrjälä Timo, 1980, Yli-Lesti

Pohjanmaa–Österbotten

 

Jäsen

Yrittäjä, metsäasiantuntija, metsätalousinsinööri

Hallituksen jäsen, Jokilaaksojen Osuuspankki

Takala Pauliina, 1969, Lievestuore

Sisä-Suomi

 

Jäsen

Toimitusjohtaja, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö, yhteiskuntatieteiden maisteri, IAT

Hallintoneuvoston pj, Keski-Suomen Osuuspankki

Tiiri Janne, 1965, Oripää

Länsi-Suomi-Sydkusten

Jäsen

Maatalousyrittäjä, Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, agronomi

Hallituksen puheenjohtaja, Osuuspankki Harjuseutu

 

Toimitusjohtajan toimikausi on enintään 2 vuotta ja hallintohenkilön enintään 4 vuotta luettuna varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymisestä varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen.

Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa 12 jäsentä siten, että jokaisesta OP-liitosta on erovuorossa yksi hallintohenkilöjäsen ja yksi toimitusjohtajajäsen.

Sääntöjen siirtymäkauden aikana jäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Siirtymäsäännöksen voimassaolon jälkeen noudatetaan normaalia erovuoroisuusmenettelyä siten, että toimitusjohtajien toimikausi on 2 vuotta ja hallintohenkilöiden toimikausi on 4 vuotta.

 

Hallintoneuvoston strategiajaokseen kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Annukka Nikola, 1960

Puheenjohtaja

KTM, Ekonomi

Hallituksen puheenjohtaja, Uudenmaan Osuuspankki

Ari Väänänen, 1973

Varapuheenjohtaja

OTK, VT

Toimitusjohtaja, Maaningan Osuuspankki

Drugge Jan, 1970 Jäsen agrologi Myyntipäällikkö, Nordkalk Oy 

Päivi Hakasuo, 1971

Jäsen

Filosofian maisteri

Hankintapäällikkö, Nornickel Harjavalta Oy

Mika Helin, 1965

Jäsen

KTM

Toimitusjohtaja, OP Etelä-Häme

Raili Hyvönen, 1964

Jäsen

Kauppatieteiden maisteri, eMBA

Toimitusjohtaja, OP Vaara-Karjala

Saara Julkunen, 1967

Jäsen

Kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri

Apulaisprofessori, kauppatieteiden laitosjohtaja, Itä-Suomen yliopisto

Matti Kiuru, 1963

Jäsen

Kauppatieteiden maisteri, eMBA

Toimitusjohtaja, OP Länsi-Suomi

Päivi Kujala, 1965

Jäsen

MMT

Jatko-opiskelija, hallintotieteiden koulutusohjelma

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Jäsen

KTM

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Pekka Lehtonen, 1969

Jäsen

Koneautomaatioinsinööri, HHJ

Toimitusjohtaja, Kangasalan Lämpö Oy

Tuomas Lohi, 1979

Jäsen

Filosofian tohtori, HHJ

Kunnanjohtaja, Kempeleen kunta

Toivo Loikkanen, 1960

Jäsen

Teologian maisteri

Aluekappalainen, Savonlinnan seurakunta

Anssi Mäkelä, 1961

Jäsen

Diplomi-insinööri

Senior Manager, Valmet Technologies Oy

 

   

 

Jarmo Nurmela, 1967

Jäsen

Tradenomi

Kehittämispäällikkö, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Tiina Rajala, 1963

Jäsen

Hallintotieteiden maisteri, eMBA, HHJ

Kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Jyrki Rantala, 1969

Jäsen

Varatuomari, HuK, eMBA

Toimitusjohtaja, OP Keski-Pohjanmaa

Teemu Sarhemaa, 1980

Jäsen

Tradenomi, eMBA, Kauppatieteiden ylioppilas

Toimitusjohtaja, OP Järvi-Häme


Jaostojen jäsenten toimikausi on valintapäätöksestä vuoden 2023 varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävään hallintoneuvoston kokoukseen saakka.

Jäsen

Hallintoneuvoston vastuullisuus- ja palkitsemisjaokseen kuuluvat:

 

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Taija Jurmu, 1976

Puheenjohtaja

OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu

Markku Sotarauta, 1963

Varapuheenjohtaja

HTT

Professori, Tampereen yliopisto

Mika Kainusalmi, 1979

Jäsen

Kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri

Kehittämispäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Veijo Manninen, 1962

Jäsen

Agrologi, HHJ-puheenjohtaja

Maatalousyrittäjä

Kaisa Markula, 1967

Jäsen

Kauppatieteiden maisteri, agrologi (AMK)

Toimitusjohtaja, OP Niinijokivarsi

Kari Mäkelä, 1982

Jäsen

Tuotantotalouden DI

Toimitusjohtaja, Jämsän Seudun OP

Ulf Nylund, 1965

Jäsen

Kauppatieteiden maisteri, eMBA, HHJ

Toimitusjohtaja, Vaasan Osuuspankki

Heikki Palosaari, 1962

Jäsen

Kauppatieteiden maisteri, MBA

Toimitusjohtaja, OP Kemin Seutu

Teuvo Perätalo, 1963

Jäsen

Oikeustieteen kandidaatti, HHJ

Toimitusjohtaja, OP Kainuu

Johanna Pättiniemi, 1974

Jäsen

MMT, agronomi

Maatilayrittäjä

Titta Saksa, 1977

Jäsen

KTM, OTM, HHJ

Henkilöstöjohtaja, Meidän IT ja Talous Oy

Timo Saukkonen, 1963

Jäsen

MMM

Maa- ja metsätalousyrittäjä

Leena Selkee, 1958

Jäsen

Oikeustieteen maisteri, HHJ

Toimitusjohtaja, Ylä-Pirkanmaan OP

Miika Sunikka, 1974

Jäsen DI, HHJ pj. Yrittäjä, Hyvän Tekijä -yhtiöt

Timo Syrjälä, 1980

Jäsen

Metsätalousinsinööri

Yrittäjä, metsäasiantuntija

Pauliina Takala, 1969

Jäsen

Yhteiskuntatieteiden maisteri, IAT

Toimitusjohtaja, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö

Janne Tiiri, 1965

Jäsen

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, agronomi

Maatalousyrittäjä

 

Jaostojen jäsenten toimikausi on valintapäätöksestä vuoden 2023 varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävään hallintoneuvoston kokoukseen saakka.