Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto

Keskusyhteisökonsernin johtaminen perustuu hallintoneuvoston ohjaukseen ja valvontaan.

Hallintoneuvoston osuuskuntalain mukaisena yleisenä tehtävänä on valvoa, hallituksen valvontavelvollisuutta kuitenkaan rajoittamatta, hallituksen ja pääjohtajana toimivan toimitusjohtajan hoitamaa ja vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa.

Hallintoneuvosto valitsee muun muassa keskusyhteisön hallituksen jäsenet ja nimittää OP Ryhmän pääjohtajana toimivan toimitusjohtajan ja pääjohtajan sijaisen. Hallituksen jäsenten ja pääjohtajan valinnassa hallintoneuvostoa avustaa hallintoneuvoston nimitystoimikunta, johon kuuluvat OP Ryhmän nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallintoneuvoston on tehtävässään edistettävä omistaja-asiakkaiden etua, OP Ryhmän kilpailukykyä, kehitystä ja yhteistoimintaa sekä ryhmäyhtenäisyyttä.

Hallintoneuvoston muut tehtävät on määritelty tarkemmin hallintoneuvoston työjärjestyksessä.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 32 ja enintään 36 keskusyhteisön osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä pääjohtajan kanssa muodostavat OP Ryhmän puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto on valmisteluelin, jonka tehtävänä on koordinoida hallintoneuvoston ja hallituksen työskentelyä ja valmistella hallintoneuvoston kokouksia.

Hallintoneuvosto voi asettaa myös muita valmisteluelimiä valmistelemaan hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäviä asioita. Hallintoneuvosto on perustanut strategiajaoksen, palkitsemisjaoksen sekä osuustoimintajaoksen.

 

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenet OP-liitoittain 
(omistaja-asiakkaiden määrän perusteella valittujen jäsenten toimikausi merkitty suluin)

*Johtotehtävien määrään on laskettu kaikki johtotehtävät OP Ryhmässä, sisältäen myös tässä taulukossa ja alla olevissa taulukoissa luetellut tehtävät.

 

Nimi, syntymävuosi ja kotipaikka

OP-liitto ja henkilön toimikausi

Asema OP Osuuskunnan hallintoneuvostossa 
(suluissa johtotehtävien määrä) *

Päätoimi, titteli, koulutus

Hallintohenkilötaustaisen asema osuuspankissa

Alho Timo, 1964, Lappeenranta

Etelä-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (4)

Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö, Ekonomi, Yo-merkonomi

Hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuspankki

Arvio Kalle, 1964, Siikajoki

Pohjois-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Ruukin Osuuspankki, Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

 

Bäckman Tiina, 1959, Oulu

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja, VT

 

Harju Anne, 1969, Salla

Pohjois-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (3)

 

Toimitusjohtaja,
Sallan Osuuspankki, MMM

 

Helin Mika, 1965, Hämeenlinna

Etelä-Suomi, 2019–2020

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja, OP Etelä-Häme, KTM

 

Hinkkanen Mervi,
1954, Kontiolahti

 

Itä-Suomi,
2017–2020

Jäsen (2)

Koordinaattori, Karelia ammattikorkeakoulu,
Restonomi AMK, MBA

Hallituksen puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Hällfors Terttu, 1955, Ulvila

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2017–2020

Jäsen (2)

 

Terveyskeskuslääkäri, Ulvilan terveyskeskus, lääket. lis.

Hallituksen puheenjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Pohjois-Suomi,
2019–2022

Jäsen (4)

Asianajaja,
Asianajotoimisto Jurmu, OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Hallituksen varapuheenjohtaja, Pohjolan Osuuspankki

Kaakko Marja-Liisa, 1965, Kalajoki

Pohjanmaa–Österbotten,
2019–2022

Jäsen (2)

Lehtori, Centria-ammattikorkeakoulu, Ekonomi, KTM

Hallituksen varapuheenjohtaja, Kalajoen Osuuspankki

Kiander Jaakko, 1963, Helsinki

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2018–2021

Jäsen (2)

Johtaja, Eläketurvakeskus; VTT

 

Kietäväinen
Seppo, 1959, Juva

Itä-Suomi, 2018–2021

Jäsen (3)

Agrologi

Hallituksen puheenjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki

Koivula Olli,
1955, Kitee

Itä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja,
Kiteen Seudun Osuuspankki, KTM, Agrologi

 

Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki

Pohjanmaa–Österbotten, 2018–2021

Jäsen (2)

Lehtori, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu, insinööri (ylempi AMK), opetushallinnon tutkinto

Hallituksen puheenjohtaja, Peräseinäjoen Osuuspankki

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (3)

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, KTM

Hallituksen puheenjohtaja,
Orimattilan Osuuspankki

Kääriäinen Jukka, 1953, Iisalmi

Itä-Suomi,
2018–2021

Jäsen (2)

Suunnittelija,
Kansaneläkelaitos, VTM

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pohjois-Savon Osuuspankki

Luomala Juha,
1963, Valkeakoski

Sisä-Suomi,
2017–2020

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
OP Etelä-Pirkanmaa, KTM, LKV

 

Metsä-Tokila Timo, 1968, Naantali

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–(2021)

Jäsen (2)

Johtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hallituksen varapuheenjohtaja, OP Auranmaa

Myller Kyösti, 1957, Ilomantsi

Sisä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Jämsän Seudun Osuuspankki, Merkonomi, MBA

 

Nieminen Juha-Pekka, 1955, Uusikaupunki

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, OP Lounaisrannikko, Ekonomi, eMBA

 

Nikola Annukka, 1960, Kirkkonummi

Etelä-Suomi,
2018–(2021)

Puheenjohtaja (4)

Hallintojohtaja,
Konehuone Oy, KTM, Ekonomi

Hallintoneuvoston puheenjohtaja,OP Uusimaa

Niskanen Yrjö, 1957, Rantasalmi

Itä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (2)

MMT

Hallituksen varapuheenjohtaja, OP Rantasalmi, Hallituksen jäsen, Suur-Savon OP-liitto

Näsi Olli, 1963, Huittinen

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–(2021)

Jäsen (3)

 

Toimitusjohtaja,
Satakunnan Osuuspankki, OTK, VT, eMBA

 

Rosas Saila, 1962, Elimäki

Etelä-Suomi, 2019–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, OP Länsi-Kymi, KTT

 

Sahlström Petri, 1971, Oulu

Pohjois-Suomi, 2019–2022

Jäsen (3)

Professori, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, KTT

Hallituksen varapuheenjohtaja, Oulun Osuuspankki

Sandell Carolina, 1978, Maarianhamina Länsi-Suomi–Sydkusten,
2019–2022
Jäsen (2) Yrittäjä, Lina Sandell Ab, FM Hallituksen jäsen, Andelsbanken för Åland
Saukkonen Timo, 1963, Simpele  Etelä-Suomi, 2019–(2022) Jäsen (3) Maa- ja metsätalousyrittäjä, MMM Hallituksen puheenjohtaja, Simpeleen Osuuspankki

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Sisä-Suomi, 2018–(2021)

Varapuheenjohtaja (2)

Professori, Tampereen yliopisto, HTT 

Hallituksen varapuheenjohtaja, OP Tampere

Suhonen Timo, 1959, Nivala

Pohjanmaa–Österbotten, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Suomenselän Osuuspankki, KTM, eMBA, LKV 

 

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Itä-Suomi
2018–(2021)

Varapuheenjohtaja (3)

Toimitusjohtaja,
Maaningan Osuuspankki, OTK, VT

 

Ylimartimo Arto,
1959, Oulunsalo

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy,
KTM, KHT

 

 

Hallintoneuvoston strategiajaokseen kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Annukka Nikola, 1960

Puheenjohtaja

KTM, Ekonomi

Hallintojohtaja, Konehuone Oy

Taija Jurmu, 1976

Varapuheenjohtaja

OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu

Kalle Arvio, 1964

Jäsen

Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

Toimitusjohtaja, Ruukin Osuuspankki

Mika Helin, 1965

Jäsen

KTM

Toimitusjohtaja, OP Etelä-Häme

Seppo Kietäväinen, 1959

Jäsen

Agrologi

Agrologi

Jukka Kääriäinen, 1953

Jäsen

VTM

Suunnittelija, Kansaneläkelaitos

Timo Metsä-Tokila, 1968

Jäsen

 

Johtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Juha-Pekka Nieminen, 1955

Jäsen

Ekonomi, eMBA

Toimitusjohtaja, OP Lounaisrannikko

Olli Näsi, 1963

Jäsen

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja,
Satakunnan Osuuspankki

Saila Rosas, 1962

Jäsen

KTT

Toimitusjohtaja, OP Länsi-Kymi

Petri Sahlström, 1971

Jäsen

KTT

Professori, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Timo Suhonen, 1959

Jäsen

KTM, eMBA, LKV

Toimitusjohtaja, Suomenselän Osuuspankki

Jaostojen jäsenten toimikausi on valintapäätöksestä seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen eli 19.3.2020 asti, koska osuuskunnan kokouksessa täydennetään hallintoneuvoston kokoonpanoa ja hallintoneuvoston kokouksessa 19.3.2020 valitaan jaostojen jäsenet hallintoneuvoston uuden kokoonpanon mukaisesti.

Hallintoneuvoston osuustoimintajaokseen kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Ari Väänänen, 1973

Puheenjohtaja

OTK, VT

Toimitusjohtaja, Maaningan Osuuspankki

Jaakko Korkonen, 1966

Varapuheenjohtaja

Insinööri (ylempi AMK), opetushallinnon tutkinto

Lehtori, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu

Anne Harju, 1969

Jäsen

MMM

Toimitusjohtaja, Sallan Osuuspankki

Mervi Hinkkanen, 1954

Jäsen

Restonomi AMK, MBA

Koordinaattori, Karelia ammattikorkeakoulu

Terttu Hällfors, 1955

Jäsen

Lääket.lis.

Terveyskeskuslääkäri, Ulvilan terveyskeskus

Olli Koivula, 1955

Jäsen

KTM, Agrologi

Toimitusjohtaja,
Kiteen Seudun Osuuspankki

Juha Luomala, 1963

Jäsen

KTM, LKV

Toimitusjohtaja,

OP Etelä-Pirkanmaa

Kyösti Myller, 1957

Jäsen

Merkonomi, MBA

Toimitusjohtaja, Jämsän Seudun Osuuspankki

Yrjö Niskanen, 1957

Jäsen

MMT

 

Carolina Sandell, 1978

Jäsen

FM

Yrittäjä, Lina Sandell Ab

Jaostojen jäsenten toimikausi on valintapäätöksestä seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen eli 19.3.2020 asti, koska osuuskunnan kokouksessa täydennetään hallintoneuvoston kokoonpanoa ja hallintoneuvoston kokouksessa 19.3.2020 valitaan jaostojen jäsenet hallintoneuvoston uuden kokoonpanon mukaisesti.

Hallintoneuvoston palkitsemisjaokseen kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Markku Sotarauta, 1963

Puheenjohtaja

HTT

Professori, Tampereen yliopisto

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Varapuheenjohtaja

KTM

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Timo Alho, 1964

Jäsen

Ekonomi, Yo-merkonomi

Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö

Tiina Bäckman, 1959

Jäsen

VT

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja

Marja-Liisa Kaakko, 1965

Jäsen

Ekonomi, KTM

Lehtori, Centria-ammattikorkeakoulu

Jaakko Kiander, 1963

Jäsen

VTT

Johtaja, Eläketurvakeskus

Timo Saukkonen, 1963

Jäsen

MMM

Maa- ja metsätalousyrittäjä

Arto Ylimartimo, 1959

Jäsen

KTM, KHT

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy

Jaostojen jäsenten toimikausi on valintapäätöksestä seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen eli 19.3.2020 asti, koska osuuskunnan kokouksessa täydennetään hallintoneuvoston kokoonpanoa ja hallintoneuvoston kokouksessa 19.3.2020 valitaan jaostojen jäsenet hallintoneuvoston uuden kokoonpanon mukaisesti.