Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto

Keskusyhteisökonsernin johtaminen perustuu hallintoneuvoston ohjaukseen ja valvontaan.

Hallintoneuvoston osuuskuntalain mukaisena yleisenä tehtävänä on valvoa, hallituksen valvontavelvollisuutta kuitenkaan rajoittamatta, hallituksen ja pääjohtajana toimivan toimitusjohtajan hoitamaa ja vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa.

Hallintoneuvosto valitsee muun muassa keskusyhteisön hallituksen jäsenet ja nimittää OP Ryhmän pääjohtajana toimivan toimitusjohtajan ja pääjohtajan sijaisen. Hallituksen jäsenten ja pääjohtajan valinnassa hallintoneuvostoa avustaa hallintoneuvoston nimitystoimikunta, johon kuuluvat OP Ryhmän nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallintoneuvoston on tehtävässään edistettävä omistaja-asiakkaiden etua, OP Ryhmän kilpailukykyä, kehitystä ja yhteistoimintaa sekä ryhmäyhtenäisyyttä.

Hallintoneuvoston muut tehtävät on määritelty tarkemmin hallintoneuvoston työjärjestyksessä.

Hallintoneuvostoon kuuluu 36 keskusyhteisön osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä pääjohtajan kanssa muodostavat OP Osuuskunnan puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto on valmisteluelin, jonka tehtävänä on koordinoida hallintoneuvoston ja hallituksen työskentelyä ja valmistella hallintoneuvoston kokouksia.

Hallintoneuvosto voi asettaa myös muita valmisteluelimiä valmistelemaan hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäviä asioita. Hallintoneuvosto on perustanut strategiajaoksen sekä vastuullisuus- ja palkitsemisjaoksen.

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenet OP-liitoittain

Nimi, syntymävuosi ja kotipaikka

OP-Liitto

Asema OP Osuuskunnan hallinto-
neuvostossa

Päätoimi, titteli ja koulutus

Hallintohenkilö-
taustaisen asema 

Osuuspankissa

Nikola Annukka, 1960,
Kirkkonummi

Etelä-Suomi

Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, Uudenmaan Osuuspankki, KTM, ekonomi

Hallituksen puheenjohtaja, Uudenmaan Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Pohjois-Suomi

1. varapuheenjohtaja

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu, OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Hallituksen puheenjohtaja,
Pohjolan Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Itä-Suomi

2. varapuheen-
johtaja

Toimitusjohtaja,
Maaningan Osuuspankki, OTK, VT

 

Alaluukas Essi, 1975, Hollola

Etelä-Suomi

Jäsen

Asiakkuusjohtaja, Provincia Oy, FM, HHJ, HHJ PJ

Hallituksen puheenjohtaja, Hämeen Osuuspankki

Antola Kati, 1971, Laitila

Länsi-Suomi-Sydkusten

Jäsen

Lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, KTT

Hallituksen jäsen, Lounaisrannikon Osuuspankki

Drugge Jan, 1970, Kemiö

Länsi-Suomi-Sydkusten

Jäsen

Myyntipäällikkö, Nordkalk Oy, agrologi

Hallituksen varapuheenjohtaja,
Andelsbanken Raseborg

Ebeling Sanna, 1986, Oulu

Pohjois-Suomi

Jäsen

Lakimies, Talenom Konsultointipalvelut Oy, OTM, asianajajatutkinto

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Utajärven Osuuspankki

Hakasuo Päivi, 1971, Huittinen

Länsi-Suomi-Sydkusten

Jäsen

Hankintapäällikkö, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, FM

Hallituksen puheenjohtaja,
Ala-Satakunnan Osuuspankki

Hautala Jouni, 1964, Forssa

Länsi-Suomi-Sydkusten

Jäsen

Toimitusjohtaja, Lounaismaan Osuuspankki, KTM

 

Hirvonen Miia, 1977, Porvoo

Etelä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Sotamaa & Co. Oy, OTM, VT

Hallituksen varapuheenjohtaja, Ylä-Uudenmaan Osuuspankki

Julkunen Saara, 1967, Kuopio

Itä-Suomi

Jäsen

Professori, kauppatieteiden laitosjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, KTT, YTM

Hallituksen jäsen, Pohjois-Savon Osuuspankki

Kainusalmi Mika, 1979, Savitaipale

Etelä-Suomi

Jäsen

Kehittämispäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, KTM, DI

Hallituksen puheenjohtaja, Savitaipaleen Osuuspankki

Karhapää Ari, 1963, Joensuu

Itä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, Outokummun Osuuspankki, OTK, VT, HHJ

 

Korhonen Juha, 1963, Kouvola

Etelä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, Kaakkois-Suomen Osuuspankki, OTK, VT, eMBA, HHJ

 

Kujala Päivi, 1965, Alavus

Pohjanmaa–Österbotten

Jäsen

Vanhempi maatalousekonomisti, Pellervon taloustutkimus PTT, HTT, MMM, agronomi

Hallituksen jäsen, Sydänmaan 
Osuuspankki

Lehtonen Pekka, 1969, Kangasala

Sisä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, Kangasalan Lämpö Oy, koneautomaatioinsinööri, HHJ

Hallituksen puheenjohtaja, Kangasalan Seudun Osuuspankki

Lohi Tuomas, 1979, Kempele

Pohjois-Suomi

Jäsen

Kunnanjohtaja, Kempeleen kunta, FT, HHJ

Hallituksen jäsen, Tyrnävän
Osuuspankki

Loikkanen Toivo, 1960, Savonlinna

Itä-Suomi

Jäsen

Rovasti, TM

Hallituksen jäsen,
Suur-Savon Osuuspankki

Manninen Veijo, 1962, Pyhäjärvi

Pohjanmaa–Österbotten

Jäsen

Maatalousyrittäjä, agrologi, HHJ PJ

Hallituksen puheenjohtaja, Suomenselän Osuuspankki

Markula Kaisa, 1967, Loimaa

Länsi-Suomi–Sydkusten

Jäsen

Toimitusjohtaja, Niinijokivarren Osuuspankki, KTM, agrologi (AMK)

 

Mäkelä Anssi, 1961, Urjala

Sisä-Suomi

Jäsen

Senior Manager, Valmet Technologies Oy, DI

Hallituksen puheenjohtaja,
Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki

Mäkelä Kari, 1982, Jämsä

Sisä-Suomi

Jäsen 

Toimitusjohtaja, Jämsän Seudun Osuuspankki, tuotantotalouden DI 

 

Nylund Ulf, 1965, Vaasa

Pohjanmaa–Österbotten

Jäsen

Toimitusjohtaja, Vaasan Osuuspankki, KTM, eMBA, HHJ

 

Perämäki Leena, 1966, Seinäjoki

Pohjanmaa–Österbotten

Jäsen

Toimitusjohtaja, Into Seinäjoki Oy, YTM, MBA

Hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki

Perätalo Teuvo, 1963, Kajaani

Pohjois-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, Kainuun Osuuspankki, OTK, HHJ

 

Saksa Titta, 1977, Mikkeli

Itä-Suomi

Jäsen

Henkilöstöjohtaja, Meidän IT ja Talous Oy, KTM, OTM, HHJ

Hallituksen puheenjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki

Sarhemaa Teemu, 1980, Asikkala

Etelä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, Järvi-Hämeen Osuuspankki, tradenomi, eMBA, kauppatieteiden ylioppilas

 

Sipola Eija, 1970, Hailuoto

Pohjois-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, Ylä-Kainuun Osuuspankki, KTM, MBA, HHJ

 

Soltin Kirsi, 1981, Rusko

Sisä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, Mouhijärven Osuuspankki, KTM

 

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Sisä-Suomi

Jäsen

Professori, Tampereen yliopisto, HTT

Hallituksen puheenjohtaja, Tampereen Seudun Osuuspankki

Ström-Hakala Agneta, 1963, Pietarsaari

Pohjanmaa–Österbotten

Jäsen

Toimitusjohtaja, Pietarsaaren Seudun Osuuspankki, OTK, VT

 

Sunikka Miika, 1974, Joensuu

Itä-Suomi

Jäsen

Yrittäjä, Hyvän tekijä -yhtiöt, tuotantotalouden DI, HHJ PJ

Hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Syrjälä Timo, 1980, Yli-Lesti

Pohjanmaa–Österbotten

Jäsen

Yrittäjä, metsäasiantuntija, metsätalousinsinööri

Hallituksen jäsen, Jokilaaksojen Osuuspankki

Takala Pauliina, 1969, Laukaa

Sisä-Suomi

Jäsen

Toimitusjohtaja, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö, YTM, IAT

Hallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen Osuuspankki

Tiiri Janne, 1965, Oripää

Länsi-Suomi–Sydkusten

Jäsen

Maatalousyrittäjä, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, agronomi

Hallituksen puheenjohtaja, Osuuspankki Harjuseutu

Turkka Antti, 1971, Oulu

Pohjois-Suomi

Jäsen

Yrittäjä, maa- ja metsätalousyrittäjä, DI, maanviljelijän ammattipätevyys, HHJ, HHJ PJ

Hallintoneuvoston puheenjohtaja,, Pohjolan Osuuspankki

 

Toimitusjohtajan toimikausi on enintään 2 vuotta ja hallintohenkilön enintään 4 vuotta luettuna varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymisestä varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen.

Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa 12 jäsentä siten, että jokaisesta OP-liitosta on erovuorossa yksi hallintohenkilöjäsen ja yksi toimitusjohtajajäsen.

Sääntöjen siirtymäkauden aikana jäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Siirtymäsäännöksen voimassaolon jälkeen noudatetaan normaalia erovuoroisuusmenettelyä siten, että toimitusjohtajien toimikausi on 2 vuotta ja hallintohenkilöiden toimikausi on 4 vuotta.

Hallintoneuvoston strategiajaokseen kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Nikola Annukka, 1960

Puheenjohtaja

KTM, ekonomi

Hallituksen puheenjohtaja, Uudenmaan Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973

Varapuheenjohtaja

OTK, VT

Toimitusjohtaja, Maaningan Osuuspankki

Alaluukas Essi, 1975

Jäsen

FM, HHJ, HHJ PJ

Asiakkuusjohtaja, Rantalainen

Drugge Jan, 1970

Jäsen

Agrologi

Myyntipäällikkö, Nordkalk Oy 

Hakasuo Päivi, 1971

Jäsen

FM

Hankintapäällikkö, Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Hautala Jouni, 1964

Jäsen

KTM

Toimitusjohtaja, Lounaismaan Osuuspankki

Julkunen Saara, 1967

Jäsen

KTT, YTM

Professori, kauppatieteiden laitosjohtaja, Itä-Suomen yliopisto

Korhonen Juha, 1963

Jäsen

OTK, VT, eMBA, HHJ

Toimitusjohtaja, Kymenlaakson Osuuspankki

Kujala Päivi, 1965

Jäsen

HTT, MMM, agronomi

Vanhempi maatalousekonomisti, Pellervon taloustutkimus PTT

Lehtonen Pekka, 1969

Jäsen

Koneautomaatioinsinööri, HHJ

Toimitusjohtaja, Kangasalan Lämpö Oy

Lohi Tuomas, 1979

Jäsen

FT, HHJ

Kunnanjohtaja, Kempeleen kunta

Loikkanen Toivo, 1960

Jäsen

TM

Rovasti

Mäkelä Anssi, 1961

Jäsen

DI

Senior Manager, Valmet Technologies Oy

Perätalo Teuvo, 1963

Jäsen

OTK, HHJ

Toimitusjohtaja, Kainuun Osuuspankki

Sarhemaa Teemu, 1980

Jäsen

Tradenomi, eMBA, kauppatieteiden ylioppilas

Toimitusjohtaja, Järvi-Hämeen Osuuspankki

Ström-Hakala Agneta, 1963

Jäsen

OTK, VT

Toimitusjohtaja, Pietarsaaren Seudun Osuuspankki

Takala Pauliina, 1969

Jäsen

YTM, IAT

Toimitusjohtaja, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö

Turkka Antti, 1971

Jäsen

DI, maanviljelijän ammattipätevyys, HHJ, HHJ PJ

Yrittäjä, maa- ja metsätalousyrittäjä


Jaosten jäsenten toimikausi on valintapäätöksestä vuoden 2023 varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävään seuraavaan varsinaisen osuuskunnan kokoukseen saakka.

Hallintoneuvoston vastuullisuus- ja palkitsemisjaokseen kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jurmu Taija, 1976

Puheenjohtaja

OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu

Sotarauta Markku, 1963

Varapuheenjohtaja

HTT

Professori, Tampereen yliopisto

Antola Kati, 1971

Jäsen

KTT

Lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

Ebeling Sanna, 1986

Jäsen

OTM, asianajajatutkinto

Lakimies, Talenom Konsultointipalvelut Oy

Hirvonen Miia, 1977

Jäsen

OTM, VT

Toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Sotamaa & Co. Oy

Kainusalmi Mika, 1979

Jäsen

KTM, DI

Kehittämispäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Karhapää Ari, 1963

Jäsen

OTK, VT, HHJ

Toimitusjohtaja, Outokummun Osuuspankki

Manninen Veijo, 1962

Jäsen

Agrologi, HHJ PJ

Maatalousyrittäjä

Markula Kaisa, 1967

Jäsen

KTM, agrologi (AMK)

Toimitusjohtaja, Niinijokivarren Osuuspankki

Mäkelä Kari, 1982

Jäsen

Tuotantotalouden DI

Toimitusjohtaja, Jämsän Seudun Osuuspankki

Nylund Ulf, 1965

Jäsen

KTM, eMBA, HHJ

Toimitusjohtaja, Vaasan Osuuspankki

Perämäki Leena, 1966

Jäsen

YTM, MBA

Toimitusjohtaja, Into Seinäjoki Oy

Saksa Titta, 1977

Jäsen

KTM, OTM, HHJ

Henkilöstöjohtaja, Meidän IT ja Talous Oy

Sipola Eija, 1970

Jäsen

KTM, MBA, HHJ

Toimitusjohtaja, Ylä-Kainuun Osuuspankki

Soltin Kirsi, 1981

Jäsen

KTM

Toimitusjohtaja, Mouhijärven Osuuspankki

Sunikka Miika, 1974

Jäsen

DI, HHJ PJ

Yrittäjä, Hyvän tekijä -yhtiöt

Syrjälä Timo, 1980

Jäsen

Metsätalousinsinööri

Yrittäjä, metsäasiantuntija

Tiiri Janne, 1965

Jäsen

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, agronomi

Maatalousyrittäjä

 

Jaosten jäsenten toimikausi on valintapäätöksestä vuoden 2023 varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävään seuraavaan varsinaisen osuuskunnan kokoukseen saakka.