Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto

Keskusyhteisökonsernin johtaminen perustuu hallintoneuvoston ohjaukseen ja valvontaan.

Hallintoneuvoston osuuskuntalain mukaisena yleisenä tehtävänä on valvoa, hallituksen valvontavelvollisuutta kuitenkaan rajoittamatta, hallituksen ja pääjohtajana toimivan toimitusjohtajan hoitamaa ja vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa.

Hallintoneuvosto valitsee muun muassa keskusyhteisön hallituksen jäsenet ja nimittää OP Ryhmän pääjohtajana toimivan toimitusjohtajan ja pääjohtajan sijaisen. Hallituksen jäsenten ja pääjohtajan valinnassa hallintoneuvostoa avustaa hallintoneuvoston nimitystoimikunta, johon kuuluvat OP Ryhmän nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallintoneuvoston on tehtävässään edistettävä omistaja-asiakkaiden etua, OP Ryhmän kilpailukykyä, kehitystä ja yhteistoimintaa sekä ryhmäyhtenäisyyttä.

Hallintoneuvoston muut tehtävät on määritelty tarkemmin hallintoneuvoston työjärjestyksessä.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 32 ja enintään 36 keskusyhteisön osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä pääjohtajan kanssa muodostavat OP Ryhmän puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto on valmisteluelin, jonka tehtävänä on koordinoida hallintoneuvoston ja hallituksen työskentelyä ja valmistella hallintoneuvoston kokouksia.

Hallintoneuvosto voi asettaa myös muita valmisteluelimiä valmistelemaan hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäviä asioita. Hallintoneuvosto on perustanut strategiajaoksen, palkitsemisjaoksen sekä osuustoimintajaoksen.

 

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenet OP-liitoittain 

*Johtotehtävien määrään on laskettu kaikki johtotehtävät OP Ryhmässä, sisältäen myös tässä taulukossa ja alla olevissa taulukoissa luetellut tehtävät.

 

Nimi, syntymävuosi ja kotipaikka

OP-liitto ja henkilön toimikausi

Asema OP Osuuskunnan hallintoneuvostossa 
(suluissa johtotehtävien määrä) *

Päätoimi, titteli, koulutus

Hallintohenkilötaustaisen asema osuuspankissa

Arvio Kalle, 1964, Siikajoki

Pohjois-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Ruukin Osuuspankki, Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

 

Hakasuo Päivi, 1971, Huittinen

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2020–2021

Jäsen (2)

Hankintapäällikkö, Apetit Ruoka Oy, FM

Hallituksen puheenjohtaja, Ala-Satakunnan Osuuspankki

Harju Anne, 1969, Salla

Pohjois-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (3)

 

Toimitusjohtaja,
Sallan Osuuspankki, MMM

 

Helin Mika, 1965, Hämeenlinna

Etelä-Suomi, 2020–2021

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja, OP Etelä-Häme, KTM

 

Hinkkanen Mervi,
1954, Kontiolahti

 

Itä-Suomi,
2020–2021

Jäsen (2)

Koordinaattori, Karelia ammattikorkeakoulu,
Restonomi AMK, MBA

Hallituksen puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Junttila Juha, 1965, Liminka

Pohjois-Suomi,
2020–2021

Jäsen (2)

 

Professori, Jyväskylän yliopisto, Kauppatieteiden tohtori

Hallituksen puheenjohtaja, Limingan Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Pohjois-Suomi,
2019–2021

Jäsen (4)

Asianajaja,
Asianajotoimisto Jurmu, OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Hallituksen puheenjohtaja, Pohjolan Osuuspankki

Kaakko Marja-Liisa, 1965, Kalajoki

Pohjanmaa–Österbotten,
2019–2021

Jäsen (2)

Lehtori, Centria-ammattikorkeakoulu, Ekonomi, KTM

Hallituksen puheenjohtaja, OP Keski-Pohjanmaa

Kietäväinen
Seppo, 1959, Juva

Itä-Suomi, 2018–2021

Jäsen (3)

Agrologi

Hallituksen puheenjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki

Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki

Pohjanmaa–Österbotten, 2018–2021

Jäsen (2)

Lehtori, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, insinööri (ylempi AMK), opetushallinnon tutkinto

Hallituksen puheenjohtaja, Peräseinäjoen Osuuspankki

Kujala Päivi, 1965, Alavus Pohjanmaa–Österbotten, 2020–2021 Jäsen (2) MMT, jatko-opiskelija, hallintotieteiden koulutusohjelma Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Alavuden Seudun Osuuspankki
 

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi, 2018–2021

Jäsen (3)

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, KTM

Hallituksen puheenjohtaja,
Orimattilan Osuuspankki

Kääriäinen Jukka, 1953, Iisalmi

Itä-Suomi,
2018–2021

Jäsen (2)

Suunnittelija,
Kansaneläkelaitos, VTM

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pohjois-Savon Osuuspankki

Lehtonen Pekka, 1969, Kangasala

Sisä-Suomi,
2020–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Kangasalan Lämpö Oy, Koneautomaatioinsinööri, HHJ

Hallituksen puheenjohtaja, Kangasalan Seudun Osuuspankki

Leppäkoski Sirpa, 1976, Iittala

Sisä-Suomi,
2020–2021
Jäsen (2) Toimitusjohtaja, Luopioisten Osuuspankki, Varatuomari  

Metsä-Tokila Timo, 1968, Naantali

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–2021

Jäsen (2)

Johtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hallituksen varapuheenjohtaja, Auranmaan Osuuspankki

Mäkelä Anssi, 1961, Urjala Sisä-Suomi,
2020–2021
Jäsen (2) Senior Manager, Valmet Technologies Oy, Diplomi-insinööri Hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki

Nieminen Juha-Pekka, 1955, Uusikaupunki

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, OP Lounaisrannikko, Ekonomi, eMBA

 

Nikola Annukka, 1960, Kirkkonummi

Etelä-Suomi,
2018–2021

Puheenjohtaja (4)

Hallintojohtaja,
Konehuone Oy, KTM, Ekonomi

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, OP Uusimaa

Niskanen Yrjö, 1957, Rantasalmi

Itä-Suomi, 2018–2021

Jäsen (2)

MMT

Hallituksen varapuheenjohtaja, OP Rantasalmi, Hallituksen jäsen, Suur-Savon OP-liitto

Nylund Ulf, 1965, Vaasa Pohjanmaa–Österbotten, 2020–2021 Jäsen (3) Toimitusjohtaja, Vaasan Osuuspankki, Kauppatieteiden maisteri, eMBA, HHJ Varapuheenjohtaja, Pohjanmaa-Österbotten OP-liitto

Näsi Olli, 1963, Huittinen

Länsi-Suomi–Sydkusten,
2018–2021

Jäsen (3)

 

Toimitusjohtaja,
Satakunnan Osuuspankki, OTK, VT, eMBA

 

Pättiniemi
Johanna, 1974, Humppila
Länsi-Suomi–Sydkusten,
2020–21
Jäsen (3)

Maatilayrittäjä, MMT,
agronomi

Hallituksen pj, Humppilan Osuuspankki, Edustajiston jäsen, Helsingin Seudun Osuuspankki

Rajala Tiina, 1963, Kempele Pohjois-Suomi, 2020–2021 Jäsen (2)

Kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hallintotieteiden maisteri, eMBA, HHJ

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Oulun Osuuspankki

Rosas Saila, 1962, Elimäki

Etelä-Suomi, 2019–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, OP Länsi-Kymi, KTT

 

Sahlström Petri, 1971, Oulu

Pohjois-Suomi, 2019–2021

Jäsen (3)

Professori, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, KTT

Hallituksen varapuheenjohtaja, Oulun Osuuspankki

Sandell Carolina, 1978, Maarianhamina Länsi-Suomi–Sydkusten,
2019–2021
Jäsen (2) Yrittäjä, Lina Sandell Ab, FM Hallituksen jäsen, Andelsbanken för Åland
Saukkonen Timo, 1963, Simpele  Etelä-Suomi, 2019–2021 Jäsen (3) Maa- ja metsätalousyrittäjä, MMM Hallituksen puheenjohtaja, Simpeleen Osuuspankki

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Sisä-Suomi, 2018–2021

1. varapuheenjohtaja (2)

Professori, Tampereen yliopisto, HTT 

Hallituksen puheenjohtaja, OP Tampere

Suhonen Timo, 1959, Nivala

Pohjanmaa–Österbotten, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Suomenselän Osuuspankki, KTM, eMBA, LKV 

 

Syrjälä Timo, 1980, Yli-Lesti Pohjanmaa–Österbotten, 2020–2021 Jäsen (2) Yrittäjä, metsäasiantuntija, metsätalousinsinööri
 
Hallituksen puheenjohtaja, Toholammin Osuuspankki
 
Takala Pauliina, 1969, Lievestuore Sisä-Suomi, 2020–2021 Jäsen (3)

Toimitusjohtaja, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö, Yhteiskuntatieteiden maisteri, IAT

Hallintoneuvoston pj, Keski-Suomen Osuuspankki, Hallituksen jäsen, Sisä-Suomen OP-liitto

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Itä-Suomi
2018–2021

2. varapuheenjohtaja (3)

Toimitusjohtaja,
Maaningan Osuuspankki, OTK, VT

 

 

Hallintoneuvoston strategiajaokseen kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Annukka Nikola, 1960

Puheenjohtaja

KTM, Ekonomi

Hallintojohtaja, Konehuone Oy

Taija Jurmu, 1976

Varapuheenjohtaja

OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu

Kalle Arvio, 1964

Jäsen

Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

Toimitusjohtaja, Ruukin Osuuspankki

Mika Helin, 1965

Jäsen

KTM

Toimitusjohtaja, OP Etelä-Häme

Seppo Kietäväinen, 1959

Jäsen

Agrologi

Agrologi

Jukka Kääriäinen, 1953

Jäsen

VTM

Suunnittelija, Kansaneläkelaitos

Timo Metsä-Tokila, 1968

Jäsen

 

Johtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Juha-Pekka Nieminen, 1955

Jäsen

Ekonomi, eMBA

Toimitusjohtaja, OP Lounaisrannikko

Olli Näsi, 1963

Jäsen

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja,
Satakunnan Osuuspankki

Saila Rosas, 1962

Jäsen

KTT

Toimitusjohtaja, OP Länsi-Kymi

Petri Sahlström, 1971

Jäsen

KTT

Professori, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Timo Suhonen, 1959

Jäsen

KTM, eMBA, LKV

Toimitusjohtaja, Suomenselän Osuuspankki

Jaostojen jäsenten toimikausi on valintapäätöksestä vuoden 2021 varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävään hallintoneuvoston kokoukseen saakka.

Hallintoneuvoston osuustoimintajaokseen kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Ari Väänänen, 1973

Puheenjohtaja

OTK, VT

Toimitusjohtaja, Maaningan Osuuspankki

Jaakko Korkonen, 1966

Varapuheenjohtaja

Insinööri (ylempi AMK), opetushallinnon tutkinto

Lehtori, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu

Anne Harju, 1969

Jäsen

MMM

Toimitusjohtaja, Sallan Osuuspankki

Mervi Hinkkanen, 1954

Jäsen

Restonomi AMK, MBA

Koordinaattori, Karelia ammattikorkeakoulu

Sirpa Leppäkoski, 1976

Jäsen

Varatuomari

Toimitusjohtaja, Luopioisten Osuuspankki

Yrjö Niskanen, 1957

Jäsen

MMT

 

Ulf Nylund, 1965

Jäsen

Kauppatieteiden maisteri, eMBA, HHJ

YToimitusjohtaja, Vaasan Osuuspankki

Johanna Pättiniemi, 1974

Jäsen

MMT, Agronomi

Maatilayrittäjä

Carolina Sandell, 1978

Jäsen

FM

Yrittäjä, Lina Sandell Ab

Pauliina Takala, 1969

Jäsen

Yhteiskuntatieteiden maisteri, IAT

Toimitusjohtaja, Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö

Jaostojen jäsenten toimikausi on valintapäätöksestä vuoden 2021 varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävään hallintoneuvoston kokoukseen saakka.

Hallintoneuvoston palkitsemisjaokseen kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Markku Sotarauta, 1963

Puheenjohtaja

HTT

Professori, Tampereen yliopisto

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Varapuheenjohtaja

KTM

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Päivi Hakasuo, 1971

Jäsen

Filosofian maisteri

Hankintapäällikkö, Apetit Ruoka Oy

Juha Junttila, 1965

Jäsen

Kauppatieteiden tohtori

Professori, Jyväskylän yliopisto

Marja-Liisa Kaakko, 1965

Jäsen

Ekonomi, KTM

Lehtori, Centria-ammattikorkeakoulu

Päivi Kujala, 1965

Jäsen

MMT

Jatko-opiskelija, hallintotieteiden koulutusohjelma

Pekka Lehtonen, 1969

Jäsen

Koneautomaatioinsinööri, HHJ

Toimitusjohtaja, Kangasalan Lämpö Oy

Anssi Mäkelä, 1961

Jäsen

Diplomi-insinööri

Senior Manager, Valmet Technologies Oy

Tiina Rajala, 1963

Jäsen

Hallintotieteiden maisteri, eMBA, HHJ

Kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Timo Saukkonen, 1963

Jäsen

MMM

Maa- ja metsätalousyrittäjä

Timo Syrjälä, 1980

Jäsen

Metsätalousinsinööri

Yrittäjä, metsäasiantuntija

Jaostojen jäsenten toimikausi on valintapäätöksestä vuoden 2021 varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävään hallintoneuvoston kokoukseen saakka.