Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020: Tulos ennen veroja 785 miljoonaa euroa – korkokate ja vakuutuskate kasvoivat epävarmassa toimintaympäristössä

Avainlukuja

 

1–12/2020

1–12/2019

Muutos, %

Tulos ennen veroja, milj. €

785

838

-6,3

   Vähittäispankki

115

235

-51,2

   Yrityspankki

349

311

12,5

   Vakuutus

348

373

-6,5

   Muu toiminta

3

-37

-

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. €

-255

-254

0,4

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

5,0

5,5

-0,5*

Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

6,6

7,1

-0,6*

Koko pääoman tuotto (ROA), %

0,42

0,47

-0,05*

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

0,55

0,60

-0,06*

 

31.12.2020

31.12.2019

Muutos, %

CET1-vakavaraisuus, %

18,9

19,5

-0,6*

Luottokanta, mrd. €

93,6

91,5

2,4

Talletukset, mrd. €

70,9

64,0

10,8

Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %

2,0

1,1

0,9*

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %

0,23

0,09

0,14*

Omistaja-asiakkaat (1 000)

2 025

2 003

1,1

 

 

 

 

*Suhdeluvun muutos

Strategiset tavoitteet

OP Ryhmän strategiset tavoitteet

31.12.
2020

31.12.
2019

Tavoite 2025

Oman pääoman tuotto (ROE ilman OP-bonuksia), %

6,6

7,1

8,0

CET1-vakavaraisuus, %

18,9

19,5

väh. CET1-vakavarai-suusvaade + 4 %-yks.

Bränditason suosittelu, NPS (Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)*

23

26

30

Luottoluokitus

AA-/Aa3

AA-/Aa3

väh. tasolla AA-/Aa3

*Vuoden neljännesvuosien keskiarvo