Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Tulos ennen veroja 561 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat vahvasti ja saamisten arvonalentumiset laskivat

Avainlukuja

OP Ryhmän avainlukuja

 

1–6/2021

1–6/2020

Muutos, %

1–12/2020

Tulos ennen veroja, milj. €

561

287

95,7

785

   Vähittäispankki

138

28

389,5

115

   Yrityspankki

276

103

167,2

349

   Vakuutus

220

130

69,8

348

   Muu toiminta

-51

43

-220,3

3

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. €

-103

-129

-

-255

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

6,9

3,6

3,3*

5,0

Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

8,1

5,2

2,9*

6,6

Koko pääoman tuotto (ROA), %

0,55

0,29

0,26*

0,42

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

0,65

0,42

0,22*

0,55

 

30.6.2021

30.6.2020

Muutos, %

31.12.2020

CET1-vakavaraisuus, %

18,3

17,7

0,7*

18,9

Luottokanta, mrd. €

94,7

93,7

1,1

93,6

Talletukset, mrd. €

73,6

69,2

6,4

70,9

Järjestämättömät saamiset vastuista, %**

2,4

2,2

0,2*

2,5

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %

0,07

0,34

-0,27*

0,23

Omistaja-asiakkaat (1 000)

2 039

2 013

1,3

2 025

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
*Suhdeluvun muutos
** Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin puolivuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.

Strategiset tavoitteet

OP Ryhmän strategiset tavoitteet

30.6.
2021

31.12.
2020

Tavoite 2025

Oman pääoman tuotto (ROE ilman OP-bonuksia), %

8,1

6,6

8,0

CET1-vakavaraisuus, %

18,3

18,9

väh. CET1-vakavarai-suusvaade + 4 %-yks.*

Bränditason suosittelu, NPS (Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)**

21

23

30

Luottoluokitus

AA-/Aa3

AA-/Aa3

väh. tasolla AA-/Aa3

*OP Ryhmän tavoite CET1-vakavaraisuudelle on vähintään CET1-vakavaraisuusvaade lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Kesäkuun lopun vakavaraisuusvaateella laskettu CET1-tavoite oli 13,7 prosenttia.
**Vuoden neljännesvuosien keskiarvo