Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019: Tulos ennen veroja 415 miljoonaa euroa.

Avainlukuja

 

1–6/2019

1–6/2018

Muutos, %

1–12/2018

Tulos ennen veroja, milj. €

415

425

-2,5

1 017

   Vähittäispankki

94

121

-22,8

421

   Yrityspankki

139

211

-34,0

408

   Vakuutus

192

140

37,5

260

   Muu toiminta

-10

-40

-

-64

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille

-129

-113

13,8

-230

 

 

 

 

 

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, %**

20,4

18,4

2,0*

20,8

Oman pääoman tuotto (ROE), %

5,6

6,0

-0,5*

6,9

Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

7,2

7,6

-0,4*

8,5

Koko pääoman tuotto (ROA), %

0,47

0,48

0,0*

0,57

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

0,61

0,61

0,0*

0,70

 

30.6.2019

30.6.2018

Muutos, %

31.12.2018

CET1-vakavaraisuus, %

19,5

19,8

-0,3*

20,5

Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), %***

137

146

-9*

147

Luottokanta, mrd. €

89,7

84,4

6,2

87,1

Talletukset, mrd. €

63,3

61,4

3,0

61,3

Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %****

1,1

1,2

-0,1*

1,0

Omistaja-asiakkaat (1 000)

1 953

1 865

4,7

1 911

 

 

 

 

 

*Suhdeluvun muutos
**12 kk liukuva
***Rava-suhdeluku on laskettu vakuutusyhtiöiden osalta niiden vakavaraisuussääntelyyn sisältyvillä siirtymäsäännöillä. 
****Järjestämättömillä saamisilla tarkoitetaan yli 90 päivää erääntyneitä saamisia, muita riskillisiksi luokiteltuja saamisia sekä tällaisiin saamisiin kohdistuvia asiakkaan taloudellisista vaikeuksista johtuvia lainanhoitojoustoja.

Strategiset tavoitteet

OP Ryhmän strategiset tavoitteet

30.6.2019

31.12.2018

Tavoite

2019

Asiakaskokemus,

NPS (Net Promoter Score, -100–+100)

 

 

 

      Bränditaso

30

23

25

      Kohtaamistaso

61

61

70

CET1-vakavaraisuus, %

19,5

20,5

22

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % (12 kk liukuva)

20,4

20,8

22

Nykyliiketoiminnan kulut (12 kk liukuva), milj. €

1 839

1 833

Kulut 2020 vuoden 2015 tasolla (1 500)

Omistaja-asiakkaat, miljoonaa

1,95

1,91

2,0