OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024: OP Ryhmällä vahva alkuvuosi – liikevoitto oli 618 miljoonaa euroa.

Avainlukuja

 

 

1–3/2024 

1–3/2023 

Muutos, % 

1–12/2023 

Liikevoitto, milj. € 

618 

480 

28,7 

2 050 

 Osuuspankit 

368 

256 

43,5 

1 223 

 Yrityspankki 

140 

100 

39,8 

408 

 Vakuutus 

118 

90 

31,4 

414 

 Ryhmätoiminnot 

-5 

-26 

Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet  
OP-bonukset, milj. € 

-75 

-64 

17,4 

-275 

Tuotot yhteensä 

1 259 

1 111 

13,3 

4 775 

Kulut yhteensä 

-537 

-553 

-2,9 

-2 201 

Kulu-tuotto-suhde, % 

42,6 

49,8 

-7,1* 

46,1 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 

12,1 

10,5 

1,6* 

10,6 

Oman pääoman tuotto ilman  
OP-bonuksia, % 

13,4 

11,8 

1,6* 

12,0 

Koko pääoman tuotto (ROA), % 

1,25 

0,94 

0,31* 

0,98 

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 

1,39 

1,05 

0,34* 

1,11 

         
 

31.3.2024 

31.3.2023 

Muutos, % 

31.12.2023 

CET1-vakavaraisuus, % 

19,6 

18,3 

1,3* 

19,2 

Luottokanta, mrd. € 

98,4 

98,8 

-0,5 

98,9 

Talletukset, mrd. € 

73,6 

74,1 

-0,8 

74,5 

Järjestämättömät saamiset vastuista, % 

3,04 

2,41 

0,6* 

2,94 

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 

0,15 

0,09 

0,06* 

0,26 

Omistaja-asiakkaat (1 000) 

2 095 

2 071 

1,1 

2 094 

 

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Suhdeluvun muutos

Strategiset tavoitteet

 

31.3.2024 

31.12.2023 

Tavoite 2027 

 

Oman pääoman tuotto  
(ROE ilman OP-bonuksia), % 

13,4 

12,0 

9,0 

 

CET1-vakavaraisuus, % 

19,6 

19,2 

väh. CET1-vakavaraisuus-vaade +4 %-yks.*  

 

Bränditason suosittelu, bNPS  
(Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)** 

Pankki: 1.  

Pankki: 1. 

Pankki: 1. 

 

Vakuutus: 2. (jaettu) 

Vakuutus: 3. 

Vakuutus: 1.   

 

Luottoluokitus 

AA-/Aa3 

AA-/Aa3 

väh. tasolla AA-/Aa3  

 

 

* OP Ryhmän tavoite CET1-vakavaraisuudelle on vähintään CET1-vakavaraisuusvaade lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Maaliskuun 2024 lopun vakavaraisuusvaateella laskettu CET1-tavoite oli 16,4 prosenttia.

** Sijoitus pankin ja vakuutusyhtiön vaihtotutkimuksessa (PaVa), Kantar Finland Oy ja pk-yritysten valtakunnallisessa tutkimuksessa, Red Note Oy.