Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022: Tulos ennen veroja oli 189 miljoonaa euroa – korkokate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat epävarmassa toimintaympäristössä

Avainlukuja

 

1–3/2022 

1–3/2021 

Muutos, % 

1–12/2021 

Tulos ennen veroja, milj. € 

189 

265 

-28,6 

1 127 

Vähittäispankki 

54 

66 

-18,1 

304 

Yrityspankki 

115 

-97,2 

474 

Vakuutus 

100 

117 

-14,0 

504 

Ryhmätoiminnot 

11 

-22 

-109 

Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € 

-54 

-51 

-210 

  

  

  

  

  

Oman pääoman tuotto (ROE), % 

4,6 

6,5 

-1,9* 

6,6 

Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 

5,8 

7,6 

-1,8* 

7,8 

Koko pääoman tuotto (ROA), % 

0,38 

0,52 

-0,14* 

0,54 

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 

0,47 

0,61 

-0,14* 

0,64 

 

31.3.2022 

31.3.2021 

Muutos, % 

31.12.2021 

CET1-vakavaraisuus, %  

18,4 

18,1 

0,3* 

18,2 

Luottokanta, mrd. € 

97,4 

93,8 

3,8 

96,9 

Talletukset, mrd. € 

74,8 

71,3 

4,9 

75,6 

Järjestämättömät saamiset vastuista, % 

 2,5 

2,4 

0,1* 

2,4 

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 

0,11 

0,09 

0,01* 

0,16 

Omistaja-asiakkaat (1 000)  

2 053 

2 032 

1,0 

2 049 

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.  

*Suhdeluvun muutos 

Strategiset tavoitteet

 

31.3.2022 

31.12. 
2021 

Tavoite 2025 

 

Oman pääoman tuotto (ROE ilman OP-bonuksia), % 

5,8 

7,8 

8,0 

 

CET1-vakavaraisuus, % 

18,4 

18,2 

väh. CET1-vakavarai-suusvaade + 4 %-yks.*  

 

Bränditason suosittelu, NPS (Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)** 

Pankki: 27 

Pankki: 29 

Pankki: 30 

 

Vakuutus: 17 

Vakuutus: 16 

Vakuutus: 20  

 

Luottoluokitus 

AA-/Aa3 

AA-/Aa3 

väh. tasolla AA-/Aa3  

 

*OP Ryhmän tavoite CET1-vakavaraisuudelle on vähintään CET1-vakavaraisuusvaade lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Maaliskuun lopun vakavaraisuusvaateella laskettu CET1-tavoite oli 13,7 prosenttia. 

**Tilikauden vuosineljännesten keskiarvo