Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022: Tulos ennen veroja oli 1 265 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat 2 prosenttia ja kulut pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Avainlukuja

 

1–12/2022

1–12/2021

Muutos, %

Tulos ennen veroja, milj. €

1 265

1 127

12,2

  Vähittäispankki

502

304

65,2

  Yrityspankki

416

474

-12,2

  Vakuutus

433

504

-14,1

  Ryhmätoiminnot

-91

-109

-

Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. €

215

210

2,1

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

7,2

6,6

0,6*

Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

8,3

7,8

0,5*

Koko pääoman tuotto (ROA), %

0,59

0,54

0,05*

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

0,68

0,64

0,04*

 

31.12.2022

31.12.2021

Muutos, %

CET1-vakavaraisuus, %

17,4

18,2

-0,8*

Luottokanta, mrd. €

98,5

96,9

1,6

Talletukset, mrd. €

77,1

75,6

2,0

Järjestämättömät saamiset vastuista, %

 2,3

2,4

-0,1*

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %

0,11

0,16

-0,04*

Omistaja-asiakkaat (1 000)

2 066

2 049

1,0

 

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Suhdeluvun muutos  

Strategiset tavoitteet

 

31.12.2022

31.12.2021

Tavoite 2025

Oman pääoman tuotto (ROE ilman OP-bonuksia), %

8,3

7,8

8,0

CET1-vakavaraisuus, %

17,4

18,2

väh. CET1-vakavarai-suusvaade + 4 %-yks.*

Bränditason suosittelu, NPS (Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)**

Pankki: 27

Pankki: 29

Pankki: 30

Vakuutus: 17

Vakuutus: 16

Vakuutus: 20

Luottoluokitus

AA-/Aa3

AA-/Aa3

väh. tasolla AA-/Aa3

 

* OP Ryhmän tavoite CET1-vakavaraisuudelle on vähintään CET1-vakavaraisuusvaade lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Joulukuun lopun vakavaraisuusvaateella laskettu CET1-tavoite oli 15,9 prosenttia.

** Tilikauden vuosineljännesten keskiarvo