Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022: Tulos ennen veroja oli 940 miljoonaa euroa – hyvä tulos epävarmassa toimintaympäristössä.

Avainlukuja

 

1–9/2022

1–9/2021

Muutos, %

1–12/2021

Tulos ennen veroja, milj. €

940

858

9,6

1 127

   Vähittäispankki

335

224

49,6

304

   Yrityspankki

220

356

-38,3

474

   Vakuutus

319

380

-16,0

504

   Ryhmätoiminnot

-16

-70

-

-109

Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. €

161

157

2,9

210

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

7,2

6,9

0,3*

6,6

Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

8,4

8,1

0,3*

7,8

Koko pääoman tuotto (ROA), %

0,59

0,56

0,03*

0,54

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

0,69

0,66

0,03*

0,64

 

30.9.2022

30.9.2021

Muutos, %

31.12.2021

CET1-vakavaraisuus, %

17,7

19,0

-1,3*

18,2

Luottokanta, mrd. €

98,9

95,2

3,8

96,9

Talletukset, mrd. €

75,4

74,6

1,1

75,6

Järjestämättömät saamiset vastuista, %

 2,4

2,4

0,0*

2,4

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %

0,09

0,13

-0,04*

0,16

Omistaja-asiakkaat (1 000)

2 062

2 045

0,8

2 049

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Suhdeluvun muutos  

Strategiset tavoitteet

 

30.9.2022

31.12.2021

Tavoite 2025

Oman pääoman tuotto (ROE ilman OP-bonuksia), %

8,4

7,8

8,0

CET1-vakavaraisuus, %

17,7

18,2

väh. CET1-vakavarai-suusvaade + 4 %-yks.*

Bränditason suosittelu, NPS (Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)**

Pankki: 28

Pankki: 29

Pankki: 30

Vakuutus: 18

Vakuutus: 16

Vakuutus: 20

Luottoluokitus

AA-/Aa3

AA-/Aa3

väh. tasolla AA-/Aa3

*OP Ryhmän tavoite CET1-vakavaraisuudelle on vähintään CET1-vakavaraisuusvaade lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Syyskuun lopun vakavaraisuusvaateella laskettu CET1-tavoite oli 15,8 prosenttia.

**Tilikauden vuosineljännesten keskiarvo