Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Tulos ennen veroja 265 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat ja saamisten arvonalentumiset laskivat

Avainlukuja

 

1–3/2021 

1–3/2020 

Muutos, % 

1–12/2020 

Tulos ennen veroja, milj. € 

265 

129 

105,6 

785 

Vähittäispankki 

66 

771,1 

115 

Yrityspankki 

115 

14 

745,2 

349 

Vakuutus 

117 

59 

98,0 

348 

Muu toiminta 

-22 

57 

-138,2 

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. € 

-51 

-65 

-20,9 

-255 

         

Oman pääoman tuotto (ROE), % 

6,5 

3,1 

3,4* 

5,0 

Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 

7,6 

4,7 

3,0* 

6,6 

Koko pääoman tuotto (ROA), % 

0,52 

0,26 

0,26* 

0,42 

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 

0,61 

0,39 

0,22* 

0,55 

 

31.3.2021 

31.3.2020 

Muutos, % 

31.12.2020 

CET1-vakavaraisuus, %  

18,1 

17,7 

0,5* 

18,9 

Luottokanta, mrd. € 

93,8 

93,0 

0,9 

93,6 

Talletukset, mrd. € 

71,3 

64,8 

10,0 

70,9 

Järjestämättömät saamiset vastuista, %** 

2,4 

2,0 

0,4* 

2,5 

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 

0,09 

0,44 

-0,35* 

0,23 

Omistaja-asiakkaat (1 000)  

2 032 

2 007 

1,3 

2 025 

         

*Suhdeluvun muutos 
** Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla. 

Strategiset tavoitteet

OP Ryhmän strategiset tavoitteet 

31.3. 
2021 

31.12. 
2020 

Tavoite 2025 

Oman pääoman tuotto (ROE ilman OP-bonuksia), % 

7,6 

6,6 

8,0  

CET1-vakavaraisuus, % 

18,1 

18,9 

väh. CET1-vakavarai-suusvaade + 4 %-yks.  

Bränditason suosittelu, NPS (Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)* 

20 

23 

30  

Luottoluokitus 

AA-/Aa3 

AA-/Aa3 

väh. tasolla AA-/Aa3  

*Vuoden neljännesvuosien keskiarvo