Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Tulos ennen veroja 858 miljoonaa euroa – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti

Avainlukuja

OP Ryhmän avainlukuja

 

1–9/2021

1–9/2020

Muutos, %

1–12/2020

Tulos ennen veroja, milj. €

858

526

63,1

785

Vähittäispankki

224

100

123,3

115

Yrityspankki

356

221

60,6

349

Vakuutus

380

195

95,4

348

Muu toiminta

-70

39

-278,8

3

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. €

-157

-194

-

-255

 

       

Oman pääoman tuotto (ROE), %

6,9

4,4

2,5*

5,0

Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

8,1

6,0

2,1*

6,6

Koko pääoman tuotto (ROA), %

0,56

0,36

0,20*

0,42

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

0,66

0,49

0,16*

0,55

 

30.9.2021

30.9.2020

Muutos, %

31.12.2020

CET1-vakavaraisuus, %

19,0

18,3

0,7*

18,9

Luottokanta, mrd. €

95,2

94,2

1,1

93,6

Talletukset, mrd. €

74,6

70,7

5,5

70,9

Järjestämättömät saamiset vastuista, %**

2,4

2,1

0,3*

2,5

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %

0,13

0,25

-0,12*

0,23

Omistaja-asiakkaat (1 000)

2 045

2 021

1,2

2 025

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita. 
*Suhdeluvun muutos
** Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.

Strategiset tavoitteet

OP Ryhmän strategiset tavoitteet

30.9.
2021

31.12.
2020

Tavoite 2025

Oman pääoman tuotto (ROE ilman OP-bonuksia), %

8,1

6,6

8,0

CET1-vakavaraisuus, %

19,0

18,9

väh. CET1-vakavarai-suusvaade + 4 %-yks.*

Bränditason suosittelu, NPS (Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)**

Pankki: 27

Vakuutus: 15

Pankki: 29

Vakuutus: 17

Pankki: 30

Vakuutus: 20

Luottoluokitus

AA-/Aa3

AA-/Aa3

väh. tasolla AA-/Aa3

*OP Ryhmän tavoite CET1-vakavaraisuudelle on vähintään CET1-vakavaraisuusvaade lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Syyskuun lopun vakavaraisuusvaateella laskettu CET1-tavoite oli 13,7 prosenttia.
**Vuoden neljännesvuosien keskiarvo