Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli 197 miljoonaa euroa.

Avainlukuja

 

1–3/2019

1–3/2018

Muutos, %

1–12/2018

Tulos ennen veroja, milj. €

197

239

-17,4

1 017

   Vähittäispankki

49

66

-26,5

421

   Yrityspankki

56

117

-52,6

408

   Vakuutus

88

66

32,3

260

   Muu toiminta

5

-11

-

-64

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille

-69

-56

22,3

-230

 

 

 

 

 

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, %**

20,0

19,6

0,4*

20,8

Oman pääoman tuotto (ROE), %

5,3

6,8

-1,5*

6,9

Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

7,0

8,4

-1,3*

8,5

Koko pääoman tuotto (ROA), %

0,44

0,55

-0,1*

0,57

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

0,59

0,67

-0,1*

0,70

 

31.3.2019

31.3.2018

Muutos, %

31.12.2018

CET1-vakavaraisuus, %

20,2

20,0

0,2*

20,5

Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), %***

143

147

-5*

147

Luottokanta, mrd. €

88,0

83,1

6,0

87,1

Talletukset, mrd. €

63,1

59,6

5,9

61,3

Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %****

1,1

1,2

0,0*

1,0

Omistaja-asiakkaat (1 000)

1 931

1 848

4,5

1 911

*Suhdeluvun muutos
**12 kk liukuva
***Rava-suhdeluku on laskettu vakuutusyhtiöiden osalta niiden vakavaraisuussääntelyyn sisältyvillä siirtymäsäännöillä.
****Järjestämättömillä saamisilla tarkoitetaan yli 90 päivää erääntyneitä saamisia, muita riskillisiksi luokiteltuja saamisia sekä tällaisiin saamisiin kohdistuvia asiakkaan taloudellisista vaikeuksista johtuvia lainanhoitojoustoja.                                                                              

Strategiset tavoitteet

OP Ryhmän strategiset tavoitteet

31.3.2019

31.12.2018

Tavoite

2019

Asiakaskokemus,

NPS (-100–+100)

 

 

 

      Bränditaso

24

23

25

      Kohtaamistaso

62

61

70

CET1-vakavaraisuus, %

20,2

20,5

22

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % (12 kk liukuva)

20,0

20,8

22

Nykyliiketoiminnan kulut (12 kk liukuva), milj. €

1 844

1 833

Kulut 2020 vuoden 2015 tasolla (1 500)

Omistaja-asiakkaat, miljoonaa

1,9

1,9

2,0 (2019)