Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020: Tulos ennen veroja 129 miljoonaa euroa – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat, sijoitustoiminta ja arvonalentumiset heikensivät tulosta

Avainlukuja

 

1–3/2020

1–3/2019

Muutos, %

1–12/2019

Tulos ennen veroja, milj. €

129

194*

-33,7

838

   Vähittäispankki

8

49

-84,5

235

   Yrityspankki

14

56

-75,5

311

   Vakuutus

59

88

-32,8

373

   Muu toiminta

57

5

963,0

-37

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille

-65

-69

-

-254

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

3,1

5,3

-2,2**

5,5

Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

4,7

7,0

-2,4**

7,1

Koko pääoman tuotto (ROA), %

0,26

0,44

-0,17**

0,47

Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %

0,39

0,58

-0,19**

0,60

 

31.3.2020

31.3.2019

Muutos, %

31.12.2019

CET1-vakavaraisuus, %

17,7

20,2

-2,5**

19,5

Luottokanta, mrd. €

93,0

88,0

5,7

91,5

Talletukset, mrd. €

64,8

63,1

2,7

64,0

Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %

1,5

1,1

0,4**

1,1

Omistaja-asiakkaat (1 000)

2 007

1 931

4,0

2 003

*OP Ryhmä otti käyttöön jaksotukseen perustuvan tuloutustavan korkokatto- ja korkoputkiluottojen johdannaisehtojen asiakasmarginaaliin vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä. Muutoksen vaikutus oikaistiin takautuvasti OP Ryhmän oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin. Lisäksi vuoden 2019 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslaskelmat ja taseet oikaistiin vastaamaan uutta tuloutuskäytäntöä. Muutoksella ei ollut vaikutusta segmenttiraportointiin. Vakavaraisuuslaskentaa ei oikaistu takautuvasti. Muutoksesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja tilinpäätöstiedotteessa.
**Suhdeluvun muutos

                           

Strategiset tavoitteet

OP Ryhmän strategiset tavoitteet

31.3.2020

31.12.2019

Tavoite 2025

Oman pääoman tuotto (ROE ilman OP-bonuksia), %

4,7

7,1

8,0

CET1-vakavaraisuus, %

17,7

19,5

väh. CET1-vakavaraisuusvaade + 4 %-yks.

Bränditason suosittelu, NPS (Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)

23

26

30

Luottoluokitus

AA-/Aa3

AA-/Aa3

väh. tasolla AA-/Aa3