Osuustoiminta

Osuustoiminta

OP:n osuustoiminnallisissa arvoissa korostuvat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

OP Ryhmän perustehtävä on edistää omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:n toiminta perustuu osuustoiminnallisiin arvoihin, vahvaan vakavaraisuuteen ja osaavaan riskienhallintaan. 

Perustaltaan osuustoiminnallisena toimijana OP Ryhmän tavoitteena ei ole voiton maksimointi omistajille vaan osuuskunnan omistaja-asiakkaiden tarvitsemien palvelujen tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti. Liiketoimintaroolissa OP:n on tuotettava asiakkaiden tarvitsemat palvelut kilpailukykyisesti. Liiketoimintarooliin kuuluu myös toiminnan tehokkuudesta ja kilpailuetua luovasta vahvasta vakavaraisuudesta huolehtiminen.

Liiketoiminnan tulos käytetään asiakkaiden hyväksi ja ryhmän taseen vahvistamiseen. Vahva vakavaraisuus mahdollistaa OP Ryhmän perustehtävän toteuttamisen. OP ylläpitää selvästi sääntelyn edellytyksiä korkeampaa vakavaraisuutta turvatakseen rooliaan talouden rahoittajana ja vakuuttajana myös talouden taantuman pitkittyessä. Samaan aikaan ryhmän riskinotto suhteessa riskinkantokykyyn pidetään maltillisena.

OP:n toimintaa ohjaa ensisijaisesti asiakkaan etu

Pitkäjänteinen asiakkaan ajatteleminen näkyy OP Ryhmässä jatkuvana uudistumisena. Palveluja ja tuotteita kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. OP:ssa otetaan tehokkaasti huomioon erilaiset asiakasryhmät sekä finanssipalveluiden alueellinen kattavuus ja saatavuus.

Laajasti eri puolilla Suomea sijaitsevat osuuspankit ja niiden toimipaikat yhdessä helppokäyttöisten ja monipuolisten digitaalisten palveluiden kanssa mahdollistavat hyvän vuorovaikutuksen asiakkaiden ja paikallisen yhteisön kanssa. Taloudellisten etujen lisäksi omistaja-asiakkailla on aito vaikutusmahdollisuus oman osuuspankkinsa päätöksentekoon ja sitä kautta oman lähiseutunsa kehittymiseen.

OP Ryhmän osuustoiminnallisesta perustasta johtuen on luontevaa, että liiketoiminnan hyöty ja lisäarvo kanavoituvat asiakassuhteen kautta omistaja-asiakkaille ja asiakkaille.

Osuuspankit käyttävät tuloksensa asiakkaiden hyväksi keskittämisetuina ja muina taloudellisina etuina ja palvelukyvyn kehittämisenä. Lisäksi osuuskunta yritysmuotona sekä osuustoiminta aatepohjana luovat yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta OP:n toimintaympäristössä. Osuuspankit ovat useilla paikkakunnilla yksi suurimmista veronmaksajista. Merkittävällä osalla OP:n taloudellisista vaikutuksista on välillisiä vaikutuksia myös paikallisen ja alueellisen talouden elinvoimaisuuteen.