Osuustoiminta

Osuustoiminta

OPn osuustoiminnallisissa arvoissa korostuvat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

OP Ryhmän perustehtävä on edistää omistaja-asiakkaiden, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OPn toiminta perustuu osuustoiminnallisiin arvoihin, vahvaan vakavaraisuuteen ja osaavaan riskienhallintaan. Asiakasomisteisena toimijana OP Ryhmällä on liiketoimintaroolin rinnalla toinen, vahva yhteisöllinen rooli.

Perustaltaan osuustoiminnallisena toimijana OP Ryhmän tavoitteena ei ole voiton maksimointi omistajille vaan osuuskunnan omistaja-asiakkaiden tarvitsemien palvelujen tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti. Liiketoimintaroolissa OPn on tuotettava asiakkaiden tarvitsemat palvelut kilpailukykyisesti. Liiketoimintarooliin kuuluu myös toiminnan tehokkuudesta ja kilpailuetua luovasta vahvasta vakavaraisuudesta huolehtiminen.

Liiketoiminnan tulos käytetään asiakkaiden hyväksi ja ryhmän taseen vahvistamiseen. Vahva vakavaraisuus mahdollistaa OP Ryhmälle kaksoisroolin toteuttamisen. OP ylläpitää selvästi sääntelyn edellyttämää korkeampaa vakavaraisuutta turvatakseen rooliaan talouden rahoittajana ja vakuuttajana myös talouden taantuman pitkittyessä. Samaan aikaan strategian mukaisesti ryhmän riskinotto suhteessa riskinkantokykyyn pidetään maltillisena.

OPn toimintaa ohjaa ensisijaisesti asiakkaan etu

Pitkäjänteinen asiakkaan ajatteleminen näkyy OP Ryhmässä jatkuvana uudistumisena. Palveluja ja tuotteita kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. OPssa otetaan tehokkaasti huomioon erilaiset asiakasryhmät sekä finanssipalveluiden alueellinen kattavuus ja saatavuus.

Laajasti eri puolilla Suomea sijaitsevat osuuspankit ja niiden toimipaikat yhdessä helppokäyttöisten sähköisten palveluiden kanssa mahdollistavat hyvän vuorovaikutuksen asiakkaiden ja paikallisen yhteisön kanssa. Taloudellisten etujen lisäksi omistaja-asiakkailla on aito vaikutusmahdollisuus oman osuuspankkinsa päätöksentekoon ja sitä kautta oman lähiseutunsa kehittymiseen.

OP Ryhmän osuustoiminnallisesta perustasta johtuen on luontevaa, että liiketoiminnan hyöty ja lisäarvo kanavoituvat asiakassuhteen kautta omistaja-asiakkaille ja asiakkaille.

Osuuspankit käyttävät tuloksensa asiakkaiden hyväksi keskittämisetuina ja muina taloudellisina etuina ja palvelukyvyn kehittämisenä. Lisäksi osuuskunta yritysmuotona sekä osuustoiminta aatepohjana luovat yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta OPn toimintaympäristössä. Osuuspankit ovat useilla paikkakunnilla yksi suurimmista veronmaksajista. Merkittävällä osalla OPn taloudellisista vaikutuksista on välillisiä vaikutuksia myös paikallisen ja alueellisen talouden elinvoimaisuuteen.