Hiilineutraali OP

OP Ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025, mikä tarkoittaa, että käyttämästämme energiasta ja polttoaineista (scope 1 ja scope 2) ei synny lainkaan päästöjä. Päästöjen vähentämiseksi OP Ryhmä on lisännyt uusiutuvan energian käyttöä ja rakentanut toimitilojen katoille aurinkovoimaloita.

OP:n Vallilan toimitiloissa on käytetty uusiutuvaa sähköenergiaa vuodesta 2015 ja päästötöntä kaukolämpöä vuodesta 2020 alkaen. Kehitämme omia toimitilojamme vähäpäästöisemmiksi, tuotamme ja hyödynnämme uusiutuvaa energiaa ja edistämme vähäpäästöistä liikkumista.

Uuden energiajohtamisjärjestelmämme avulla pystymme puuttumaan nopeasti poikkeamiin energiankulutuksessa ja siten tunnistamaan laitevikoja tai virheellisiä asetuksia. Lisäksi toimitilojen ympäristöjohtamisessa OP Ryhmällä on käytössä WWF:n Green Office -järjestelmä.