Forest

Green bonds

OP Yrityspankki Oyj

Green bond -liikkeeseenlaskut

Green Senior Unsecured (EMTN)
Liikkeeseenlaskupäivä: 26.2.2019
Määrä: 500 milj. €
Laina-aika: 5 vuotta
Käyttökohteet (use of proceeds): uusiutuva energia, ympäristöystävällinen rakentaminen, kestävä maankäyttö
ISIN-koodi: XS1956022716
Sarjanumero: 230

Green Bond Report

OP Yrityspankki Oyj julkaisi ensimmäisen Green Bond -raporttinsa 26.2.2020. Green Bond -raportti sisältää kuvauksen helmikuussa 2019 liikkeeseen lasketusta green bondista, sillä rahoitetuista käyttökohteista sekä saavutetuista ympäristövaikutuksista. Green Bond -raportin liitteenä on julkaistu myös KPMG Oy Ab:n riippumaton varmennuslausunto (Independent Limited Assurance Report).

Lisäksi Sustainalytics on antanut riippumattoman lausunnon (Second Party Opinion Annual Review) Green Bond -raportista.

OP Yrityspankin seuraava Green Bond -raportti julkaistaan huhtikuussa 2021. 

Green Bond Framework

OP Ryhmä julkaisi syksyllä 2018 ICMA:n (International Capital Markets Association) Green Bond -periaatteiden (2018) mukaisen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua koskevan viitekehyksen (Green Bond Framework) sekä siihen liittyvän Sustainalyticsin antaman riippumattoman lausunnon (Second Opinion). Viitekehys antaa OP Ryhmälle valmiudet laskea liikkeeseen Green Bond -joukkovelkakirjalainoja OP Yrityspankki Oyj:n tai ryhmän muun liikkeeseenlaskijan kautta. Viitekehys tukee OP:n vastuullisuusohjelman tavoitetta edistää kestävää taloutta.

OP Green Bondien pääoma kohdistetaan hyväksytyn viitekehyksen mukaisille käyttökohteille. Viitekehys sisältää 6 rahoitettavaa toimialaa:

  • Uusiutuva energia
  • Energiatehokkuus
  • Ympäristöystävällinen rakentaminen
  • Saastumisen ehkäiseminen ja valvonta (sis. kestävä vesihuolto)
  • Kestävä maankäyttö
  • Puhdas liikenne

Lisätietoja OP:n vastuullisuusprofiilista, green bondien käyttökohteista, käyttökohteiden arvioinnista ja valinnasta sekä hallinnoinnista ja raportoinnista löytyy alla olevasta OP Ryhmän Green Bond Framework -viitekehyksestä.

OP on valinnut Sustainalyticsin toimimaan riippumattomana lausunnonantajana (Second Opinion Provider) OP:n Green Bond Framework -viitekehyksestä.

Green Bond -sijoittajapresentaatiot

OP-Asuntoluottopankki Oyj

Green Covered Bond -liikkeeseenlaskut

Green Covered Bond (EMTCN)
Liikkeeseenlaskupäivä: 25.3.2021
Määrä: 750 milj. €
Laina-aika: 10 vuotta
Käyttökohteet (use of proceeds): energiatehokkaat asuinrakennukset (green buildings)
ISIN-koodi: XS2324321368
Sarjanumero: 26

Lainaehdot, 26 (EMTCN Issues)

Lehdistötiedote OP-Asuntoluottopankin ensimmäisestä Green Covered Bondista, 19.3.2021

Green Covered Bond Framework

OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisi marraskuussa 2020 vihreiden katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua koskevan viitekehyksen (Green Covered Bond Framework) sekä siihen liittyvän Sustainalyticsin antaman riippumattoman lausunnon (Second Party Opinion).  Viitekehys antaa OP-Asuntoluottopankille valmiudet laskea liikkeeseen Green Covered Bond -joukkovelkakirjalainoja. Viitekehys on ICMA:n (International Capital Markets Association) Green Bond -periaatteiden (2018) mukainen ja siinä on huomioitu EU Green Bond Standard.

Green Covered Bondien pääoma kohdistetaan hyväksytyn viitekehyksen mukaisille käyttökohteille. Rahoitettava toimiala on energiatehokkaat asuinrakennukset (”Green Buildings”). Viitekehys tukee OP:n vastuullisuusohjelman tavoitetta edistää kestävää taloutta.

Lisätietoja OP:n vastuullisuusprofiilista, green covered bondien käyttökohteista, käyttökohteiden arvioinnista ja valinnasta sekä hallinnoinnista ja raportoinnista löytyy alla olevasta OP-Asuntoluottopankin Green Covered Bond Framework -viitekehyksestä.

OP-Asuntoluottopankki Oyj on valinnut Sustainalyticsin toimimaan riippumattomana lausunnonantajana (Second Party Opinion) Green Covered Bond Framework -viitekehyksestä.

Green Covered Bond -sijoittajapresentaatiot