Forest

Green bonds

OP Yrityspankki Oyj laski liikkeeseen ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainan helmikuussa 2019.

Green bond -liikkeeseenlaskut

Green Senior Unsecured (EMTN)
Liikkeeseenlaskupäivä: 26.2.2019
Määrä: 500 milj. €
Laina-aika: 5 vuotta
Käyttökohteet (use of proceeds): uusiutuva energia, ympäristöystävällinen rakentaminen, kestävä maankäyttö
ISIN-koodi: XS1956022716
Sarjanumero: 230

Green Bond Report

OP Yrityspankki Oyj julkaisi ensimmäisen Green Bond -raporttinsa 26.2.2020. Green Bond -raportti sisältää kuvauksen helmikuussa 2019 liikkeeseen lasketusta green bondista, sillä rahoitetuista käyttökohteista sekä saavutetuista ympäristövaikutuksista. Green Bond -raportin liitteenä on julkaistu myös KPMG Oy Ab:n riippumaton varmennuslausunto (Independent Limited Assurance Report).

Lisäksi Sustainalytics on antanut riippumattoman lausunnon (Second Party Opinion Annual Review) Green Bond -raportista.

Green Bond Framework

OP Ryhmä julkaisi syksyllä 2018 ICMA:n (International Capital Markets Association) Green Bond -periaatteiden (2018) mukaisen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua koskevan viitekehyksen (Green Bond Framework) sekä siihen liittyvän Sustainalyticsin antaman riippumattoman lausunnon (Second Opinion). Viitekehys antaa OP Ryhmälle valmiudet laskea liikkeeseen Green Bond -joukkovelkakirjalainoja OP Yrityspankki Oyj:n tai ryhmän muun liikkeeseenlaskijan kautta. Viitekehys tukee OP:n vastuullisuusohjelman tavoitetta edistää kestävää taloutta.

OP Green Bondien pääoma kohdistetaan hyväksytyn viitekehyksen mukaisille käyttökohteille. Viitekehys sisältää 6 rahoitettavaa toimialaa:

  • Uusiutuva energia
  • Energiatehokkuus
  • Ympäristöystävällinen rakentaminen
  • Saastumisen ehkäiseminen ja valvonta (sis. kestävä vesihuolto)
  • Kestävä maankäyttö
  • Puhdas liikenne

Lisätietoja OP:n vastuullisuusprofiilista, green bondien käyttökohteista, käyttökohteiden arvioinnista ja valinnasta sekä hallinnoinnista ja raportoinnista löytyy alla olevasta OP Ryhmän Green Bond Framework -viitekehyksestä.

OP on valinnut Sustainalyticsin toimimaan riippumattomana lausunnonantajana (Second Opinion Provider) OP:n Green Bond Framework -viitekehyksestä.

Green Bond -sijoittajapresentaatiot