Yhtiökokoukset

OPAn ainoa osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut yhtiökokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

OPAn yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

  • tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

päätettävä

  • tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta

valittava

  • hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat

ja käsiteltävä

  • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Lisäksi voidaan järjestää ylimääräisiä yhtiökokouksia, joissa käsitellään osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluvia asioita. Varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen sijaan voidaan tehdä kirjallinen osakkeenomistajan päätös.

Yhtiökokous 2018

OPAn varsinainen yhtiökokous 19.3.2018 vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 202,01 euroa osakkeelta.

Yhtiön ainoa osakkeenomistaja OP Osuuskunta päätti 29.10.2018 kirjallisella osakkeenomistajan päätöksellä, että yhtiön hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Vesa Aho Harri Luhtalan tilalle 1.11.2018 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous 2017

OPAn varsinainen yhtiökokous 21.3.2017 vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 118,00 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous 2016

OPAn varsinainen yhtiökokous 14.3.2016 vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 212,58 euroa osakkeelta.