Duell Oyj:s företrädesemission 7.–21.12.2023

Gör så här om du vill delta i emissionen eller sälja teckningsrätter

1. Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan.
2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan teckna aktier som erbjuds eller sälja teckningsrätter på samma sätt som vid aktiehandel i OP-mobilen. Länkarna finns i slutet av sidan.
 
Teckningsuppdraget ska vara i OP senast 19.12.2023. Därefter kan teckningen göras fram till teckningstidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa). Sekundär Teckningsrätt är inte möjligt att göra via ett aktiesparkonto (lag om aktiesparkonton, 680/2019).
 

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 4.12.2023 fick du på ditt aktiesparkonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie. Teckningsrätterna har registrerats på ditt aktiesparkonto 5.12.2023. Du ser således dina teckningsrätter i tjänsten op.fi. Kontrollera antalet aktier som erbjuds med hjälp av följande allmänna exempel.
 
På avstämningsdagen för aktieemissionen fick du på ditt aktiesparkonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie: 
255 aktier -> 255 teckningsrätter 
En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av trettiotre (33) aktier som erbjuds för teckning: 
255 / 1 = 255
255 * 33 = 8415 stycken nya aktier 
Teckningspriset blir sammanlagt 8415 * 0,02 = 168,30 EUR
 
  • Primär teckningsrätt: Med en (1) teckningsrätter kan du teckna trettiotre (33) aktier som erbjuds för teckning till priset 0,02 euro per aktie.
Teckningspriset debiteras från aktiesparkontot i samband med teckningen.
 

Försäljning av teckningsrätter och handel med nya aktier

  • Om du inte vill teckna de aktier som erbjuds i emissionen, kan du sälja teckningsrätterna på Nasdaq Helsingfors, där teckningsrätterna är föremål för handel från 7.12.2023 till 15.12.2023. Teckningsrätternas ISIN-kod är FI4000565619 och handelskoden är DUELLU0123. Du kan sälja teckningsrätter i tjänsten op.fi på samma sätt som vid aktiehandel. 
  • Om du köper mer teckningsrätter, ska du komma ihåg att separat lämna en teckningsorder för aktier också beträffande de teckningsrätter som du köpt. 
  • Teckningsrätter som inte sålts eller använts för teckning av aktier som erbjuds för teckning före teckningstidens slut, förfaller som värdelösa.
  • De aktier som tecknats med teckningsrätter upptas för handel som interimistiska aktieslag, ISIN-kod FI4000565627, handelskod DUELLN0123, på Nasdaq Helsingfors uppskattningsvis 8.12.2023. Aktierna som erbjuds för teckning förenas med det nuvarande aktieslaget uppskattningsvis 3.1.2024.
Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.