North Holdings 3 Oy:s förbättrad Uppköpserbjudandet på aktierna i Caverion Abp 24.11.2022–28.02.2023

Caverions aktieägare kan välja antingen
(i) en tillfällig aktie, som ger rätt till kontant betalning på 8,50 euro per aktie nio månader efter fullföljandet av uppköpserbjudandet (”Alternativ Ersättning”), 
eller
(ii) ett kontant vederlag på 8,00 euro per aktie (”Förbättrad Kontant Vederlag”) som betalas omedelbart vid fullföljandet av uppköpserbjudandet.
 
En eventuell höjning i kontant vederlag, förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande. 
 
Om du redan har accepterat köperbjudandet och du vill ändra ditt val till (i) Alternativ Ersättning, i stället för (ii) Förbättrad Kontant Vederlag, måste det tidigare godkännandet återkallas i god tid. Följ därefter instruktionerna nedan och acceptera det (i) Alternativa Ersättningen.
 

Observera det eventuella inlösenförfarandet om du inte godkänner uppköpserbjudandet

 
Om du inte godkänner uppköpserbjudandet och köparen North Holdings 3 som lämnat uppköpserbjudandet får bestämmande inflytande och rätt att lösa in hela aktiestocken (över 90 % av aktierna i Caverion), måste du antingen sälja de aktier i Caverion Abp som finns på aktiesparkontot eller godkänna uppköpserbjudandet innan inlösenförfarandet inleds. Vid inlösenförfarandet får man en tillfällig aktie som ger rätt till lösenbeloppet. Denna aktie får inte förvaras på aktiesparkontot.
 
Om du inte vidtar de åtgärder som krävs, har OP rätt att säga upp ditt aktiesparkonto, omvandla dina sparmedel till pengar och betala dem till dig oavsett skattepåföljder eller andra påföljder. Värdet på de finansiella instrumenten fastställs då utifrån det verkliga försäljningspriset vid realiseringen. Från köpesumman avdras övriga kostnader och provisioner enligt prislistan. 
 

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

 
  1. Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
  2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan godkänna uppköpserbjudandet.
Order ska vara i OP senast 24.2.2023 eller, ifall den efterföljande erbjudandetiden har förlängts, två (2) bankdagar innan den efterföljande erbjudandetiden upphör. Därefter kan uppköpserbjudandet godkännas fram till erbjudandetidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa). 
 
Du kan godkänna erbjudandet endast ovillkorligt och för alla aktier på ditt aktiesparkonto.
 
Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. Då du godkänner erbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt aktiesparkonto. 
 
Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du godkänt erbjudandet och överlåtelsebegränsningen registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna erbjudandet separat för de här aktiernas del genom att för dem lämna in en separat blankett. I sådana fall ber vi dig kontakta ditt kontor.
 

Ångerrätt

Du kan återkalla tidigare godkännandet antingen genom att skicka ett meddelande i tjänsten op.fi eller OP-mobilen, chattjänsten eller ring vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa).
 

Viktiga datum

24.11.2022 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar 
24.2.2023 Ordern för godkännandet av erbjudandet ska vara i OP
28.2.2023 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör
 
Förutsättningarna för genomföringen av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla vilken som helst av förutsättningarna i uppköpserbjudandet eller återkalla erbjudandet i enlighet med villkoren. Villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen som gäller uppköpserbjudandet kan läsas på Caverion Abp:s webbplats.