Övergå till elektronisk försäkringssparpost

Nu finns handlingarna behändigt i nättjänsten

Nu kan du beställa handlingar som gäller ditt försäkringssparande, t.ex. försäkringskontoutdrag och försäkringssammandrag, i elektronisk form direkt till din nättjänst. Till försäkringssparande räknas bland annat pensions- och fondförsäkringar.

Då du beställer den traditionella posten i elektronisk form till din nättjänst, ger det dig många fördelar:

  • handlingarna finns behändigt i det elektroniska arkivet i nättjänsten
  • du får ett meddelande om ankomna handlingar antingen som textmeddelande eller per e-post
  • miljövänligt och du slipper onödiga papper
  • handlingarna sparas i det elektroniska arkivet i två år
  • om du vill kan du spara handlingarna i din dator
  • tjänsten är avgiftsfri

Övergå nu till elektronisk försäkringspost. Du kan göra det om du är inloggad i nättjänsten.

Så här går beställningen till