Asiakkuuteen liittyvien palveluiden saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee henkilöasiakkaiden asiakkuuteen ja omiin tietoihin liittyvien palvelujen saavutettavuutta. Palvelut ovat osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Palveluiden saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia. 
Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:
  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
  • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures).
Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa. 
Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 13.5.2024.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Asiakkuuteen ja omiin tietoihin liittyvät palvelut täyttävät vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa siinä, sivuston värien kontrastit, eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia, eikä sivusto vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä sekä näppäimistökäytössä on ongelmia. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

Digitaalinen asiakkaaksitulo

Digitaalinen asiakkaaksitulo täyttää saavutettavuusvaatimukset. Joitakin pieniä saavutettavuuspuutteita palvelussa vielä on, mutta ne eivät estä palvelun käyttöä apuvälineellä, esimerkiksi ruudunlukijalla. Mobiililaitteella saavutettavuutta ei ole vielä testattu erikseen.

Erillistä ”Siirry suoraan sisältöön” hyppylinkkiä ei ole toteutettu, koska sovelluksen sisällä ei ole erillistä navigaatiota, vaan pelkkää sisältöä. Esimerkiksi op.fi:n navigaatio ei ole näkyvissä asiakkaaksitulon aikana. 
Lisäinfo-napit eivät toimi hyvin ruudunlukijalla. Osaan pääsee kiinni ruudunlukijan edit-moodissa tabulaattorilla. 
Virheviestien otsikot luetaan kahteen kertaan ruudunlukijalla.

SiteImprove antaa joitakin virheitä koodista, mutta niiden ei ole huomattu olevan merkittävää vaikutusta palvelun käytettävyyteen. 

Palvelussa on paljon liitetiedostoja kuten ehtoja (pdf), tuoteselosteita (pdf) ja muita tiedostoja, joissa on puutteita saavutettavuudessa. Asiakirjoja muutetaan saavutettavaksi, mutta puutteiden ja asiakirjojen suuresta määrästä johtuen työ on vielä kesken.

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen kontrasti: Info-ikonin ja valkoisen taustan värikontrasti on pienempi kuin 3:1 
1.4.13 Sisältö osoittimen alla tai fokusoitaessa, Info-laatikkoa ei saa suljettua muuten, kuin siirtämällä hiiren pois, infolaatikkoon ei pysty kohdistamaan tabulaattorilla

Omistaja-asiakas ja edut

Omistaja-asiakas ja edut täyttää vaatimukset osittain. Pääosin palvelut täyttävät saavutettavuusvaatimukset ja asiointi palveluissa onnistuu. Korjauksia tehdään sitä mukaan, kun palveluja uudistetaan. Selostetta päivitetään korjausten valmistumisen mukaan.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Palveluiden saavutettavuuspuutteita ovat muun muassa se, että palveluiden värien kontrastit eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelut vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä esimerkiksi lisätietoruutujen käytössä ja sisältöjen lukemisessa esiintyy ongelmia. Lisäksi palveluihin liittyvissä asiakirjoissa saattaa esiintyä saavutettavuuspuutteita.

Alla lueteltuna ne WCAG 2.2 ohjeiston (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita sivusto ei vielä täytä. 

Saavuttamaton sisältö ja puutteet

Näppäimistökäytössä ja näppäimistökohdistuksen näyttämisessä on joissakin paikoissa ongelmia. Hakemistosivujen linkkejä ei pääse lukemaan ruudunlukijalla eikä käyttämään näppäimistöllä.
Palvelun värien kontrastit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia ja linkkien tyyleissä on virheitä.

  • WCAG 1.3.1, 2.4.6 Etuja vain sinulle -laatikkoa ei ole ohjelmallisesti merkitty erilliseksi alueeksi, jolloin ruudunlukijakäyttäjä ei tunnista sitä erilliseksi laatikoksi.  
  • WCAG 1.1.1 Mainosnoston kuvalla on title-attribuutti ”mainosnoston kuva”.  
  • WCAG 2.4.3, yleinen saavutettavuus Välilehtikomponentin aria-label on "Valitse välilehti".  
  • WCAG 4.1.2, yleinen saavutettavuus Lisätietopainikkeelta puuttuu aria-expanded-attribuutti, joten ruudunlukijakäyttäjälle ei kerrota, että siitä aukeaa jotain.  
  • WCAG 2.4.7 Omistaja-asiakkaan edut -osiossa linkeillä ei ole lainkaan näkyvää kohdistinta.  
  • WCAG 3.1.2, yleinen saavutettavuus Sivuilla oleva JavaScript-ilmoitus on englanninkielinen, eikä käyttäjä välttämättä ymmärrä sitä. Tekstin kieltä ei ole määritelty ohjelmallisesti.  

Bonuslaskuri, kirjautunut

1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)
Tekstilinkin ja harmaan taustan väri on pienempi kuin 4,5:1
Bonuslaskurin tulosten valkoisen tekstin ja oranssin kontrasti on pienempi kuin 4,5:1
1.4.11 Ei-tekstimuotoisen kontrasti (Taso AA)
Info-ikonin ja valkoisen taustan värikontrasti on pienempi kuin 3:1
1.4.13 Sisältö osoittimen alla tai fokusoitaessa (Taso AA)
Info-laatikkoa ei saa suljettua muuten, kuin siirtämällä hiiren pois

Tule omistaja-asiakkaaksi -sivut

1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)
Aloitusnäkymässä harmaan taustan ja oranssin linkin kontrasti on pienempi kuin 4,5:1
1.4.11 Ei-tekstimuotoisen kontrasti (Taso AA)
Info-ikonin ja valkoisen taustan värikontrasti on pienempi kuin 3:1
1.4.13 Sisältö osoittimen alla tai fokusoitaessa (Taso AA)
Info-laatikkoa ei saa suljettua muuten, kuin siirtämällä hiiren pois
2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA)
Sivun otsikot ja nimilaput ovat leipätekstiä
4.1.2 Nimi, rooli, arvo (Taso A)
Liity -painikkeen teksti ei ole näkyvä ruudunlukijalle

Oma profiili

Palvelu ei vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden käyttöä.
Jos oman profiilin käyttö ei ole mahdollista, asiakas saa hoidettua asiansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai konttoriin. 

Alla puutteet lueteltuna tarkemmin:
WCAG 1.4.3, 1.4.11: Kontrastit: Käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhteissa puutteita
WCAG 1.3.1, 2.4.3: Tieto sisällön muuttumisesta: Oma profiili –osio on toteutettu yhden sivun sovelluksena, jossa sivun sisältöä muutetaan ilman sivunlatausta, jolloin käyttäjä ei saa tieto siitä, että sivun sisältö on vaihdettu. Joitakin sisältöjä ladataan dynaamisesti esim. haitarin avaamisen jälkeen, mutta tästä ei kerrota käyttäjälle, eikä toiminnon edistymisestä saa tietoa. Sivun vaihtamisen jälkeen näppäimistökohdistin jää paikalleen tai vaihtaa paikkaa satunnaisesti

WCAG 2.4.7.: Kohdistin piilotettu: näppäimistön kohdistuksen ilmaisin (focus indicator) ei näy etusivun alareunan elementeissä eikä osassa linkkejä. 

WCAG 2.4.3, 1.3.2: Kohdistimen siirtäminen: Kun puhelinnumeron poistoon kysytään lisävahvistusta, kohdistin siirretään avainluku-syötekenttään. Tämän vuoksi kenttää edeltävä sisältö voi jäädä huomaamatta.

WCAG 3.2.1, 1.3.2: Kohdistimen siirtäminen sisältöön: Kun haitari avataan ja sen sisällä on kohdistettavia elementtejä, kohdistus siirtyy ensimmäiseen elementtiin automaattisesti. Kun haitari suljetaan, kohdistus siirtyy satunnaisesti eri paikkaan.

WCAG 2.4.3: Kohdistus piilotetussa sisällössä: Kun haitarin sisällä on kohdistettavia elementtejä, kohdistus etenee sisältöön, vaikka haitari ei ole avattuna. Sama koskee myös piilotettua sisältöä esim. Oma asiointi- osion tietojen latausosiota ja Suostumukset-osion lisätietoja.

WCAG 2.1.1, 4.1.2: Näppäimistökäyttö: Oma asiointi- sivun Selaile tietojasi -osion haitareita ei voi käyttää näppäimistöllä. Niiden roolia ja tilaa ei ole merkitty.

WCAG 2.4.4: Linkkien nimeäminen: Oman profiilin etusivulla on Muokkaa-linkki, mutta sen tekstistä ei käy ilmi mitä muokataan. Linkki on visuaalisesti asemoitu tietojen alle, mutta sen merkitys jää epäselväksi ruudunlukijan käyttäjälle. Sama koskee ”ilmoitus saapuneesta e-laskusta” –osiota viestintä- osiossa.

WCAG 1.1.1, 4.1.2: Nimilaput puuttuvat mm. seuraavilta: Omien tietojen muokkauksessa puhelinnumeron maakoodi-pudotusvalikko, Viestintäosion e-laskun yhteystietojen tekstikentät, Suostumukset –osion Muu puhelinnumero ja muu sähköpostiosoite –tekstikentät, Henkilötietopyynnössä Pyynnön tarkentaminen –kohdan tekstikenttä, yhteydenottoajan pudotusvalikot sekä puhelinnumero-tekstikenttä, Omassa arkistossa kategoria- ja aikajakso- valinnat (kaksi kuukausivalikkoa).

WCAG 1.3.1: Elementtien ryhmittely: Valintaruutujen suhteet on merkattu visuaalisesti, mutta ne eivät käy ilmi ohjelmallisesta rakenteesta, esim. Markkinointilupa ja tiedonvälityslupa, E-laskujen vastaanoton rajoitukset, viestintä- osio.

WCAG 1.3.2: Virhe- ja onnistumisilmoitukset: Eri sivuilla ilmoitetaan onnistumisesta ja virheestä eri tavoin, ja joissain tilanteissa pysytään samalla sivulla, joissain palataan edelliselle sivulle tai oman profiilin etusivulle. Useimmissa tilanteissa tulee virheilmoitus, joka luetaan ääneen. Tuntemistiedot-lomakkeen virheistä ei tule ilmoitusta tallenna-painikkeen painamisen jälkeen.

WCAG 1.3.2: Lukemisjärjestys: Omat tiedot –sivun tilit ja kortit-osiossa on Näytä lisätiedot –ominaisuus. Kun painaa näytä lisätiedot –painiketta, lisätiedot ilmestyvät näkyviin ennen painiketta. Kohdistus jää itse painikkeeseen, joten ilmestyneitä tietoja ei välttämättä huomaa. 

WCAG 1.1.1, 1.3.2: Siirtyminen omaan profiiliin mobiilinäkymässä: Yläpalkin Asetukset-linkillä ei ole sisältöä, koska kuvakkeella ei ole tekstivastinetta. Linkin teksti on merkitty vain title-attribuutin avulla, mutta sitä ei lueta kaikissa tilanteissa. Lisäksi ”Asetukset” ei ole tekstinä kovinkaan kuvaava, jotta sen alta osaisi etsiä omaa profiilia (käytettävyys). Kun valikko avataan, se ilmestyy lukemisjärjestyksessä sivun alkuun, joten sitä ei välttämättä havaitse, jos jatkaa selaamista valikkolinkistä eteenpäin.

WCAG 2.4.2: Pakollisten kenttien merkintä: Lomakkeilla ei ole kerrottu mitkä kentät ovat pakollisia. Esimerkiksi Markkinointilupa-lomakkeen puhelinnumerokentät, Henkilötietopyyntö-lomakkeen kentät

Arkisto

Palvelu täyttää pääosin saavutettavuusvaatimukset ja asiointi palvelussa onnistuu. 
 
Pieniä puutteita seuraavien WCAG-kriteerien täyttymisessä
  • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
  • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 
Lisäksi puutteita palvelusta avattavien asiakirjojen käsittelyssä. Asiakirjoja muutetaan saavutettavaksi, mutta puutteiden ja asiakirjojen suuresta määrästä johtuen työ on vielä kesken
 
Muilta osin palvelu on saavutettava. 

Tuntemistiedot-lomake

WCAG 1.3.1: Elementtien ryhmittely: Lomake-elementtien ryhmittely ei käy ilmi ohjelmallisesta rakenteesta. Valintaruutuja ja valintapainikkeita ei ole ryhmitelty niihin liittyvän kysymyksen kanssa. Vaihtoehtoon liittyvää ohjetekstiä ei ole liitetty vaihtoehtoon.
WCAG 1.3.1, 2.4.6: Lomakkeen rakenne: otsikot ja linkit: Lomakkeella voi ilmoittaa yhden tai useamman ulkomaisen pankin asiakkuudesta. Tämä rakenne ei käy ilmi lomakkeen rakenteesta (ohjelmallisesti tai tekstistä).
WCAG 1.4.4: Poista-linkki: Kunkin ulkomaista pankkia koskevan lomakeosion alussa on linkki, jolla pankin voi poistaa lomakkeelta. Tämä ei käy ilmi linkin tekstistä eikä linkin sijainnista (”vahvista poisto napsauttamalla roskakoria”).
WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.3: Lisää uusi maa -toiminto: Kun napsauttaa ”Lisää uusi maa” –linkkiä, lomakkeelle ilmestyy uusi osio linkin yläpuolelle, mutta kohdistin jää linkkiin. Käyttäjä ei välttämättä huomaa, että lomake on muuttunut.

Suosikit -toiminnallisuus

WCAG 2.4.2 Näppäimistökohdistus
WCAG 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit
WCAG 1.4.3 Kontrastit
WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrastit 

Hinnasto

Hinnasto on niin kutsuttu yhden sivun sovellus. Sivulla ei pysty huomaamaan sivun vaihtumista ilman ohjelmallisia muutoksia.  Kohdistus jää sivun vaihtuessa epämääräiseen kohtaan sivua.  (WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.4.2 Sivuotsikot ja 2.4.3 Kohdistusjärjestys )

Hakukenttä ja -painike eivät ole sarkainjärjestyksessä omilla paikoillaan.  Hakupainike on lukemisjärjestyksessä ennen hakukenttää.  Hakukentällä ei ole myöskään selkeää nimilappua. (WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

Hinnastohaun valmistumisesta tai epäonnistumisesta ei saa ruudunlukijalla palautetta siirtämättä kohdistusta.  Ilmoitus haun epäonnistumisesta ei kerro, miten tilanteen voisi korjata. (WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)  

Kuolinpesän asiointi

Kuolinpesän digitaalinen asiointipalvelu täyttää saavutettavuudelle asetetut vaatimukset. 
Kuolinpesän asiakirjat on mahdollista toimittaa myös lähimpään konttoriin tai jos sinulla on OP:n tunnus- ja digisopimus, niin viestinä OP:n digipalveluissa.  

 

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000