Tietosuojaselosteet ja yhteystiedot

Yksi tärkeimmistä velvollisuuksistamme on kertoa suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä avoimesti ja ymmärrettävästi. Kun tiedät, miten tietojasi käsitellään, voit arvioida käsittelyn asianmukaisuutta ja myös käyttää omia tietojen käsittelyä koskevia oikeuksiasi.

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava asiakirja. Tältä sivulta löydät keskeisimmät OP Ryhmän henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet jaoteltuina neljään luokkaan.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteita tarvittaessa.

 

Ota yhteyttä meihin

Missä voit tarkastella omia tietojasi ja mistä saat lisätietoja?

Voit tarkastella keskeisimpiä OP Ryhmällä olevia asiakkuuteesi liittyviä tietoja ensisijaisesti op.fi:n oma profiili -palvelussa.

OP Ryhmään kuuluu finanssiliiketoiminnan (pankkien, vahinkovakuutuksen ja varallisuudenhoidon) lisäksi useita muita liiketoimintoja ja rekisterinpitäjiä. Ota yhteys suoraan niihin, jos sinulla on kysyttävää niiden käsittelemistä henkilötiedoistasi:

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat myös osuuspankkien toimipisteistä, pankin valtakunnallisesta palvelunumerosta 0100 0500 tai vakuutusten ja korvausten valtakunnallisesta palvelunumerosta 0303 0303. Vastaamme henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin myös osoitteessa tietosuoja@op.fi.

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa

OP Ryhmä / Tietosuoja
Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki
PL 308, 00013 OP
tietosuoja@op.fi

OP Ryhmän tietosuojavastaava Hannu Järvinen
Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki
PL 308, 00013 OP
tietosuoja@op.fi

Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietoja koskevien säännösten noudattamista.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

p. 029 566 6777
tietosuoja@om.fi