Asiakirjajulkisuuskuvaus

1. Asiakirjajulkisuuskuvaus

Pohjola Vakuutus (Pohjola) pitää yllä julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta tietovarannoistaan tiedonhallintalain mukaisesti (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta) siltä osin, kun tiedonhallintalakia sovelletaan Pohjola Vakuutuksen toiminnassa. Kuvausta kutsutaan asiakirjajulkisuusku-vaukseksi ja se kattaa seuraavat vakuutuksia ja korvauksia koskevat asiarekisterit: 

 • Työtapaturmavakuutus, ammattiurheilijoiden urheilijaturvavakuutus
 • Työtapaturmakorvaukset, ammattiurheilijoiden urheilijaturvakorvaukset
 • Liikennevakuutus
 • Liikennekorvaukset
 • Potilasvakuutus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on auttaa asiakkaita tilanteissa, joissa he haluavat tehdä Pohjola Vakuutukselle tietopyynnön.

2. Pohjola Vakuutuksen tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa käytettäviä tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.

Tietovarannoissa olevia tietoja käsitellään Pohjola Vakuutuksessa useissa eri tietojärjestelmissä. Tietovarannoista saadaan tarvittaessa koostettua esimerkiksi tietyn asiakkaan asiaan liittyvä tietoaineisto.  

Pohjola Vakuutuksen tietojärjestelmät ovat hajautettu. Tietojärjestelmiä ovat muun muassa asiakas-, vakuutus, -korvaus -ja laskutukseen sekä perintään liittyvät järjestelmät.

2.1 Työtapaturmavakuutus ja ammattiurheilijoiden urheilijaturvavakuutus

Asiarekisterissä olevia tietoja käytetään Pohjola Vakuutuksen työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvaan vakuutuskäsittelyyn. Tietoja tarvitaan vakuutusasioiden hoitamiseen, asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Lisäksi tietoja käytetään ammattiurheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisten vakuutusasioiden hoitamiseen.

2.2 Työtapaturma- ja ammattiurheilijoiden urheilijaturvakorvaukset

Asiarekisterissä olevia tietoja käytetään Pohjola Vakuutuksessa työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvaan korvauskäsittelyyn. Tietoja tarvitaan muun muassa korvausasioiden käsittelyyn, asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Lisäksi tietoja käytetään ammattiurheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisten korvausasioiden hoitamiseen.

2.3 Liikennevakuutus

Asiarekisterissä olevia tietoja käytetään Pohjola Vakuutuksessa liikennevakuutussopimuksiin perustuvaan vakuutuskäsittelyyn. Tietoja tarvitaan vakuutusasioiden hoitamiseen, asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen.  

2.4 Liikennekorvaus

Asiarekisterissä olevia tietoja käytetään Pohjola Vakuutuksessa liikennevakuutussopimuksiin perustuvaan korvauskäsittelyyn. Tietoja tarvitaan korvausasioiden käsittelyyn, asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen.

2.5 Potilasvakuutus

Asiarekisterissä olevia tietoja käytetään potilasvakuutuslakiin perustuvaan vakuutuskäsittelyyn. Tietoja tarvitaan vakuutusasioiden hoitamiseen, asiakaspalveluun ja -viestintään sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseen.

3. Hakutekijät, joilla tietosi haetaan järjestelmistä

Tietoja voidaan hakea järjestelmistä seuraavilla hakutekijöillä. 

 • y-tunnus
 • yrittäjän tai yrityksen nimi
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • vakuutusnumero
 • tarjousnumero
 • laskunumero
 • henkilön nimi
 • vahinkotunnus
 • vakuutusnumero
 • asiakirjatyyppi
 • rekisteritunnus
 • vakuutuksenantajayhtiö

4. Näin teet tietopyynnön ja mihin voit ottaa yhteyttä?

Tietopyynnöt korvauksia koskevissa asioissa

Julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt voit tehdä ensisijaisesti kirjautuneen asiakkaan verkkopalvelussamme. 

Voit lähettää tietopyynnön työtapaturmakorvauksia koskevassa asiassa myös sähköpostilla tyotapaturmakorvaukset@pohjola.fi. Liikennevakuutuskorvauksia koskevissa asioissa tietopyynnön voit lähettää osoitteeseen liikenteen.henkilovahingot@pohjola.fi. Lisätietoja saat myös maksuttomasta palvelunumerostamme 0100 5335.

Tietopyynnöt vakuutuksia koskevissa asioissa

Vakuutuksenottajien käytössä on verkkopalvelu, jossa vakuuttamisen ja laskujen tietoja voi tarkastella. Jos verkkopalvelussa ei ole saatavilla haluttua asiakirjaa tai verkkopalvelu ei ole käytössä, voi tietopyynnön tehdä lähettämällä yhteydenottopyynnön

Lisäksi voit soittaa meille lisämaksuttomaan numeroon ma–pe 8–17  0100 5335 pvm/mpm.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset pyynnöt

Op.fi:n oma profiili -palvelussa voit tarkastella ja hallinnoida henkilötietojasi, antamiasi suostumuksia sekä muita asiakkuuteesi liittyviä tietoja, jotka liittyvät vahinkovakuutuksen henkilötietoihin. Omassa profiilissa pääset tarvittaessa tekemään erillisen henkilötietopyynnön.

5. Mistä saat lisätietoja?

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Pohjola Vakuutuksessa löydät verkkosivultamme osoitteesta op.fi/tietosuoja.