OP Maksuliikkeen API-ratkaisujen OP API Admin -sivuston saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP Maksuliikkeen API-ratkaisujen OP API Admin -sivuston saavutettavuutta.

Käyttäjä pääsee OP API Admin -sivustoon osoitteessa https://admin.corporate-api.op.fi/corporate-api-admin/. OP Maksuliikkeen API-ratkaisut ja OP API Admin -sivuston tarjoaa osuuspankit ja OP Yrityspankki. Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 22.12.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 15.5.2024.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

OP API Admin –sivusto ei täytä kaikkia saavutettavuuden vaatimuksia. Mikään havaituista puutteista ei kuitenkaan estä sivuston pääasiallista tarkoitusta eli OP Maksuliikkeen API-ratkaisuihin liittyvien sopimusten ja OP API Admin -sivuston käyttäjien hallintaa. Saavutettavuuspuutteita on muun muassa siinä, että sivusto vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä sekä näppäimistökäytössä on ongelmia. Puutteet korjataan sivuston kehityksen yhteydessä 2024 aikana.

Verkkosivuston saavutettavuus on arvioitu itsearviointina sekä projektiluontoisesti OP:lle työskennelleiden saavutettavuusasiantuntijoiden toimesta.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Saavuttamaton sisältö ja puutteet

WCAG 1.1.1, 3.3.2 Yleistä, tekstivastineet, nimilaput ja ohjeet: Puutteita ikoneiden ja kuvakkeiden kuvauksissa ja kielikäännöksissä sekä lomakekenttien nimilapuissa ja ohjeissa. Kalenteripainikkeiden ja sulkemisruksien tekstivastineet puuttuvat. Valintapainike- ja valintaruuturyhmiltä puuttuvat nimilaput eikä ohjeita ole liitetty niihin ohjelmallisesti.

WCAG 4.1.2 Yleistä, huomioruudut, linkit: Etusivun huomioruudun sisältö luetaan aina, kun se on esillä. Suuri osa sivuston linkeistä on toteutettu tapahtumankäsittelijöillä HTML-natiivilinkkien sijaan, mikä estää useiden ruudunlukijoiden käytön.

WCAG 1.4.4, 2.4.3 Yleistä, tekstin suurennus, työtilan ja elementtien kohdistus: Tekstikoon suurentaminen 200%:iin rikkoo sivujen asettelun ja estää sivuston käytön. Työtilan avaamisessa kohdistus jää sen avanneeseen elementtiin. Kohdistus ei muutoin aina siirry oikeaan kohtaan modaalidialogien välillä tai dialogin vaiheesta toiseen siirryttäessä.

WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2 Yleistä, mobiilivalikko: Mobiilivalikon kaikkia kohtia ei pysty käyttämään näppäimistöltä. Valikon tilaa ei ilmaista.

WCAG 1.1.1, 1.3.1 Sopimukset: ”Aloita käyttöönotto” -tekstit piilotetaan mobiiliasettelussa ja näkyviin jäävät vain niiden ”!”-kuvakkeet. Kuvakkeet on piilotettu apuvälineiltä, joten ruudunlukijakäyttäjä ei saa sopimusten tilasta mitään tietoa.

WCAG 2.1.1 Sopimukset, muokkauskynä: Sopimuksen nimen muokkauskynä ei ole mukana sarkainjärjestyksessä ja lisäksi se on piilotettu apuvälineiltä. Näin ollen näppäimistö- ja ruudunlukijakäyttäjät eivät pysty vaihtamaan sopimuksen nimeä.

WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.2 Sopimukset, PDF-tiedostot: PDF-tiedostoja ei ole merkattu eli niistä puuttuvat lukemisjärjestys-, otsikko-, tekstivastine- ja tiedostonimimäärittelyt.

WCAG 1.3.2, 4.1.2 Uusi sopimus, vaihepolku: Uuden sopimuksen luonnissa vaihepolulta puuttuvat ohjelmalliset nimi, tila ja rooli. Apuvälinekäyttäjä ei siis saa tietoa siitä, mikä elementti on kyseessä, mitkä vaiheet ovat valmiita ja mikä vaihe on nykyinen. 

WCAG 4.1.2 Uusi sopimus, palvelumaksujen veloitustili: Tilien pudotuslistassa ei näytetä ruudunlukijoille tilin nimeä vaan pelkkä tilinumero.

WCAG 4.1.3 Uusi sopimus, virheilmoitukset: Virheilmoituksia ei lueta ruudunlukijoille.

WCAG 1.1.1, 2.1.1, 2.4.3, 2.4.7, 4.1.3 MTLS-sertifikaatin luonti, liitetiedostot: Liitetiedostojen käsittelyssä näppäimistökohdistus ei näy tiedostonlisäyselementissä. Tiedoston lisäyksestä tai poistamisesta ei saa palautetta ruudunlukijalla. Tiedoston poistoon ei pääse sarkainnäppäimellä eikä se toimi kaikilla ruudunlukijoilla. 

WCAG 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2 Uusi käyttäjä, voimassaoloajan valinta: voimassaolon alku- ja loppupäivä on pakko syöttää kalenterikontrollilla, joka ei ole saavutettava eikä tue kielikäännöksiä. 

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000