OP-mobiilin saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP-mobiili-sovelluksen saavutettavuutta. OP-mobiili on OP Ryhmään kuuluvien yritysten mobiilisovellus. OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniyritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP-mobiilin saavutettavuutta ovat arvioineet projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat. Lisäksi sovelluksen saavutettavuuden osalta on tehty jatkuvaa itsearviointia. 

Saavutettavuuden arviointi on suoritettu iPhone-puhelimessa VoiceOver-ruudunlukijalla, sekä Android-puhelimessa Talkback-ruudunlukijalla.  

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa. 

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 15.6.2021 ja viimeksi päivitetty 7.6.2022.

OP-mobiilin saavutettavuuden tila

OP-mobiilin saavutettavuudessa on puutteita, eikä sovellus täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. Jos puutekohdassa ei ole eritelty laitetta, jolla ongelma on ilmennyt, niin ongelma esiintyy niin iPhonea kuin Android-puhelintakin käytettäessä. Ellei tarkempaa korjausaikataulua ole ilmoitettu, saavutettavuudessa huomatut puutteet pyritään korjaamaan sitä mukaan, kun OP-mobiilia kehitetään.  Viimeisen vuoden aikana saavutettavuuteen on tehty useita korjauksia ja myös ne on mainittu tässä selosteessa.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Yleistä

OP-mobiilissa on saavutettavuuspuutteita, jotka toistuvat useissa eri näkymissä. OP-mobiilissa on myös joitain yleiseen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä puutteita, jotka eivät kuitenkaan riko mitään WCAG-kriteereistä. Osa saavutettavuuspuutteista esiintyy niin iPhone- kuin Android-puhelimillakin, osa taas ilmenee ainoastaan toisella alustalla. 

OP-mobiilissa on joitain tekstejä, jotka on tarkoitettu otsikoiksi, mutta niitä ei ole määritelty oikein, myös otsikkotasojen määritykset puuttuvat osittain. Joiltain elementeiltä puuttuu tila- ja/tai roolitiedot, tai ne ovat virheelliset, joitain elementtejä taas ei ole määritetty lainkaan ohjelmallisesti. Kaikkia yhteen kuuluvia elementtejä ei ole yhdistetty toisiinsa ohjelmallisesti. Kaikkia painikkeita ei ole määritelty tai ne on määritelty virheelliseesti. Lukemisjärjestys ei ole looginen kaikissa näkymissä ja kohdistus ei joissain näkymissä mene oikeaan kohtaan.

Sovelluksessa aukeavia PDF-tiedostoja ei voi zoomata tarpeeksi ilman kahden sormen elettä. Joissain tilanteissa iPhone-puhelimilla PDF-tiedostojen lukemisjärjestys on määrittelemättä, ja Android-puhelimilla ruudunlukija käsittelee PDF-tiedostojen koko sisällön yhtenä kohteena.

Kaikista sovelluksen kuvakkeista ja elementeistä ei selviä kovinkaan helposti, mikä on toiminnon kohteena. Sovelluksen kaikilla elementeille ei ole nimilappuja tai ohjetekstejä, tai ne ovat virheelliset. Joistain painikkeista puuttuu saavutettavat nimet tai ne ovat puutteelliset. Sovelluksessa tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on osittain puutteita, kuten myös käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhteissa. 

OP-mobiilin käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos, kun sovellusta ei käytetä tiettyyn aikaan, mutta tästä uloskirjautumisesta ei kuitenkaan saa varoitusta etukäteen. Lisäksi sovellusta voidaan käyttää ainoastaan pystysuunnassa. OP-mobiiliin ei ole rakennettu tukea ulkoisille laitteille. 

Osa saavutettavuuspuutteista koskee ainoastaan iPhone- tai Android-puhelimia. IPhone-puhelinta käytettäessä OP-mobiilissa on painikkeita, jotka avaavat verkkosivuja, mutta siitä ei ole ilmoitettu ohjelmallisesti.

OP-mobiilissa on tehty useita korjauksia saavutettavuuteen liittyen. Osa sovelluksen otsikoista on nyt määritelty oikein otsikoiksi. Vihjeitä kuvanneet hehkulamput esitetään ruudunlukijalle ja elementistä käy ilmi tekstin tarkoitus. IPhone-puhelinta käytettäessä puhelimen asetuksista määriteltyä tekstin suurennusta voi nyt käyttää sovelluksessa, lisäksi painikkeiden määrittelyjä on korjattu. Android-puhelinta käytettäessä välilehtielementeillä on nyt oikeat tila- ja roolitiedot, ja elementtejä ei ole enää sijoitettu turhaan luetteloihin.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo 
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus 
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) 
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 
 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput 
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys 
 • WCAG 1.3.4 Asento 
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys 
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 
 • WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 

Käyttöönotto ja kirjautuminen

Mobiiliavain

Mobiiliavaimen PIN-koodia valittaessa etenemispainike ei ole sarkainjärjestyksessä ja siihen ei pääse ruudunlukijalla. Lisäksi Mobiiliavaimen käytössä ilmenee muita saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa. 

Mobiiliavaimella vahvistaminen on korjattu siten, että se on saavutettava. Android-puhelimia käytettäessä mobiiliavaimet-näkymän painikkeet ovat nyt saavutettavia ja niillä on selkeät nimilaput.

 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Kirjautuminen

Kun ruudunlukijan käyttäjä tunnistautuu Android-puhelimella, niin ruudun koskettaminen ei aina toimi näkymän vaihtamisen jälkeen.  

 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö

Päivittäiset raha-asiat

Tilit ja kortit

Android-puhelimilla ilmenevä saavutettavuuspuute koskee aistinvaraisia ominaispiirteitä; ohjetekstissä kerrotaan, että ”tähdellä merkityt” tilit ja kortit näkyvät etusivulla, mutta nämä tähdet voi olla mahdoton havaita. Hankaluuksia voi olla myös tilien järjestämisessä, mikä ei välttämättä onnistu ruudunlukijalla. Lisäksi Tilit ja kortit –osiossa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän saavutettavuusselosteen Yleistä-kohdassa.  Korjauksia saavutettavuuteen on tehty iPhone-puhelimille Tilit ja kortit –osion ohjetekstin osalta.

 • WCAG 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet 
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 

Tilitapahtumat

Tilitapahtumat-kohdassa luokkavaihtoehdot on sijoitettu taulukkoon, mikä hankaloittaa ruudunlukijakäyttöä. Tilitapahtumissa ilmenee myös saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän saavutettavuusselosteen Yleistä-kohdassa. 

Tilitapahtumat-osioon on tehty useita saavutettavuuskorjauksia, esimerkiksi luokkatoimintoihin on korjattu saavutettavat nimet. IPhone-puhelimilla luokkatoimintojen elementit on erotettu toisistaan ja painikkeet on määritelty. Haitarielementtien tila- ja roolitiedot on myös korjattu. Lisäksi kohdistusjärjestys on korjattu tilitapahtumat-osiossa. Android-puhelinta käytettäessä yhteen kuuluvat tekstit ja kuvakkeet on nyt yhdistetty samaan elementtiin. Myös tekstien ja elementtien tekstivastineissa on tehty korjauksia.

 •   WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 

Talouden tasapaino

Talouden tasapaino -osiossa kaaviot eivät ole mukana lukemisjärjestyksessä, eikä ruudunlukijakäyttäjä pysty siirtymään vuosien tai kuukausien välillä samalla tavalla kuin näkevä käyttäjä. Osa pidemmistä teksteistä on yhdistetty kokonaan samaan elementtiin, jolloin ruudunlukijan käyttö voi olla kankeaa. IPhone-puhelinta käytettäessä Tilitapahtumat-näkymässä tapahtuman tyyppi ei ole lainkaan mukana lukemisjärjestyksessä. Android-puhelimella kytkinelementtejä ei pysty käyttämään ruudunlukijalla. Lisäksi Talouden tasapaino -osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Talouden tasapaino –osiossa iPhone-puhelimille on korjattu otsikoiden määrittelyjä. Lisäksi iPhone-puhelimilla painikkeille on lisätty saavutettavia tekstivastineita ja joidenkin elementtien tekstivastineita on korjattu.

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Korttinäkymät

Korttinäkymissä on painikkeita, jotka avaavat selaimen. Selaimen aukeaminen esitetään kuvakkeella, joka ei ole saatavilla ruudunlukijakäyttäjälle. Lisäksi kaikkia kuvakkeita ei lueta ruudunlukijoilla. IPhone-puhelimia käytettäessä lukemisjärjestyksessä on mukana kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta. Android-puhelimia käytettäessä jotkin elementit esitetään välillä yhtenä elementtinä ja välillä taas erillisinä elementteinä, jolloin tietojen ymmärtäminen ruudunlukijalla on vaikeaa.

Korttien turvarajoja koskeva saavutettavuusarviointi on toteutettu ainoastaan iPhonessa VoiceOver-ruudunlukijalla. Saavutettavuuspuutteita Turvarajat-osiossa ilmenee virheilmoitusten automaattisessa lukemisessa sekä lukemisjärjestyksessä. Joidenkin painikkeiden tekstit ovat melko pitkiä, mikä on ruudunlukijakäyttäjälle epäkäytännöllistä.  Lisäksi korttinäkymissä on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen 
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 

Luottorajan korotus

Arviointi on suoritettu ainoastaan iPhonessa VoiceOver-ruudunlukijalla. Pakollisten tietojen puuttuessa ainoa palaute on passiivinen etenemispainike, ja virheilmoituksia ei lueta automaattisesti ruudunlukijalle, kun ne ilmestyvät. Näkymässä on joissain tilanteissa käytetty linkkejä siirtymiseen näkymien välillä, vaikka olisi pitänyt käyttää painikkeita. Jotkut elementit on piilotettu apuvälineiltä kokonaan. Joidenkin näkymien alussa on näkymätön ja tekstitön painike, joka on kohdistettavissa ruudunlukijalla. Lisäksi osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Maksamisen palvelut

Siirto-maksun mainostekstissä ei ole kerrottu tuotteen nimeä ruudunlukijakäyttäjälle. Tämä saavutettavuusongelma esiintyy molemmilla alustoilla. IPhone-puhelimissa osa teksteistä ilmenee ruudunlukijalle tyhjänä luettelona ja näkymissä on myös joitain tyhjiä elementtejä.  Android-puhelimilla kaikissa näkymissä ei anneta tarvittavia virheilmoituksia, ja eräpäivä on pakko valita kalenterista, mikä voi olla ruudunlukijalla haastavaa. Lisäksi maksamisen palveluissa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa. 

Maksamisen palveluissa on korjattu seuraavat saavutettavuuspuutteet: Android-puhelimella Oma siirto -näkymässä virheilmoitukset ilmoitetaan ruudunlukijalle oikein ja virheilmoitus on lukemisjärjestyksessä, myös kohdistusjärjestys on korjattu oikeaksi.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo 
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen 
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 
 • WCAG 3.2.2 Syöte 

Kansainväliset maksut –osiossa jotkin painikkeet aukaisevat verkkoselaimen, vaikka painikkeen sijaan pitäisi käyttää linkkiä. Osa pitkistä teksteistä on yhdistetty kokonaan samaan elementtiin. IPhone-puhelimilla kenttien ohjeet on liitetty kenttiin niin, että ne eivät ole luettavissa erillisinä elementteinä. Android-puhelimilla osa listoista on määritelty yhdeksi elementiksi, ja kohdistuksen siirtäminen avattuun pudotuslistaan ei välttämättä onnistu. Lisäksi osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö

Sijoittaminen

Rahastot ja osakesäästötili

IPhone-puhelimissa joiltain komponenteilta puuttuu ohjelmallinen määritys, ja jotkut tekstit eivät ole otsikoita, vaikka niiden pitäisi olla. Lisäksi Rahastot-osiosta löytyy joitain passiivisia painikkeita. Osakesäästötili-kohdassa iPhone-puhelinta käytettäessä taulukoita ei ole toteutettu ohjelmallisesti.  Sijoitukset-osiossa on myös muita saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Pienempiä kokonaisuuksia korjataan saavutettavaksi vuoden 2022 aikana. Saavutettavuuspuutteita on korjattu rahastojen osalta. Sijoitukset ja rahastot päänäkymää, Private-näkymät, sekä osakekaupankäynnin näkymät on uudistettu saavutettaviksi. Androidille on tehty seuraavat korjaukset: otsikot on määritetty ruudunlukijalle, yhteenkuuluvia elementtejä on yhdistelty, tuottotaulukon lukeminen ruudunlukijalla on korjattu sekä lukemisjärjestystä ja kohdistusta on korjattu. Myös sijoitusten rahasto-osion kaaviot on korjattu ja Morningstar-luokitus luetaan Android-puhelimilla. IPhonelle on tehty seuraavat korjaukset: tuottotaulukon lukeminen ruudunlukijalla on korjattu, Morningstar luokitus luetaan, passiiviset painikkeet on poistettu, yhteenkuuluvia elementtejä on yhdistelty ja tekstikenttien virheistä ilmoitetaan ruudunlukijalle selkeämmin.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli 
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

OP Sijoituskumppani

OP Sijoituskumppania koskeva saavutettavuusarviointi on toteutettu ainoastaan iPhonella VoiceOver-ruudunlukijalla. Seuraavien saavutettavuuspuutteiden lisäksi Sijoituskumppani-osiossa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Joissain tilanteissa kaikkia tekstejä ja elementtejä ei lueta lainkaan tai niitä ei lueta oikein.  Joistain kaavioista luetaan tarpeettomasti akselit, mutta muuttuneita tekstejä ei lueta automaattisesti. Osa kaavioiden tiedoista esitetään ainoastaan väreillä. Kytkinpainikkeiden nimilappuja ei taas lueta ollenkaan, vaan kytkimistä ilmoitetaan ainoastaan sen tila. Joistain taulukoista puuttuu riviotsikot. Latauslinkkien ohjelmallinen konteksti ei kerro, mitä niistä ladataan. Lisäksi joidenkin näkymien alussa on vaihepolku, jonka määrittely on epäselvä.

Päivämäärät on pakko syöttää kalenterielementillä, mutta kalenteripainike ei ole sarkainjärjestyksessä. Jokaisen näkymän alussa ja lopussa on kohdistusjärjestyksessä mukana näkymättömät elementit. Jos virheilmoituksia tulee useampi, niin luetuksi voi tulla vain jälkimmäinen virheilmoitus, ja joissain tilanteissa palautteena puuttuvista tiedoista on ainoastaan passiivinen Hyväksy-painike. 

 • WCAG 1.4.1 Värien käyttö 
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen 
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys 
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo 
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 2.4.4 linkin tarkoitus (kontekstissa) 
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Säästölipas

Säästölipas-osiossa on linkkien sijaan painikkeita, jotka avaavat verkkosivun tai tiedoston. Lisäksi jotkut pidemmät tekstit on yhdistetty kokonaan samaan elementtiin. Säästölipas-osiossa on myös saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

IPhone-puhelimissa kenttäkohtaiset ohjeet on sijoitettu samoihin elementteihin kenttien ja niiden nimilappujen kanssa. Kaikissa PDF-tiedostoja avaavissa painikkeissa ei lue tiedostotyyppiä ja joidenkin painikkeiden ohjelmallinen teksti ei ole kovinkaan selkeä. Morningstar-luokitus saatetaan lukea ruudunlukijalla väärin.

Android-puhelinta käytettäessä ruudunlukijalla on haastavaa päästä pudotuslistoihin ja osa elementeistä on hankala käyttää. Virheilmoituksia ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti eikä virheellisiä kenttiä esitetä muillakaan tavoin. Kaikki elementit eivät ole mukana lukemisjärjestyksessä, jolloin ruudunlukijakäyttäjä ei saa niiden tarjoamaa tietoa.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 2.4.6 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen

Vakuutukset

Vakuutus-osiossa on useita saavutettavuuspuutteita. Vakuutus-osiossa kaikilla elementeillä ei ole tekstivastinetta tai ne ovat puutteellisia. Jotkin painikkeet aukaisevat verkkoselaimen, vaikka painikkeen sijaan pitäisi käyttää linkkiä, verkkosivun aukeamisesta kerrotaan kuvakkeella, jota ei esitetä ruudunlukiojoille. IPhone-puhelinta käytettäessä teksti on osittain ryhmitelty epäselvästi. Lisäksi Vakuutukset-osiossa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa. 

Saavutettavuuspuutteet Vakuutukset-osion etusivulta korjataan alkusyksystä 2022. Vakuutustietojen näyttämisen kokonaisuus tulee olemaan saavutettava vuoden 2022 aikana, ja vahinkoilmoittamisen kokonaisuus sekä vakuutuskortit tulevat olemaan saavutettavia vuoden 2023 loppuun mennessä.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 
 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000