OP-mobiilin saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP-mobiili-sovelluksen saavutettavuutta. OP-mobiili on OP Ryhmään kuuluvien yritysten mobiilisovellus. OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniyritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP-mobiilin saavutettavuutta ovat arvioineet projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat. Lisäksi sovelluksen saavutettavuuden osalta on tehty jatkuvaa itsearviointia. 

Saavutettavuuden arviointi on suoritettu iOS-laitteessa VoiceOver-ruudunlukijalla, sekä Android-laitteessa Talkback-ruudunlukijalla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 15.6.2021 ja viimeksi päivitetty 30.1.2024.

OP-mobiilin saavutettavuuden tila

OP-mobiilin saavutettavuudessa on puutteita, eikä sovellus täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. Jos puutekohdassa ei ole eritelty laitetta, jolla ongelma on ilmennyt, niin ongelma esiintyy niin iOS- kuin Android-laitetta käytettäessä. Ellei tarkempaa korjausaikataulua ole ilmoitettu, saavutettavuudessa huomatut puutteet pyritään korjaamaan sitä mukaan, kun OP-mobiilia kehitetään.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Yleistä

OP-mobiilissa on saavutettavuuspuutteita, jotka toistuvat useissa eri näkymissä. OP-mobiilissa on myös joitain yleiseen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä puutteita, jotka eivät kuitenkaan riko mitään WCAG-kriteereistä. Osa saavutettavuuspuutteista esiintyy niin iOS- kuin Android-laitteilla, osa taas ilmenee ainoastaan toisella alustalla.

OP-mobiilissa on joitain tekstejä, jotka on tarkoitettu otsikoiksi, mutta niitä ei ole määritelty oikein, myös otsikkotasojen määritykset puuttuvat osittain. Joiltain elementeiltä puuttuu tila- ja/tai roolitiedot, tai ne ovat virheelliset, joitain elementtejä taas ei ole määritetty lainkaan ohjelmallisesti. Kaikkia yhteen kuuluvia elementtejä ei ole yhdistetty toisiinsa ohjelmallisesti. Kaikkia painikkeita ei ole määritelty tai ne on määritelty virheellisesti. Lukemisjärjestys ei ole looginen kaikissa näkymissä ja kohdistus ei joissain näkymissä mene oikeaan kohtaan.

Sovelluksessa aukeavia PDF-tiedostoja ei voi zoomata tarpeeksi ilman kahden sormen elettä. Joissain tilanteissa iOS-laitteilla PDF-tiedostojen lukemisjärjestys on määrittelemättä, ja Android-laitteilla ruudunlukija käsittelee PDF-tiedostojen koko sisällön yhtenä kohteena.

Kaikista sovelluksen kuvakkeista ja elementeistä ei selviä kovinkaan helposti, mikä on toiminnon kohteena. Sovelluksen kaikilla elementeille ei ole nimilappuja tai ohjetekstejä, tai ne ovat virheelliset. Joistain painikkeista puuttuu saavutettavat nimet tai ne ovat puutteelliset. Sovelluksessa tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on osittain puutteita, kuten myös käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhteissa.

OP-mobiilin käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos, kun sovellusta ei käytetä aktiivisesti 5 minuutin aikana (toisen maksupalvelulain (PSD2) määrittelemä aikakatkaisu). Automaattisesta uloskirjautumisesta ei kuitenkaan saa varoitusta etukäteen. OP-mobiiliin ei ole rakennettu tukea ulkoisille laitteille. Lisäksi Android-sovellusversiota voidaan käyttää ainoastaan pystysuunnassa.

Sovelluksessa on joitakin ominaisuuksia, joissa käytetään verkkopalvelun op.fi -sisältöä upotettuna mobiilisovellukseen (esim. Varaa aika neuvotteluun, Chat). Nämä näkymät eivät täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Ruudunlukijakäyttäjällä voi olla vaikeuksia hahmottaa milloin siirrytään sovellukseen upotettuun op.fi -sisältöön.

iOS-laitetta käytettäessä OP-mobiilissa on painikkeita, jotka avaavat verkkosivuja, mutta siitä ei ole ilmoitettu ohjelmallisesti.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo 
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus 
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) 
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 
 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput 
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys 
 • WCAG 1.3.4 Asento (ainoastaan Android)
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys 
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 
 • WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 

Käyttöönotto ja kirjautuminen

Mobiiliavaimen käytössä ja kirjautumisessa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa. Ruudunlukijakäyttäjät eivät saa tietyissä kohdissa tietoa, että teksti on jonkinlainen perustekstistä eroava neuvo (hehkulamppu -kuvakkeet). Kenttien ohjeita ei ole kaikissa kohdissa liitetty kenttiin ohjelmallisesti. Kaikkia otsikoita ei ole toteutettu ohjelmallisilla otsikko -elementeillä. Lisäksi joidenkin painikkeiden näppäimistökäyttö ei ole mahdollista (esim. ulkoinen näppäimistö tai kytkinohjaus)

Käyttöönoton ja kirjautumisen osalta tullaan tekemään lisää saavutettavuusparannuksia vuoden 2024 aikana.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö

Päivittäiset raha-asiat

Tilit ja kortit

Tilit ja kortit –osiossa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän saavutettavuusselosteen Yleistä-kohdassa.

Tilitapahtumat

Tilitapahtumat-kohdassa luokkavaihtoehdot on sijoitettu taulukkoon, mikä hankaloittaa ruudunlukijakäyttöä. Tilitapahtumissa ilmenee myös saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän saavutettavuusselosteen Yleistä-kohdassa. 

 •   WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 

Talouden tasapaino

Osa pidemmistä teksteistä on yhdistetty kokonaan samaan elementtiin, jolloin ruudunlukijan käyttö voi olla kankeaa. Lisäksi Talouden tasapaino -osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Korttinäkymät

Android-laitteita käytettäessä jotkin elementit esitetään välillä yhtenä elementtinä ja välillä taas erillisinä elementteinä, jolloin tietojen ymmärtäminen ruudunlukijalla on vaikeaa.

Korttien turvarajoja koskeva saavutettavuusarviointi on toteutettu ainoastaan iOS-laitteessa VoiceOver-ruudunlukijalla. Saavutettavuuspuutteita Turvarajat-osiossa ilmenee virheilmoitusten automaattisessa lukemisessa sekä lukemisjärjestyksessä. Joidenkin painikkeiden tekstit ovat melko pitkiä, mikä on ruudunlukijan käyttäjälle epäkäytännöllistä. Lisäksi korttinäkymissä on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput 
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Luottorajan korotus

Arviointi on suoritettu ainoastaan iOS-laitteella VoiceOver-ruudunlukijalla. Pakollisten tietojen puuttuessa ainoa palaute on passiivinen etenemispainike, ja virheilmoituksia ei lueta automaattisesti ruudunlukijalle, kun ne ilmestyvät. Näkymässä on joissain tilanteissa käytetty linkkejä siirtymiseen näkymien välillä, vaikka olisi pitänyt käyttää painikkeita. Jotkut elementit on piilotettu apuvälineiltä kokonaan. Joidenkin näkymien alussa on näkymätön ja tekstitön painike, joka on kohdistettavissa ruudunlukijalla. Lisäksi osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Maksamisen palvelut

Siirto-maksun mainostekstissä ei ole kerrottu tuotteen nimeä ruudunlukijakäyttäjälle. Tämä saavutettavuuspuute esiintyy molemmilla alustoilla. iOS-laitteissa osa teksteistä ilmenee ruudunlukijalle tyhjänä luettelona ja näkymissä on myös joitain tyhjiä elementtejä. Android-laitteilla kaikissa näkymissä ei anneta tarvittavia virheilmoituksia, ja eräpäivä on pakko valita kalenterista, mikä voi olla ruudunlukijalla haastavaa. Lisäksi maksamisen palveluissa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo 
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen 
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 
 • WCAG 3.2.2 Syöte 

Kansainväliset maksut –osiossa jotkin painikkeet aukaisevat verkkoselaimen, vaikka painikkeen sijaan pitäisi käyttää linkkiä. Osa pitkistä teksteistä on yhdistetty kokonaan samaan elementtiin. iOS-laitteilla kenttien ohjeet on liitetty kenttiin niin, että ne eivät ole luettavissa erillisinä elementteinä. Android-laitteilla osa listoista on määritelty yhdeksi elementiksi, ja kohdistuksen siirtäminen avattuun pudotuslistaan ei välttämättä onnistu. Lisäksi osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö

Sijoittaminen

Rahastot ja osakesäästötili

Ostotoimeksiannoissa (esim. osakkeet) siirryttäessä salkun valintaan, ruudunlukija ei saa tietoa valitusta salkusta. Ruudunlukijakäyttäjä joutuu päättelemään, että valinta tapahtui napsautuksen myötä. Osiosta löytyy myös muutamia "nimeämättömiä" painikkeita, joiden toiminta ei käy ilmi ruudunlukijalla. Lisäksi luettelon selailussa on käytettävyyspuutteita ja ruudunlukijakäyttäjälle voi olla epäselvää missä kohdistin on.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli 
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

OP Sijoituskumppani

OP Sijoituskumppania koskeva saavutettavuusarviointi on toteutettu ainoastaan iOS-laitteella VoiceOver-ruudunlukijalla. Seuraavien saavutettavuuspuutteiden lisäksi Sijoituskumppani-osiossa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Joissain tilanteissa kaikkia tekstejä ja elementtejä ei lueta lainkaan tai niitä ei lueta oikein. Joistain kaavioista luetaan tarpeettomasti akselit, mutta muuttuneita tekstejä ei lueta automaattisesti. Osa kaavioiden tiedoista esitetään ainoastaan väreillä. Kytkin-painikkeiden nimilappuja ei taas lueta ollenkaan, vaan kytkimistä ilmoitetaan ainoastaan sen tila. Joistain taulukoista puuttuu riviotsikot. Latauslinkkien ohjelmallinen konteksti ei kerro, mitä niistä ladataan. Lisäksi joidenkin näkymien alussa on vaihepolku, jonka määrittely on epäselvä.

Päivämäärät on pakko syöttää kalenteri -elementillä, mutta kalenteripainike ei ole sarkainjärjestyksessä. Jokaisen näkymän alussa ja lopussa on kohdistusjärjestyksessä mukana näkymättömät elementit. Jos virheilmoituksia tulee useampi, niin luetuksi voi tulla vain jälkimmäinen virheilmoitus, ja joissain tilanteissa palautteena puuttuvista tiedoista on ainoastaan passiivinen Hyväksy-painike. 

 • WCAG 1.4.1 Värien käyttö 
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen 
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys 
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo 
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 2.4.4 linkin tarkoitus (kontekstissa) 
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Säästölipas

Säästölipas-osiossa on linkkien sijaan painikkeita, jotka avaavat verkkosivun tai tiedoston. Lisäksi jotkut pidemmät tekstit on yhdistetty kokonaan samaan elementtiin. Säästölipas-osiossa on myös saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

iOS-laitteissa kenttäkohtaiset ohjeet on sijoitettu samoihin elementteihin kenttien ja niiden nimilappujen kanssa. Kaikissa PDF-tiedostoja avaavissa painikkeissa ei lue tiedostotyyppiä ja joidenkin painikkeiden ohjelmallinen teksti ei ole kovinkaan selkeä.

Android-laitetta käytettäessä ruudunlukijalla on haastavaa päästä pudotuslistoihin ja osa elementeistä on hankala käyttää. Virheilmoituksia ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti eikä virheellisiä kenttiä esitetä muillakaan tavoin. Kaikki elementit eivät ole mukana lukemisjärjestyksessä, jolloin ruudunlukijakäyttäjä ei saa niiden tarjoamaa tietoa.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 2.4.6 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen

Lainat

Lainat-osio on lähes saavutettava. Muutamalla näkymällä on pieniä saavutettavuuspuutteita elementtien ja tekstien värikontrasteissa. Lisäksi ruudunlukijalla lukemisjärjestys ei aina ole looginen ja kaikkia tietoja ei lueta.  

 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Vakuutukset

Vakuutus-osiossa on joitain saavutettavuuspuutteita. Vakuutus-osiossa kaikilla elementeillä ei ole tekstivastinetta tai ne ovat puutteellisia. Jotkin painikkeet aukaisevat verkkoselaimen, jolloin painikkeen sijaan pitäisi käyttää linkkiä. Verkkosivun aukeamisesta kerrotaan kuvakkeella, jota ei esitetä ruudunlukijalle. iOS-laitetta käytettäessä teksti on osittain ryhmitelty epäselvästi. Lisäksi Vakuutukset-osiossa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa. 

Vahinkoilmoittaminen ei toimi saavutettavasti. Vahinkoilmoittamisessa avautuvat alavalikot, ponnahdusikkunat, painikkeet ja tekstikentät eivät ole ohjelmallisesti kuvaavia eivätkä toiminnallisuuksiensa mukaisia. iOS -laitteilla vahinkoilmoittamisessa on myös nimettömiä painikkeita.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 
 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli

Omistaja-asiakkaan näkymän kumppaniedut

Kumppaniedut-näkymässä tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on osittain puutteita, kuten myös käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhteissa. Joiltakin elementeiltä puuttuvat tila- tai roolitiedot, tai tiedot ovat virheelliset, kun taas joitakin elementtejä ei ole merkitty lainkaan ohjelmallisesti. Lukemisjärjestys ei ole looginen kaikissa näkymissä. Näkymissä on painikkeita, joita ei ole määritelty painikkeiksi tai ne on määritelty virheellisesti. Lisäksi näkymässä ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Kumppanietujen osalta tehdään saavutettavuusparannuksia vuoden 2024 aikana.

 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Seuraavat saavutettavuuspuutteet koskevat ainoastaan iOS-laitteita:

 • Tekstin koon muuttamista ei tueta iOS-laitteilla.
 • WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Yritysten palvelut

Yritysten talouden seuranta

iOS-laitteita käytettäessä joissain näkymissä on virheellisesti näkymätön ja nimetön painike, johon voi kuitenkin kohdistaa ruudunlukijalla. Näkymissä olevat kaaviot ohitetaan ruudunlukijalla kokonaan, koska ne visualisoivat muutoin näkymillä numeerisena saatavilla olevaa tietoa. Android-laitteita käytettäessä jotkut painikkeet on merkitty linkeiksi. Kaikki elementit eivät ole lukemisjärjestyksessä, ja lukemisjärjestys on joissain näkymissä väärä.

Lisäksi molemmilla alustoilla esiintyy saavutettavuuspuutteita, jotka on mainittu tämä selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Laskutus

iOS-laitteissa laskun toistuvuudessa joidenkin elementtien ohjelmalliset kontekstit eivät yhdistä niitä toisiinsa. Joissain näkymissä lukemisjärjestys voi olla väärä. Osa valinnoista tehdään valintakontrolleilla, joita ei pysty käyttämään ruudunlukijalla. 

Android-laitteilla joidenkin painikkeiden ohjelmallinen teksti ei täysin yhdistä niitä kontekstiin. Toistuvuuden valinta on toteutettu valintaruuduilla, vaikka oikea elementti olisi valintapainike. Hakutuloksiin ei välttämättä pääse ruudunlukijalla pyyhkäisemällä. Alalaidan sivuindikaattori ei ole mukana lukemisjärjestyksessä. 

Lisäksi näkymissä on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Laskutus-osiota uudistetaan ja saavutettavuuskorjauksia tehdään vuoden 2024 aikana.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 3.2.2 Syöte
 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli

Kirjanpitoaineisto

Kirjanpitoaineistosta ladattavia tiedostoja (PDF:t, CSV:t) ei voi zoomata tarpeeksi ilman kahden sormen elettä. Lisäksi joidenkin painikkeiden ohjelmallinen konteksti ei kerro, mihin kohteeseen ne liittyvät. iOS-laitteilla tiedostojen lukemisjärjestys on määrittämättä. Android-laitteilla ruudunlukija käsittelee tiedostoissa kunkin sivun yhtenä kohteena. Lisäksi kirjanpitoaineistoissa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 2.5.1 Osoitineleet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Asiakkuus

Kaikkia painikkeita ei ole määritelty ohjelmallisesti painikkeiksi. Ruudunlukijakäyttäjät eivät siksi välttämättä oivalla, että niitä voi napauttaa. Näkymissä on runsaasti elementtejä, jotka ovat ruudunlukijan mielestä toiminnallisia, vaikka niistä ei tapahdu mitään.

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000