OP Tililuottomaksamisen saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP Tililuottomaksamisen saavutettavuutta verkko-osoitteessa tililuotto.rahoitus.op.fi.

OP Tililuottomaksamisen saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
  • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures) ja VoiceOver-lukuohjelmistolla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 10.12.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 16.12.2023.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

OP Tililuottomaksamisen ei täytä vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa sivuston värien kontrastit, jotka eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Sivusto ei vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä sekä näppäimistökäytössä on ongelmia. Lisäksi palvelussa on yleisimmin puutteita esimerkiksi graafisten elementtien tekstivastineissa.  Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

Tekstivastineet

1.1.1 Ei tekstuaalinen sisältö

Mukautettava

1.3.1 Informaatio ja suhteet

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Erottuva

1.4.3 Kontrasti (minimi)

Käytettävissä näppäimistöltä

2.1.1 Näppäimistö

Navigoitava

2.4.2 Sivuotsikot

Yhteensopiva

4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia kohtuuttoman rasitteen perusteella

OP Tililuottomaksamisen saavutettavuusarvioinnissa tärkeät luokittelun saaneet havainnot tullaan korjaamaan viimeistään 30.6.2024 mennessä.

Tärkeät-luokitteluun kuuluvat havainnot estävät korjaamattomina palvelussa olevan keskeisen toiminnon käytön tai niiden vaikutus palvelun saatavuuteen on erittäin suuri.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000