Pivon saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee Pivo-mobiilisovelluksen saavutettavuutta. Pivon tarjoaa Pivo Wallet Oy, joka on osa OP Ryhmää.

Saavutettavuusseloste sisältää ainoastaan Vähittäispankki Oyj:n tarjoamat maksamisen osuudet, joihin sovelletaan lakia digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Pivon saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

 • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu iPhone-puhelimessa VoiceOver-ruudunlukijalla ja Android-puhelimessa TalkBack-ruudunlukijalla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 09.06.2021 ja sitä on viimeksi päivitetty 12.9.2023.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Pivo-sovelluksen saavutettavuudessa on puutteita, eikä se täytä kaikilta osin vaatimuksia. 

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Molemmissa sovellusversioissa (iOS ja Android) on saavutettavuuspuutteita muun muassa seuraavissa asioissa: 

 • Kaikkia painikkeita, elementtejä, tekstikenttiä ja otsikoita ei ole määritelty oikein tai niistä puuttuu tekstivastine, joten ruudunlukija ei osaa tunnistaa niitä kunnolla. 
 • Sovelluksen värien kontrastit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. 
 • Kohdistus ei siirry automaattisesti näkymien päälle avautuviin dialogeihin, jolloin käyttö ruudunlukijalla vaikeutuu huomattavasti. 
 • Kohdistus ei aina siirry oikeaan kohtaan näkymän päivittyessä, tai se hyppii elementtien yli sivua selatessa. Tämä vaikeuttaa ruudunlukijan käyttöä. 
 • Kaikki näkymät eivät skaalaudu kunnolla, jos puhelimessa käytetään 200 %:n tekstin suurennusta. Tallaisia näkymiä ovat esimerkiksi sovelluksen yläosaan avautuvat toimintojen varmistusdialogit, joissa painikkeet jäävät suurennettuna muun sisällön alle. Lisäksi osa sisällöstä ei suurene, vaikka asetus olisikin puhelimessa päällä.

Havaittuihin saavutettavuuspuutteisiin tullaan tekemään korjauksia tulevissa sovelluspäivityksissä. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

1.1 Tekstivastineet

WCAG 1.1.1 - Ei-tekstuaalinen sisältö (iOS, Android)

 • Maksutapahtumien tyypit on esitetty kuvakkeilla, joilla ei ole tekstivastineita.
 • Kulun kuvan lisäämisestä ei saa palautetta, eikä lisätty kuva ole havaittavissa ruudunlukijalla.

1.3 Mukautettava

WCAG 1.3.1 - Informaatio ja suhteet (iOS, Android)

 • Otsikoita ei ole määritelty ohjelmallisesti.

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys (iOS, Android)

 • Osassa näkymistä (esim. maksun lisätiedot) kohdistus ei etene loogisessa järjestyksessä.

WCAG 1.3.4 – Asento (iOS, Android)

 • Sovellusta voi käyttää vain pystyasennossa.

1.4 Erottuva

WCAG 1.4.4 - Tekstin koon muuttaminen (iOS, Android)

 • Sovellus ei kaikilta osin tottele puhelimen asetuksista määriteltyä tekstin suurennusta.
 • Joissain kohdissa tekstikoon suurentaminen 200 %:iin piilottaa tekstiä niin paljon, että käyttö vaikeutuu.

2.2 Tarpeeksi aikaa

WCAG 2.2.1 - Säädettävä ajoitus (iOS, Android)

 • Käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos, kun hän ei käytä sovellusta tiettyyn aikaan. Aikakatkaisusta ei saa varoitusta etukäteen.

2.4 Navigoitava

WCAG 2.4.3 – Kohdistusjärjestys (iOS, Android)

 • Kohdistus ei siirry automaattisesti erilaisiin dialogi-ikkunoihin.
 • Osassa näkymistä kohdistus ei etene loogisessa järjestyksessä ja jotkut kentistä hypätään yli.

3.2 Ennakoitava

WCAG 3.2.2 – Syöte (iOS, Android)

 • Kulun summaa ilmoittaessa kohdistus hyppää jokaisen numeron syötön tai poistamisen jälkeen takaisin summakenttään, joka tekee käytön ruudunlukijalla työlääksi.
 • Näppäimistö ei noudata puhelimen tekstinsyöttöasetusta ruudunlukijalla.

3.3 Syötteen avustaminen

WCAG 3.3.2 - Nimilaput tai ohjeet (iOS)

 • Kaikilla kentillä ei ole ohjelmallisia nimilappuja.

4.1 Yhteensopiva

WCAG 4.1.2 - Nimi, rooli, arvo (iOS, Android)

 • Sovelluksessa on painikkeita, joita ei ole määritelty sellaisiksi.
 • Kaikilla painikkeilla ei ole saavutettavaa nimeä, joten ruudunlukija ei osaa sanoa, mitä niistä tapahtuu.
 • Palvelut-osion laajennuselementiltä puuttuu saavutettava nimi, eikä sen roolia ole määritelty ohjelmallisesti.
 • Joistain elementeistä puuttuu ruudulunkijalle tarpeellinen otsikko, jolloin elementin sisältöä on vaikea tulkita. 

EN-standardin puutteet

EN-standardi C.11.5.2.15 

EN-standardi C.11.6.2

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu

Saavutettavuusseloste sisältää ainoastaan Vähittäispankki Oyj:n tarjoamat maksamisen osuudet, joihin sovelletaan lakia digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. 

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000