OP Ryhmän sosiaalisen median kanavien saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP Ryhmän julkaisemien sisältöjen saavutettavuutta sosiaalisen median kanavissa.

OP Ryhmällä on käytössään tilejä seuraavissa sosiaalisen median kanavissa: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Jodel ja Transistor.

OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniryritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

Kanavien sisältöjen saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia seuraavilla järjestelmillä:

 • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu seuraavilla selaimilla: Chrome, Edge ja Safari.
 • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla ja Safari-selaimella.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 30.11.2020, julkaistu 22.12.2020 ja viimeksi päivitetty 6.5.2024. 

Saavutettavuuden tila

OP Ryhmän sosiaalisen median kanavien sisällöissä on puutteita saavutettavuudessa. Korjauksia tehdään sitä mukaan, kun sisältöjä päivitetään. Selostetta päivitetään korjausten valmistumisen mukaan.

Saavutettavuus huomiodaan OP:n sosiaalisessa mediassa julkaisemissa sisällöissä kanavien tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Saavutettavuutta parannetaan seuraavasti:

 • Julkaisujen tekstit ovat selkokielellä muotoiltu.
 • Kuvajulkaisulle lisätään alt-teksti tai muu vaihtoehtoinen teksti.
 • Videoihin lisätään tekstitys sekä tarinamuotoisten videoiden tapauksessa kuvaava teksti.
 • Puheen lisäksi tekstitetään myös sellaiset äänet, jotka ovat ymmärtämisen kannalta tärkeitä, mutta jossa ei äänen aiheuttamia tapahtumia näy.
 • Feedissä esiintyvissä kuvissa otetaan huomioon saavutettavat fonttikoot, riittävät marginaalit sekä värit.
 • Julkaisuissa käytettävien hashtagien saavutettavuus on huomioitu.
 • Podcastien kuvaustekstit ovat selkokielellä muotoiltu.
 • Podcastien julkaisun yhteydessä käytetyissä kuvissa hyödynnetään saavutettavia fonttikokoja sekä -värejä.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

 • Tekstityksiä puuttuu videoista, jotka on julkaistu ennen 1.1.2021. (WCAG  Tekstitys (tallennettu)1.2.2)
 • Videoihin ja podcasteihin, jotka eivät ole asiakkaan toiminnan kannalta kriittisiä, ei ole tehty 
  kuvatulkkauksia, tekstitystä tai tekstimuotoista vastinetta. (WCAG 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu))
 • Suorien videolähetysten tallenteista puuttuu tekstityksiä, vaikka ne ovat yli 14 vuorokautta vanhoja. (WCAG 1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä))
 • Kaikilla tarinamuotoisilla videoilla (Facebook, Instagram ja LinkedIn stories), jotka ovat julkaistuna alle 14 vuorokautta, ei ole tekstitystä tai tarinaa kuvaavaa tekstiä. (WCAG 1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä))

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita eivätkä suoria videolähetyksiä.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000