Op.fi-palvelun yleisten osien ja toiminnallisuuksien saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi-palvelun yleisten osien ja toiminnallisuuksien saavutettavuutta. Op.fi-palvelu on OP Ryhmän yhtiöiden verkkopalvelu.

Sivuston saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat. Lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

 • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
 • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures).

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 23.9.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 6.4.2024.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Op.fi-verkkosivuston yleisissä osissa ja toiminnallisuuksissa on puutteita saavutettavuudessa. Yleiset palautekyselylomakkeet täyttävät vaatimukset.

Sisällöt ja toiminnot, jotka eivät ole saavutettavia

Navigaatio, linkit ja valikot

 • Navigaatio on käytännössä saavutettava lukuun ottamatta hyvin pieniä puutteita. Ongelmia on pääsyssä nuolinäppäimillä kielivalikkoon (WCAG 2.1.1) sekä kielivalikon nimilapun sisällön selkeydessä. Käyttäjävalikon osalta luetaan virheellisesti kohdistuksella koko valikon sisältö, valikkoon ei pääse nuolinäppäimillä ja ruudunlukijoille puuttuu tieto siitä, kun valikko on auki (WCAG 3.3.2, 4.1.2). 
 • Mobiilivalikossa puuttuu toteutus vielä kohdistuksen siirtämisestä valikon otsikkoon (WCAG 4.1.2). Chatin kiinnioloilmoituksessa on puutteena se, että ilmoitusta ei lueta suoraan avattaessa, sulkemisruksin aria ei ole riittävän selkeä eikä aukeavaan ilmoitukseen pääse nuolinäppäimillä (WCAG 4.1.3, 1.3.2, 2.4.4).
 • Näppäimistökohdistus ei näy joissakin elementeissä, kuten linkkilistoissa. Lisäksi joidenkin elementtien sisältö on piilotettu ruudunlukijoilta ja poistettu sarkainjärjestyksestä, joten linkkejä ei pääse lukemaan ruudunlukijalla eikä käyttämään näppäimistöllä.  (WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.1.1 Näppäimistö, 2.4.3 Kohdistusjärjestys ja 2.4.7 Näkyvä kohdistus )
 • Kaikkien linkkien nimet eivät ole tarpeeksi kuvaavia ja joiltakin kuvalinkeiltä puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö ja 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Osa linkeistä avautuu uuteen ikkunaan, eikä tästä ole mainittu linkin yhteydessä. (WCAG 3.2.1 Kohdistaminen)
 • Ankkurilinkkien yhteydessä ei ole tietoa, että ne ovat sellaisia.  (WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa), 2.4.6 Otsikot ja nimilaput )
 • Tiedostolinkkien tiedostotyyppi ei ole aina osana linkkitekstiä, joten ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa linkin tiedostotyypistä. (WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)).

Visuaalisuus

 • Värien kontrastit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. (WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) ja 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti)
 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastinetta, joka kertoo, mitä kuva, kuvake tai graafinen elementti esittää. Osalla kuvituskuvista on myös tarpeettomia tekstivastineita. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
 • Sivustolla on videoita, jotka on upotettu iframe-elementtiin. Elementillä ei ole title-attribuuttia, joka kertoisi ruudunlukijakäyttäjälle, kannattaako elementin sisältöä tutkia vai voiko sen vain ohittaa.  (WCAG 2.4.1 Ohita lohkot)

Sivujen sisältö

 • Etusivun karusellia ei voi pysäyttää, eikä sen sivutuskontrollia pysty käyttämään näppäimistöllä. (WCAG 1.1.1, 2.1.1 Näppäimistö, 2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota, 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti ja 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Otsikkotasot eivät etene kaikilla sivuilla järjestyksessä, eikä kaikkia otsikkoja ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Joillain sisältösivuilla on käytetty HTML-koodia sisällön muotoiluun. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Tekstitehosteita ei ole esitetty semanttisesti, vaan ne ovat pelkkiä tekstityylejä. Siksi ne eivät eroa leipätekstistä.  (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet )
 • Taulukoiden otsikoinneissa on puutteita. Osalle taulukoista ei ole määritelty esimerkiksi rivi- ja sarakeotsikoita. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet )
 • Sivuston HTML-koodissa on jonkin verran puutteita alku- ja lopputageissa, elementtien sisäkkäisyyksissä sekä ID-tunnisteiden yksilöllisyydessä. Nämä puutteet saattavat aiheuttaa yllättävää toimintaa apuvälineiltä.  (WCAG 4.1.1  Jäsentäminen)

Haitarit

 • Haitarien kohdistus siirtyy ensimmäiseen vuorovaikutuselementtiin haitarin sisään. Tämän takia haitarin edellä olevat tekstit saattavat jäädä ruudunlukijakäyttäjältä huomaamatta.  (WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys)
 • Haitarien otsikot eivät ole HTML-otsikoita, joten sisällön ja otsikon hierarkiaa voi olla vaikea ymmärtää. Niitä ei myöskään huomioida esimerkiksi ruudunlukijoiden toiminnoissa, joilla voi listata kaikki sivun otsikot.  (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Tiedote- ja uutislistaukset

Lehdistö- ja pörssitiedotteiden listaussivun pudotusvalikoilta puuttuu nimilaput eikä valikoiden otsikoita ole kohdistettu. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

Usein kysytyt kysymykset

Takaisin ylös -painikkeet eivät siirrä kohdistusta vaan ainoastaan vierittävät sivun ylälaitaansa. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Haku

 • Hakukentiltä puuttuu nimilaput ja suurennuslasipainikkeelta tekstivastine. Näppäimistökohdistus ei näy suurennuslasipainikkeessa eikä hakutuloslinkeissä.  (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.4.3 Kontrasti (minimi) ja 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet)
 • Hakukentistä puuttuvat rooli- ja tilamääritykset, jotka kertoisivat hakuehdotusten olemassaolosta ja siitä, onko lista auki vai kiinni.  (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Jos hakukenttään syöttää merkkejä, jotka eivät ole sallittuja, virheilmoitusta ei esitetä ruudunlukijoille.  (WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)
 • Hakutulosten väliotsikot eivät etene järjestyksessä. Tarpeettomina piilotetut väliotsikot ovat mukana lukemisjärjestyksessä. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 1.4.3 Kontrasti (minimi) ja 2.4.7 Näkyvä kohdistus)
 • Hakutulossivun painikkeet eivät ole mukana sarkainjärjestyksessä. Kohdistus jää painikkeen napauttamiseen jälkeen painikkeeseen. (WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.1.1 Näppäimistö ja 2.4.3 Kohdistusjärjestys)

Hinnasto

 • Hinnasto on niin kutsuttu yhden sivun sovellus. Sivulla ei pysty huomaamaan sivun vaihtumista ilman ohjelmallisia muutoksia.  Kohdistus jää sivun vaihtuessa epämääräiseen kohtaan sivua.  (WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.4.2 Sivuotsikot ja 2.4.3 Kohdistusjärjestys )
 • Hakukenttä ja -painike eivät ole sarkainjärjestyksessä omilla paikoillaan.  Hakupainike on lukemisjärjestyksessä ennen hakukenttää.  Hakukentällä ei ole myöskään selkeää nimilappua. (WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)
 • Hinnastohaun valmistumisesta tai epäonnistumisesta ei saa ruudunlukijalla palautetta siirtämättä kohdistusta.  Ilmoitus haun epäonnistumisesta ei kerro, miten tilanteen voisi korjata. (WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

Evästeet ja verkkotunnisteiden käyttö

Evästeiden ja verkkotunnisteiden käyttö -sivulla asiakas voi hallinnoida mitä tietoja hänestä keräämme evästeiden kautta. Evästeiden ja verkkotunnisteiden käyttö ei täytä vaatimuksia.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia kohtuuttoman rasitteen perusteella

Saavutettavuusvaatimusten vuoksi Evästeiden ja verkkotunnisteiden käyttö sovellus uudistetaan kokonaan, muutostyöt ovat käynnissä. Muutokset tullaan saamaan valmiiksi vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Evästeiden ja verkkotunnisteiden käyttö sivun saavutettavuudessa on useita puutteita, joiden vuoksi toiminnon käyttö apuvälineillä kuten ruudunlukijalla voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Tällaisia toimintoja ovat mm linkkien, painikkeiden ja muiden komponenttien käyttö näppäimistöllä ja ruudunlukijalla, elementtien visuaalisen esitystavan välittäminen myös ohjelmallisesti tai tekstinä sekä linkkien, painikkeiden ja lomakkeiden tekstivastineet.

Alla puutteet lueteltuna tarkemmin:

 • WCAG 1.4.3 Kontrastit
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrastit
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Konttorihaku

Konttorihaku ei täytä vaatimuksia täysin. Konttorihaun käytössä löytyy puutteita ruudunlukija- ja näppäimistökäytössä sekä yleisessä käytettävyydessä mm. kontrastien osalta. Vaihtoehtoisena tapana hakea konttorien tietoja on soittaa OP:n valtakunnalliseen puhelinpalveluun.

Saavuttamaton sisältö ja puutteet:

 • WCAG 1.3.2 Lukemisjärjestys
 • WCAG 2.4.2 Sivuotsikot
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 4.1.3 Haun tuloksesta ei saa palautetta ruudunlukijalla.
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistökäyttö
 • WCAG 1.4.3 Kontrastit
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrastit
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000