Op.fi-palvelun yleisten osien ja toiminnallisuuksien saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi-palvelun yleisten osien ja toiminnallisuuksien saavutettavuutta. Ensi vaiheessa selosteessa pyritään kuvaamaan yleisten osien saavutettavuuden tila niiltä osin, kun niiden käyttäminen liittyy lakisääteisiin vakuutuksiin. Selostetta tarkennetaan vuoden 2020 aikana kattamaan op.fi-sivuston laajempaa käyttöä.

Op.fi-palvelu (www.op.fi) on OP Ryhmään kuuluvien yritysten verkkosivusto. OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniryritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, OP Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

Sivuston saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
  • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures) ja VoiceOver-lukuohjelmistolla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 23.9.2020.

Saavutettavuuden tila

Op.fi-verkkosivuston yleisissä osissa ja toiminnallisuuksissa on puutteita saavutettavuudessa. Korjauksia tehdään sitä mukaan, kun palveluja uudistetaan. Selostetta päivitetään korjausten valmistumisen mukaan.

Ei-saavutettava sisältö

Op.fi-palvelun valikot eivät tue vielä avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä. Parhaiten valikot toimivat Safari-selaimella ja VoiceOver-ruudunlukijalla. Myös mobiilivalikossa on puutteita nimilapuissa ja tekstivastineissa. Mobiilivalikko ei myöskään toimi odotetun kaltaisesti. Näihin puutteisiin on korjaukset arvioitu vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Palvelun haun hakukentältä puuttuu label ja hakupainikkkeella ei ole ruuudunlukijan ymmärtämää tekstiä. Sivulla olevaa karusellia ei voi pysäyttää ja sen sivutuskontrollia ei pysty käyttämään näppäimistöllä.

Näppäimistökäytössä ja näppäimistökohdistuksen näyttämisessä on joissakin paikoissa ongelmia. Hakemistosivujen linkkejä ei pääse lukemaan ruudunlukijalla eikä käyttämään näppäimistöllä.

Palvelun värien kontrastit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia ja linkkien tyyleissä on virheitä.

Sisällön osalta kuvilla on tekstivastineet, mutta niitä on käytetty myös tarpeettomasti. Lisäksi sivujen otsikoinnissa on ongelmia ja esimerkiksi tekstejä on merkitty otsikoiksi, vaikka ne eivät niitä olisi.

Palvelussa olevia pdf-liitetiedostoja muutetaan saavutettavaksi. Asiakirjojen ja lomakkeiden suuren määrän takia voi osassa asiakirjoista esiintyä alla mainittuja puutteita.

Alla lueteltuna ne WCAG 2.1 ohjeiston (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita sivusto ei vielä täytä. Niiden palveluiden osalta, jotka on mainittu kohdassa "Kohtuuton rasite" ei puutteita luetella, koska ne palvelut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia miltään osin.

Navigaatio, linkit ja valikot

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli ja arvo

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

WCAG 2.4.3 Lukemis- ja sarkainjärjestys

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Sisältö

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

WCAG 2.1.1 Näppäimistö

WCAG 2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota

WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
WCAG 2.1.1 Näppäimistö
WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Ulkoasu

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

WCAG 4.1.1 Jäsentäminen

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000