op junior flicka med mobil

Banktjänster för 7-14 åringar

Barn och unga får de dagliga banktjänsterna, dvs. ett konto och kort, avgiftsfritt.

Du som vårdnadshavare kan använda OP-mobilen för att följa med barnets konto samt granska och bekräfta korttransaktioner. Barnet kan även godkänna inköp på nätet med Mobilnyckeln ifall betalningar i digitala tjänster är tillåtna för betalkortet.

En som har fyllt 12 år kan dessutom med vårdnadshavares samtycke identifiera sig även i andra digitala tjänster som Mina Kanta-sidor. 

Ta med identitetsbevis och titta in på kontoret

För att använda OP-mobilen behöver den du är vårdnadshavare för ha koder i OP. De kan ni tillsammans hämta på vårt kontor. Den du är vårdnadshavare för behöver ett giltigt pass eller identitetskort för att sköta ärenden på banken. Även vårdnadshavare ska ha med sig giltigt identitetsbevis. 

Ifall barnet har en till vårdnadshavare och hen inte kommer med er till banken behöver ni en fullmakt även från hen för att koder ska kunna beviljas.

 

För 7–14-årigar kan begränsade digitala tjänster för unga i OP öppnas, och då kan de själva granska och använda de konton som de har dispositionsrätt till. I OP-mobilen kan man granska sina konton, göra betalningar i OP Tillgänglig och godkänna nätköp med Mobilnyckeln.

 

12 år fylld ungdom kan även beviljas koder för stark autentisering. Då kan hen utöver OP-mobilen och tjänsten op.fi sköta sina ärenden i till exempel Kanta och Fpa.

 

Vårdnadshavare kan reglera användningen av tjänsterna genom att hantera dispositionsrätten. De digitala tjänsterna för barn i den här åldern är mindre omfattande än för äldre, för att den unga ska kunna öva hantering av den egna ekonomin så tryggt som möjligt. 

 

Det lönar sig att boka tid på nätet för besöket på kontoret. Ange att ärendet gäller “Öppning av digitala tjänster för minderårig” då du bokar tid.

 

Gå till tidsbokning här 

Om du vill ha ytterligare information, ta kontakt via tjänsten op.fi eller chatten i OP-mobilen.
Vi betjänar dig också på numret 010 257 2901 (måndag –fredag 9:30–16:15 ).