Välkommen

Andelsbanken för Åland har funnits sedan 1925 och är medlem i den riksomfattande OP Gruppen.

Vi är en inlåningsbank i andelslagsform som ägs av våra medlemmar. Alla våra medlemmar är ägarkunder och varje medlem har en medlemsandel som ger lika rättigheter.

Vår grunduppgift, våra värden, vår vision och våra strategiska prioriteringar utgör en helhet vars delar kompletterar varandra. Våra fem strategiska prioriteringar för de närmaste åren är värde för kunderna, lönsam tillväxt, högklassig och effektiv verksamhet, ansvarsfull affärsrörelse samt en kompetent, entusiastisk och välmående personal.

En god kundupplevelse är det viktigaste vi kan ge dig när du är i kontakt med oss. Andelsbanken för Åland erbjuder rådgivning inom betalning, finansiering, placering och värdepapper, försäkringar, förmögenhetsförvaltning samt juridiska tjänster. Vårt omtalade bonussystem kan ge dig stora fördelar.

Utöver huvudkontoret beläget vid Köpmansgatan 2 i Mariehamn har banken ett kontor på Brändö.