Nainen katsoo ikkunasta

Tuotto-osuudet

Sijoita Laihian Osuuspankkiin – menestytään yhdessä!

Ajankohtaista tietoa vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksusta

Tuotto-osuus on sijoitus oman osuuspankin pääomaan Tuotto-osuusannin voimassaoloaikana. Menestyvä ja vakavarainen osuuspankki on vahva paikallinen toimija, joka tarjoaa sinulle monenlaisia etuja ja voi maksaa Tuotto-osuudellesi reilun koron.

Mikä on Tuotto-osuus?

Tuotto-osuus on osuuspankin omistaja-asiakkaan pitkäaikainen oman pääoman ehtoinen sijoitus, joka vahvistaa pankin vakavaraisuutta ja tarjoaa samalla mahdollisuuden hyötyä oman osuuspankin menestyksestä. Sijoitukselle tavoitellaan vuosittain kilpailukykyistä korkoa.

  • Voit merkitä Tuotto-osuuksia, kun olet omistaja-asiakas ja osuuspankissasi on aloitettu Tuotto-osuusanti. Jokainen pankki päättää itsenäisesti Tuotto-osuusanneista sekä niiden alkamis- ja päättymisajoista.
  • Vuodelle 2020 tavoitellaan 3,25 prosentin korkoa. Tuotto-odotus voi vaihdella vuosittain. Kunkin kalenterivuoden korosta päätetään jälkikäteen edustajiston tai osuuskunnan kokouksessa. Euroopan keskuspankin (EKP) ja Finanssivalvonnan suositusten mukaisesti joudumme lykkäämään osuuspankkien voitonjaon maksua eli Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua. Korkojen maksu lykkääntyy tulevalta lokakuulta tammikuulle 2021.
  • Vähimmäissijoitus on 100 euroa ja enimmäismäärä on osuuspankkikohtainen.
  • Sijoitus Tuotto-osuuteen ei ole talletus eikä sillä ole talletussuojaa.

Mitä Tuotto-osuuksiin sijoittavan kannattaa huomioida?

  • Tuotto-osuudelle pyritään maksamaan tuottotavoitteen mukainen korko, mutta korkoa ei voi taata. Tuotto-osuuden korko maksetaan vuosittain pankin osuuskuntalain mukaisesta voitonjakokelpoisesta ylijäämästä, mitä ei välttämättä joka vuosi synny. Ylijäämää voi myös syntyä enemmän kuin Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa.
  • Tuotto-osuutta verotetaan kevyemmin kuin useimpia muita sijoituksia. Tuotto-osuudelle maksettava korko on henkilöverotuksessa pääomatuloa. Yritysasiakkaat voivat tarkistaa verotuskäytännön omien asiantuntijoidensa kanssa vero.fi sivuilta ”Osuuskunnan ja sen jäsenen verotuksesta”.  Henkilöasiakkaan verotuksesta tarkemmin Tuotto-osuuden tuotelehtisestä, jonka löydät tämän sivun Lisätietoa-kohdasta. Myös pankkisi op.fi-sivuilta tai pankkisi konttorista saat lisätietoa verotuksesta.
  • Voit merkitä Tuotto-osuuksia, kun olet omistaja-asiakas ja osuuspankissasi on aloitettu Tuotto-osuusanti. Jokainen pankki päättää itsenäisesti Tuotto-osuusanneista sekä niiden alkamis- ja päättymisajoista. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden mahdollisuus liittyä omistaja-asiakkaaksi on osuuspankkikohtainen.
  • Tuotto-osuudesta voi luopua irtisanomalla osuuden. Tuotto-osuuksien takaisinmaksuaika on 12 kuukautta Tuotto-osuuksien irtisanomisvuoden päättymisestä. Käytännössä kannattaa varautua kolmen vuoden sijoitusaikaan.
  • Tuotto-osuudella ei ole pääomaturvaa ja sen takaisinmaksamiseen sisältyy ehtoja. Sijoitetun pääoman voi menettää, sillä esimerkiksi pankilla on sääntöihin perustuva oikeus kieltäytyä osuuksien palauttamisesta. Jos Tuotto-osuuksia ei voida palauttaa kokonaisuudessaan, osuuspankilla on sääntöjen mukaan mahdollisuus jälkipalautukseen vielä viiden seuraavan tilikauden ajan, jonka jälkeen oikeus jälkipalautukseen päättyy. 
  • Tuotto-osuutta ei voi vapaasti luovuttaa eteenpäin, sillä osuus voidaan siirtää vain oman osuuspankin toiselle omistaja-asiakkaille. Tuotto-osuuksilla ei ole jälkimarkkinoita.

Tutustu tarkemmin oman pankkisi Tuotto-osuuteen

Tarkemmat tiedot oman pankkisi Tuotto-osuuksista ja antien aikatauluista saat pankkisi omilta op.fi-sivuilta tai pankkisi konttoreista. Voit tehdä merkinnän pankkisi konttorissa tai soittamalla OP 0100 0500 Puhelinpalveluun.